Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar socialevraagstukken@movisie.nl

Johan Polder
Johan Polder
Sonja Bekker
Sonja Bekker
Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Nico de Boer
Nico de Boer
Rutger Claassen
Rutger Claassen
Willem Trommel
Willem Trommel
Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht
Peter Achterberg
Peter Achterberg
Bas van Bavel
Bas van Bavel
Leo Lucassen
Leo Lucassen
Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard
Heleen Terwijn
Heleen Terwijn
Mark Bovens
Mark Bovens
Paul Schnabel
Paul Schnabel
Gwen van Eijk
Gwen Van Eijk
Tine de Moor
Tine De Moor
Gerard Drosterij
Gerard Drosterij
James Kennedy
James Kennedy
Jan Derksen
Jan Derksen
Henri Beunders
Henri Beunders
Ringo Ossewaarde
Ringo Ossewaarde
Nanne Boonstra
Nanne Boonstra
Rogier van Reekum
Rogier van Reekum
Bas van Stokkom
Bas van Stokkom
Lucas Meijs
Lucas Meijs
Ewald Engelen
Ewald Engelen
Micha de Winter
Micha De Winter
Andries Baart
Andries Baart
Margo Trappenburg
Margo Trappenburg
Henk Garretsen
Henk Garretsen
Corien Prins
Corien Prins
Marc Schuilenburg
Marc Schuilenburg
Evelien Tonkens
Evelien Tonkens
Hans Boutellier
Hans Boutellier
Gabriël van den Brink
Gabriël van den Brink
Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe
Vasco Lub
Vasco Lub
Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf
Ingrid Robeyns
Ingrid Robeyns
Ruben Gowricharn
Ruben Gowricharn
Marcel Spierts
Marcel Spierts
Trudie Knijn
Trudie Knijn
Pearl Dykstra
Pearl Dykstra
Jos van der Lans
Jos van der Lans
Monique Kremer
Monique Kremer
Willem Schinkel
Willem Schinkel
Carsten de Dreu
Carsten de Dreu
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent
Jan Willem Duyvendak
Jan Willem Duyvendak
Mieke van Stigt
Mieke Van Stigt
Hanneke Felten
Hanneke Felten
Fons van de Vijver
Fons van de Vijver
Tim Reeskens
Tim Reeskens
Joop Schippers
Joop Schippers
Hans Achterhuis
Hans Achterhuis
Jan Rotmans
Jan Rotmans
Jacques Wallage
Jacques Wallage
Marguerite van den Berg
Marguerite Van den Berg
Hans Adriaansens
Hans Adriaansens
Aletta Winsemius
Aletta Winsemius
Nadja Jungmann
Nadja Jungmann
Ton Wilthagen
Ton Wilthagen
Godfried Engbersen
Godfried Engbersen
Paul Frissen
Paul Frissen
Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi
Jean Pierre Wilken
Jean Pierre Wilken