Agenda

www.socialevraagstukken.nl geeft een overzicht van congressen, lezingen en debatten over maatschappelijke kwesties. Heeft u ook een bijdrage voor de agenda? Stuur deze dan naar socialevraagst@gmail.com
 • 27 juni

  Congres: De Grote Thuiszorgdag

  REEHORST EDE. De Grote Thuiszorgdag richt zich op actuele ontwikkelingen, de benodigde aanpassingen en vereiste competenties. Ook verschillende zorgaspecten en knelpunten die juist nu spelen in de thuiszorg komen aan bod. Verschillende onderzoekers van Kenniscentrum Zorginnovatie geven workshops.

  → Meer informatie
 • 27 juni

  Congres: Verwarde Personen

  VEENENDAAL. Deze dag is bedoeld voor alle beroepsgroepen die te maken hebben met cliënten met ernstige en complexe problemen en moeilijk bereikbaar zijn, zoals: hulpverleners, sociale wijkteams, veldwerkers, leidinggevenden in zorg en welzijn, huisartsen, professionals werkzaam bij gemeenten (wmo, wethouders, transitiemanagers), justitie, woningbouwcorporaties, GG&GD, Maatschappelijke opvang, politie, psychiaters, GGZ, psychologen, kerken en RIBW.

  → Meer informatie
 • 29 juni

  Bijeenkomst: De appende zorgverlener en de twitterende patiënt

  NIEUWEGEIN. Het gebruik van internet en social media is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook patiënten en zorgprofessionals maken steeds meer gebruik van de functies op hun smartphone in de spreekkamer. Hoe beïnvloedt het gebruik van internet, opnameapparatuur en social media (zoals facebook, instagram, what’s app) de relatie tussen zorgverleners en patiënten? Welke ethische en juridische aspecten zijn daaraan verbonden?

  → Meer informatie
 • 29 juni

  Kennisfestival: Back to the future?

  'S HERTOGENBOSCH. Voor de vijfde keer op rij organiseert Resilience+ in samenwerking met Stichting HIC het HIC-kennisfestival.  Alle actieve en vernieuwende professionals, ervaringsdeskundigen, verwanten, directeuren en bestuurders uit de ggz worden betrokken bij dit kennisfestival om de opgedane kennis van de afgelopen vijf jaar en de laatste inzichten, ontwikkelingen en innovaties te delen.

  → Meer informatie
 • 30 juni

  Congres: De Kunst van het Transformeren: Hoe krijgen we de preventie van de grond

  GRONINGEN. Onze conferentie van vorig jaar, met als centrale thema het belang van het ‘Collectief werken in sociale teams’, was een groot succes. Daarom hebben we besloten dit thema dit jaar een stap verder te brengen en onszelf de vraag te stellen: Hoe krijgen we preventief werken in de sociale teams (beter) van de grond? En wat is hiervoor nodig?

  → Meer informatie
 • 4 juli

  Debat: De zorgzame buurt

  AMSTERDAM. Wat doen buurtbewoners voor hun (kwetsbare) buurtgenoten? We gaan op bezoek in Bos en Lommer. Wie neemt het voortouw? En wat hebben die initiatieven nodig van medebewoners, overheid, (zorg-)instellingen en corporaties?

  → Meer informatie
 • 15 september

  Cursus: Efficiënt overleggen in wijkteams

  UTRECHT. Als sociaal professional overlegt u regelmatig in wijkteams. Denk hierbij aan vergaderingen, casusbesprekingen en intervisiebijeenkomsten. Wordt het uiteindelijke doel van uw groepsgesprekken gemist? Of vindt u het lastig om een goede opzet voor groepsgesprekken te bedenken? In deze cursus leert u drie componenten van het leiden van een succesvol gesprek: communicatieve vaardigheden, een onderzoeksmatige inslag en het gebruiken van creativiteit om het gesprek zo goed mogelijk op maat vorm te geven.

  → Meer informatie
 • 11 oktober

  Congres: Armoede en schulden doorgrond

  EINDHOVEN. Veel sociale problematiek begint met armoede. Wie beter begrijpt wat armoede is, hoe het ontstaat, wat het met mensen doet, in welke wereld je terecht komt als je arm bent, kan die mensen beter helpen. Kun je hardop zeggen dat je, net als tienduizenden andere Nederlanders, afhankelijk bent van instanties? Dit congres biedt een podium aan die inzichten en initiatieven en de gelegenheid ze uitgebreid te bevragen en te bediscussiëren.

  → Meer informatie