Agenda

www.socialevraagstukken.nl geeft een overzicht van congressen, lezingen en debatten over maatschappelijke kwesties. Heeft u ook een bijdrage voor de agenda? Stuur deze dan naar socialevraagst@gmail.com
 • 30 maart

  Congres: Familieparticipatie in de ouderenzorg

  AMERSFOORT. Familie en naasten zijn onlosmakelijk verbonden met goede zorg voor ouderen. Familieparticipatie levert u tevreden cliënten, betrokken familie en blije medewerkers op. Het draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg. Hoe faciliteer en stimuleer je betrokkenheid en actieve deelname van familie en naasten?

  → Meer informatie
 • 30 maart

  Congres: Familieparticipatie in de ouderenzorg

  AMERSFOORT. Familie en naasten zijn onlosmakelijk verbonden met goede zorg voor ouderen. Familieparticipatie levert u tevreden cliënten, betrokken familie en blije medewerkers op. Het draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg. Hoe faciliteer en stimuleer je betrokkenheid en actieve deelname van familie en naasten?

  → Meer informatie
 • 12 april

  Nederlands Congres Volksgezondheid 2017

  AMERSFOORT. De opkomst van multiproblematiek, weerbarstige gezondheidsachterstanden, nieuwe technologie en kennis alsmede de hoge zorgkosten maken dat professionals zich bezinnen en nieuwe wegen in slaan. Overal in het land wordt er geëxperimenteerd met nieuwe manieren van werken en het opdoen van nieuwe expertise.

  → Meer informatie
 • 18 april

  Debat: Community Development - Hoe nu verder?

  AMSTERDAM. Welke vaardigheden zijn er nodig om sociale verbanden in wijken in kaart te brengen? Wat is het handelingsrepertoire van professionals om community vorming te versterken? Deze kwesties worden tijdens het debat besproken o.l.v. lector Eltje Bos, lector Culturele en Sociale Dynamiek en Lex Veldboer, programmaleider Outreachend Werken en Innoveren.

  → Meer informatie
 • 20 april

  Congres: Een nieuwe start, kansen voor vluchtelingen

  OEGSTGEEST. Echt integreren gaat pas als je mee kunt doen aan onze samenleving. Via school of werk, in de buurt of de wijk, als vrijwilliger of werknemer. Voorbeelden van mooie initiatieven voor snelle integratie en participatie van vluchtelingen schieten als paddenstoelen uit de grond en daar is veel van te leren en over te delen. Dit en meer op het landelijke Congres Vluchtelingen.

   

  → Meer informatie
 • 20 april

  Lezing: Vrijheid in de breedste zin van het woord

  DEN HAAG. De Vrijheidscolleges zijn een jaarlijkse serie lezingen van bekende opiniemakers en denkers met de ‘Vier Vrijheden’ van Roosevelt als thema. De colleges worden georganiseerd als onderdeel van de Haagse Vrijheidsweken. Het eerste vrijheidscollege van 2017 wordt gegeven door Eric Corton.

  → Meer informatie
 • 24 april

  Lezing: Vrijwaring van gebrek en angst, vrijheid en onvrijheid van racisme

  DEN HAAG. De Vrijheidscolleges zijn een jaarlijkse serie lezingen van bekende opiniemakers en denkers met de ‘Vier Vrijheden’ van Roosevelt als thema. De colleges worden georganiseerd als onderdeel van de Haagse Vrijheidsweken. Op maandag 24 april geven Fidan Ekiz en Sunny Bergman het tweede Vrijheidscollege van 2017.

  → Meer informatie
 • 24 april

  Science Café: Vriendschap

  UTRECHT. Waarom hebben we vrienden? Is het omdat mensen net als dieren zonder vrienden niet overleven? En wat hebben ‘vrienden’ op Facebook en Instagram te maken met vriendschap in het echte leven? Met psycholoog dr. Nienke Endenburg (UU), filosoof dr. Maarten van Houte (UU) en socioloog dr. Rense Corten (UU).

  → Meer informatie
 • 26 april

  Lezing: Voorbij de witte onschuld

  UTRECHT. Van etnisch profileren tot discriminatie op de arbeidsmarkt. Volgens cultureel antropoloog prof. dr. Gloria Wekker (UU) moeten we naar het verleden kijken om dit te begrijpen. Hoe beïnvloedt 400 jaar kolonialisme ons huidige denken? En helpt een beter begrip van onze geschiedenis racisme te bestrijden?

  → Meer informatie
 • 4 mei

  Lezing: De zachte kracht van het verzet

  UTRECHT. Een nieuwe nationalistische wind waait door Europa. Overal trekken we muren op, letterlijk en figuurlijk. Nieuwsgierigheid naar wat anders is, maakt plaats voor angst. Hoe kunnen we die ontwikkeling ondermijnen? Schrijver Abdelkader Benali onderzoekt de betekenis van verzet in de wereld van vandaag.

  → Meer informatie
 • 5 mei

  Lezing: Vrijheid van gebrek

  DEN HAAG. De Vrijheidscolleges zijn een jaarlijkse serie lezingen van bekende opiniemakers en denkers met de ‘Vier Vrijheden’ van Roosevelt als thema. De colleges worden georganiseerd als onderdeel van de Haagse Vrijheidsweken. Op vrijdag 5 mei vindt het Vrijheidscollege plaats dat gegeven wordt door Boris van der Ham.

  → Meer informatie
 • 23 mei

  Congres: Geschikt/ ongeschikt

  AMERSFOORT. Meer jonge mensen met een arbeidshandicap aan het werk, dat is de doelstelling van de Participatiewet. Hoe pakt de Participatiewet in de praktijk uit voor jongeren met een beperking en Wajongers? Welke taken hebben gemeenten op zich genomen? Wat is de rol van het UWV en/of de arbeidsdeskundige. Wat kunt u als professional voor jongeren met een beperking en Wajongers betekenen?

  → Meer informatie
 • 31 mei

  Masterclass: Diversiteit en Cultuursensitief Werken

  ROTTERDAM. Hoe wij denken over gezondheid, ziekte en beperkingen is sterk cultureel bepaald. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de manier waarop zorg is georganiseerd, onze visie op opvoeding en het beleid en de communicatie binnen zorgorganisaties. Daar zijn we ons echter lang niet altijd van bewust. Tijdens deze middagbijeenkomst krijgen deelnemers, naast achtergrondinformatie, praktische handvatten, zowel voor het interne beleid en organisatie als voor het contact met ouders en kinderen.

   

  → Meer informatie