Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

 • Leo Lucassen
 • Micha De Winter
 • Joop Schippers
 • Vasco Lub
 • Johan Polder
 • Gwen van Eijk
 • Nanne Boonstra
 • Halleh Ghorashi
 • Carsten de Dreu
 • Hans Boutellier
 • Joke van der Zwaard
 • Tim Reeskens
 • Trudie Knijn
 • Henk Garretsen
 • Jan Willem Duyvendak
 • Heleen Terwijn
 • Jan Rotmans
 • Marcel Spierts
 • Lucas Meijs
 • Gerard Drosterij
 • Mirko Noordegraaf
 • Andries Baart
 • Jean Pierre Wilken
 • Bas van Bavel
 • Aletta Winsemius
 • Francio Guadeloupe
 • Fons van de Vijver
 • Nadja Jungmann
 • Rogier van Reekum
 • Peter Achterberg
 • Ingrid Robeyns
 • Evelien Tonkens
 • Paul Frissen
 • Godfried Engbersen
 • Jacques Wallage
 • Tine De Moor
 • Mieke Van Stigt
 • Rutger Claassen
 • Sonja Bekker
 • Ringo Ossewaarde
 • Willem Schinkel
 • Pearl Dykstra
 • Hans Adriaansens
 • Nico de Boer
 • Ton Wilthagen
 • Marc Schuilenburg
 • Hans Schnitzler
 • Monique Kremer
 • Ruben Gowricharn
 • Corien Prins
 • Hans Achterhuis
 • Jan Derksen
 • Bas van Stokkom
 • Marguerite Van den Berg
 • Maurits Barendrecht
 • Paul Schnabel
 • Gabriël van den Brink
 • James Kennedy
 • Jos van der Lans
 • Mark Bovens
 • Esther-Mirjam Sent
 • Hanneke Felten
 • Ewald Engelen
 • Willem Trommel
 • Henri Beunders
 • Margo Trappenburg