Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar socialevraagstukken@movisie.nl

Monique Kremer
Monique Kremer
Nanne Boonstra
Nanne Boonstra
Tim Reeskens
Tim Reeskens
Henri Beunders
Henri Beunders
Hanneke Felten
Hanneke Felten
Jos van der Lans
Jos van der Lans
Godfried Engbersen
Godfried Engbersen
Willem Schinkel
Willem Schinkel
Marcel Spierts
Marcel Spierts
Ringo Ossewaarde
Ringo Ossewaarde
Hans Adriaansens
Hans Adriaansens
Hans Boutellier
Hans Boutellier
Henk Garretsen
Henk Garretsen
Gabriël van den Brink
Gabriël van den Brink
Sonja Bekker
Sonja Bekker
Fons van de Vijver
Fons van de Vijver
Trudie Knijn
Trudie Knijn
Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi
Micha de Winter
Micha De Winter
Jan Willem Duyvendak
Jan Willem Duyvendak
Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe
Rutger Claassen
Rutger Claassen
Evelien Tonkens
Evelien Tonkens
Jacques Wallage
Jacques Wallage
Corien Prins
Corien Prins
Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard
Willem Trommel
Willem Trommel
Leo Lucassen
Leo Lucassen
Jan Rotmans
Jan Rotmans
Jean Pierre Wilken
Jean Pierre Wilken
Tine de Moor
Tine De Moor
Pearl Dykstra
Pearl Dykstra
Nico de Boer
Nico de Boer
Gerard Drosterij
Gerard Drosterij
Ewald Engelen
Ewald Engelen
Mark Bovens
Mark Bovens
Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht
Hans Achterhuis
Hans Achterhuis
James Kennedy
James Kennedy
Jan Derksen
Jan Derksen
Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Ingrid Robeyns
Ingrid Robeyns
Rogier van Reekum
Rogier van Reekum
Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf
Ruben Gowricharn
Ruben Gowricharn
Margo Trappenburg
Margo Trappenburg
Gwen van Eijk
Gwen Van Eijk
Marguerite van den Berg
Marguerite Van den Berg
Andries Baart
Andries Baart
Mieke van Stigt
Mieke Van Stigt
Marc Schuilenburg
Marc Schuilenburg
Johan Polder
Johan Polder
Heleen Terwijn
Heleen Terwijn
Peter Achterberg
Peter Achterberg
Ton Wilthagen
Ton Wilthagen
Lucas Meijs
Lucas Meijs
Nadja Jungmann
Nadja Jungmann
Vasco Lub
Vasco Lub
Bas van Bavel
Bas van Bavel
Carsten de Dreu
Carsten de Dreu
Bas van Stokkom
Bas van Stokkom
Paul Frissen
Paul Frissen
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent
Joop Schippers
Joop Schippers
Aletta Winsemius
Aletta Winsemius
Paul Schnabel
Paul Schnabel