Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

 • Mirko Noordegraaf
 • Ingrid Robeyns
 • Nadja Jungmann
 • Bas van Stokkom
 • Henk Garretsen
 • Maurits Barendrecht
 • Hans Achterhuis
 • Peter Achterberg
 • Bas van Bavel
 • James Kennedy
 • Jean Pierre Wilken
 • Hans Boutellier
 • Carsten de Dreu
 • Vasco Lub
 • Monique Kremer
 • Nanne Boonstra
 • Hans Adriaansens
 • Esther-Mirjam Sent
 • Leo Lucassen
 • Jos van der Lans
 • Godfried Engbersen
 • Ewald Engelen
 • Marcel Spierts
 • Tine De Moor
 • Willem Schinkel
 • Trudie Knijn
 • Micha De Winter
 • Lucas Meijs
 • Heleen Terwijn
 • Ton Wilthagen
 • Jan Rotmans
 • Gerard Drosterij
 • Joke van der Zwaard
 • Fons van de Vijver
 • Gwen van Eijk
 • Halleh Ghorashi
 • Ringo Ossewaarde
 • Ruben Gowricharn
 • Jan Willem Duyvendak
 • Willem Trommel
 • Hanneke Felten
 • Pearl Dykstra
 • Aletta Winsemius
 • Jan Derksen
 • Paul Schnabel
 • Tim Reeskens
 • Mieke Van Stigt
 • Johan Polder
 • Sonja Bekker
 • Evelien Tonkens
 • Hans Schnitzler
 • Marc Schuilenburg
 • Rutger Claassen
 • Marguerite Van den Berg
 • Huub Dijstelbloem
 • Francio Guadeloupe
 • Corien Prins
 • Margo Trappenburg
 • Gabriël van den Brink
 • Nico de Boer
 • Henri Beunders
 • Mark Bovens
 • Joop Schippers
 • Jacques Wallage
 • Paul Frissen
 • Rogier van Reekum
 • Andries Baart