Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

 • Johan Polder
 • Francio Guadeloupe
 • Micha De Winter
 • Hans Achterhuis
 • Marcel Spierts
 • Ruben Gowricharn
 • Nanne Boonstra
 • Rutger Claassen
 • Aletta Winsemius
 • Trudie Knijn
 • Margo Trappenburg
 • Huub Dijstelbloem
 • Halleh Ghorashi
 • Ingrid Robeyns
 • Esther-Mirjam Sent
 • Paul Frissen
 • Paul Schnabel
 • Bas van Stokkom
 • Hans Adriaansens
 • Henri Beunders
 • Jan Rotmans
 • Gwen van Eijk
 • Marc Schuilenburg
 • Joop Schippers
 • Godfried Engbersen
 • Nadja Jungmann
 • Mieke Van Stigt
 • Rogier van Reekum
 • Fons van de Vijver
 • Mark Bovens
 • Mirko Noordegraaf
 • Willem Schinkel
 • Vasco Lub
 • Willem Trommel
 • Jan Willem Duyvendak
 • Jan Derksen
 • Hanneke Felten
 • Leo Lucassen
 • Jos van der Lans
 • Ringo Ossewaarde
 • Ton Wilthagen
 • Jacques Wallage
 • Nico de Boer
 • Evelien Tonkens
 • Heleen Terwijn
 • Tine De Moor
 • Peter Achterberg
 • Joke van der Zwaard
 • Tim Reeskens
 • Hans Schnitzler
 • Lucas Meijs
 • Ewald Engelen
 • Monique Kremer
 • Carsten de Dreu
 • Gerard Drosterij
 • Andries Baart
 • Marguerite Van den Berg
 • Henk Garretsen
 • Gabriël van den Brink
 • Pearl Dykstra
 • Corien Prins
 • Sonja Bekker
 • Hans Boutellier
 • Maurits Barendrecht
 • Jean Pierre Wilken
 • Bas van Bavel
 • James Kennedy
 • Marcel Canoy