Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar socialevraagstukken@movisie.nl

Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe
Hans Adriaansens
Hans Adriaansens
Ingrid Robeyns
Ingrid Robeyns
Marc Schuilenburg
Marc Schuilenburg
Marcel Spierts
Marcel Spierts
Leo Lucassen
Leo Lucassen
Paul Frissen
Paul Frissen
Jacques Wallage
Jacques Wallage
Johan Polder
Johan Polder
Joop Schippers
Joop Schippers
Monique Kremer
Monique Kremer
Micha de Winter
Micha De Winter
Aletta Winsemius
Aletta Winsemius
Peter Achterberg
Peter Achterberg
Hans Achterhuis
Hans Achterhuis
Gabriël van den Brink
Gabriël van den Brink
Ton Wilthagen
Ton Wilthagen
Nadja Jungmann
Nadja Jungmann
Bas van Stokkom
Bas van Stokkom
Bas van Bavel
Bas van Bavel
Willem Schinkel
Willem Schinkel
Sonja Bekker
Sonja Bekker
Jan Willem Duyvendak
Jan Willem Duyvendak
Ewald Engelen
Ewald Engelen
Tine de Moor
Tine De Moor
Margo Trappenburg
Margo Trappenburg
Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht
Gerard Drosterij
Gerard Drosterij
Ringo Ossewaarde
Ringo Ossewaarde
Henk Garretsen
Henk Garretsen
James Kennedy
James Kennedy
Jean Pierre Wilken
Jean Pierre Wilken
Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard
Marguerite van den Berg
Marguerite Van den Berg
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent
Jos van der Lans
Jos van der Lans
Lucas Meijs
Lucas Meijs
Fons van de Vijver
Fons van de Vijver
Evelien Tonkens
Evelien Tonkens
Hans Boutellier
Hans Boutellier
Heleen Terwijn
Heleen Terwijn
Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi
Trudie Knijn
Trudie Knijn
Carsten de Dreu
Carsten de Dreu
Paul Schnabel
Paul Schnabel
Jan Rotmans
Jan Rotmans
Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Godfried Engbersen
Godfried Engbersen
Andries Baart
Andries Baart
Mark Bovens
Mark Bovens
Rogier van Reekum
Rogier van Reekum
Ruben Gowricharn
Ruben Gowricharn
Corien Prins
Corien Prins
Tim Reeskens
Tim Reeskens
Vasco Lub
Vasco Lub
Nico de Boer
Nico de Boer
Nanne Boonstra
Nanne Boonstra
Jan Derksen
Jan Derksen
Rutger Claassen
Rutger Claassen
Hanneke Felten
Hanneke Felten
Gwen van Eijk
Gwen Van Eijk
Willem Trommel
Willem Trommel
Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf
Pearl Dykstra
Pearl Dykstra
Mieke van Stigt
Mieke Van Stigt
Henri Beunders
Henri Beunders