Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

 • Gerard Drosterij
 • Joke van der Zwaard
 • Hans Adriaansens
 • Sonja Bekker
 • Joop Schippers
 • Pearl Dykstra
 • Ringo Ossewaarde
 • Willem Schinkel
 • Evelien Tonkens
 • Monique Kremer
 • Willem Trommel
 • Jos van der Lans
 • Marc Schuilenburg
 • Lucas Meijs
 • Aletta Winsemius
 • Micha De Winter
 • Ewald Engelen
 • Paul Frissen
 • Trudie Knijn
 • Esther-Mirjam Sent
 • Andries Baart
 • Ruben Gowricharn
 • Tim Reeskens
 • Paul Schnabel
 • Hans Achterhuis
 • James Kennedy
 • Hans Boutellier
 • Marguerite Van den Berg
 • Corien Prins
 • Bas van Bavel
 • Rutger Claassen
 • Hanneke Felten
 • Jan Willem Duyvendak
 • Rogier van Reekum
 • Marcel Spierts
 • Mark Bovens
 • Ton Wilthagen
 • Carsten de Dreu
 • Gwen van Eijk
 • Nico de Boer
 • Hans Schnitzler
 • Marcel Canoy
 • Nadja Jungmann
 • Margo Trappenburg
 • Gabriël van den Brink
 • Heleen Terwijn
 • Nanne Boonstra
 • Fons van de Vijver
 • Huub Dijstelbloem
 • Maurits Barendrecht
 • Jacques Wallage
 • Francio Guadeloupe
 • Vasco Lub
 • Jean Pierre Wilken
 • Mieke Van Stigt
 • Peter Achterberg
 • Henri Beunders
 • Godfried Engbersen
 • Bas van Stokkom
 • Leo Lucassen
 • Mirko Noordegraaf
 • Henk Garretsen
 • Tine De Moor
 • Jan Rotmans
 • Jan Derksen
 • Halleh Ghorashi
 • Johan Polder
 • Ingrid Robeyns