Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar socialevraagstukken@movisie.nl

Henk Garretsen
Henk Garretsen
Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf
Jan Willem Duyvendak
Jan Willem Duyvendak
Evelien Tonkens
Evelien Tonkens
Gwen van Eijk
Gwen Van Eijk
Margo Trappenburg
Margo Trappenburg
Ewald Engelen
Ewald Engelen
Rogier van Reekum
Rogier van Reekum
Hans Achterhuis
Hans Achterhuis
Paul Schnabel
Paul Schnabel
Trudie Knijn
Trudie Knijn
Paul Frissen
Paul Frissen
Jan Rotmans
Jan Rotmans
Nico de Boer
Nico de Boer
Sonja Bekker
Sonja Bekker
Nanne Boonstra
Nanne Boonstra
Mark Bovens
Mark Bovens
Leo Lucassen
Leo Lucassen
Pearl Dykstra
Pearl Dykstra
Hanneke Felten
Hanneke Felten
Jan Derksen
Jan Derksen
Aletta Winsemius
Aletta Winsemius
Nadja Jungmann
Nadja Jungmann
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent
Marc Schuilenburg
Marc Schuilenburg
Willem Trommel
Willem Trommel
Jos van der Lans
Jos van der Lans
Jacques Wallage
Jacques Wallage
Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard
Godfried Engbersen
Godfried Engbersen
Andries Baart
Andries Baart
Ingrid Robeyns
Ingrid Robeyns
Marguerite van den Berg
Marguerite Van den Berg
Henri Beunders
Henri Beunders
Marcel Spierts
Marcel Spierts
Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi
Bas van Stokkom
Bas van Stokkom
Lucas Meijs
Lucas Meijs
Monique Kremer
Monique Kremer
Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht
Tine de Moor
Tine De Moor
Bas van Bavel
Bas van Bavel
Fons van de Vijver
Fons van de Vijver
Gerard Drosterij
Gerard Drosterij
Joop Schippers
Joop Schippers
Sadik Harchaoui
Sadik Harchaoui
Ton Wilthagen
Ton Wilthagen
Micha de Winter
Micha De Winter
Rutger Claassen
Rutger Claassen
Mieke van Stigt
Mieke Van Stigt
Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe
Ringo Ossewaarde
Ringo Ossewaarde
Carsten de Dreu
Carsten de Dreu
Ruben Gowricharn
Ruben Gowricharn
Jean Pierre Wilken
Jean Pierre Wilken
Hans Adriaansens
Hans Adriaansens
Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Willem Schinkel
Willem Schinkel
Johan Polder
Johan Polder
James Kennedy
James Kennedy
Corien Prins
Corien Prins
Heleen Terwijn
Heleen Terwijn
Hans Boutellier
Hans Boutellier
Gabriël van den Brink
Gabriël van den Brink
Vasco Lub
Vasco Lub