Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

 • Ton Wilthagen
 • Marcel Spierts
 • Corien Prins
 • Micha De Winter
 • Huub Dijstelbloem
 • Rogier van Reekum
 • Gabriël van den Brink
 • Paul Schnabel
 • Hans Boutellier
 • Ingrid Robeyns
 • Jan Derksen
 • Paul Frissen
 • Nico de Boer
 • Mieke Van Stigt
 • Willem Trommel
 • Jean Pierre Wilken
 • Andries Baart
 • Jos van der Lans
 • Esther-Mirjam Sent
 • Bas van Stokkom
 • Monique Kremer
 • Rutger Claassen
 • Ringo Ossewaarde
 • Maurits Barendrecht
 • Hans Adriaansens
 • Marguerite Van den Berg
 • Ewald Engelen
 • Pearl Dykstra
 • Margo Trappenburg
 • Hanneke Felten
 • Trudie Knijn
 • Nadja Jungmann
 • Heleen Terwijn
 • Jan Willem Duyvendak
 • Halleh Ghorashi
 • Henri Beunders
 • Gerard Drosterij
 • Fons van de Vijver
 • Godfried Engbersen
 • Bas van Bavel
 • Carsten de Dreu
 • Mirko Noordegraaf
 • Willem Schinkel
 • Lucas Meijs
 • Joop Schippers
 • Nanne Boonstra
 • Hans Achterhuis
 • Gwen van Eijk
 • Jacques Wallage
 • Peter Achterberg
 • Aletta Winsemius
 • Johan Polder
 • Hans Schnitzler
 • Leo Lucassen
 • Evelien Tonkens
 • Ruben Gowricharn
 • Tim Reeskens
 • James Kennedy
 • Joke van der Zwaard
 • Tine De Moor
 • Jan Rotmans
 • Francio Guadeloupe
 • Mark Bovens
 • Vasco Lub
 • Marcel Canoy
 • Sonja Bekker
 • Marc Schuilenburg
 • Henk Garretsen