Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

 • Esther-Mirjam Sent
 • Maurits Barendrecht
 • Francio Guadeloupe
 • Peter Achterberg
 • Margo Trappenburg
 • Ewald Engelen
 • Heleen Terwijn
 • Bas van Bavel
 • Ruben Gowricharn
 • Leo Lucassen
 • Vasco Lub
 • Hans Adriaansens
 • Micha De Winter
 • Gabriël van den Brink
 • Johan Polder
 • Andries Baart
 • Henri Beunders
 • Trudie Knijn
 • Paul Frissen
 • Tine De Moor
 • Lucas Meijs
 • Ingrid Robeyns
 • Jan Willem Duyvendak
 • Evelien Tonkens
 • Nanne Boonstra
 • Ton Wilthagen
 • Monique Kremer
 • Mieke Van Stigt
 • Ringo Ossewaarde
 • Willem Schinkel
 • Nico de Boer
 • Hans Achterhuis
 • Halleh Ghorashi
 • Marcel Spierts
 • Jacques Wallage
 • Joke van der Zwaard
 • Sonja Bekker
 • Rogier van Reekum
 • Marguerite Van den Berg
 • Gwen van Eijk
 • Willem Trommel
 • Mirko Noordegraaf
 • Nadja Jungmann
 • Paul Schnabel
 • Carsten de Dreu
 • Hanneke Felten
 • Hans Boutellier
 • Mark Bovens
 • Jan Rotmans
 • Rutger Claassen
 • Jan Derksen
 • Fons van de Vijver
 • Pearl Dykstra
 • James Kennedy
 • Joop Schippers
 • Jos van der Lans
 • Tim Reeskens
 • Marc Schuilenburg
 • Gerard Drosterij
 • Jean Pierre Wilken
 • Godfried Engbersen
 • Aletta Winsemius
 • Bas van Stokkom
 • Hans Schnitzler
 • Henk Garretsen
 • Corien Prins