Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

 • Corien Prins
 • Henri Beunders
 • Nico de Boer
 • Esther-Mirjam Sent
 • Carsten de Dreu
 • Joop Schippers
 • Monique Kremer
 • James Kennedy
 • Nanne Boonstra
 • Hans Achterhuis
 • Hans Adriaansens
 • Mirko Noordegraaf
 • Willem Schinkel
 • Mark Bovens
 • Jan Derksen
 • Bas van Stokkom
 • Andries Baart
 • Jos van der Lans
 • Gabriël van den Brink
 • Willem Trommel
 • Gwen van Eijk
 • Godfried Engbersen
 • Marc Schuilenburg
 • Lucas Meijs
 • Jacques Wallage
 • Ton Wilthagen
 • Paul Schnabel
 • Gerard Drosterij
 • Huub Dijstelbloem
 • Mieke Van Stigt
 • Hanneke Felten
 • Jean Pierre Wilken
 • Jan Rotmans
 • Joke van der Zwaard
 • Ingrid Robeyns
 • Johan Polder
 • Hans Schnitzler
 • Fons van de Vijver
 • Hans Boutellier
 • Pearl Dykstra
 • Rogier van Reekum
 • Margo Trappenburg
 • Paul Frissen
 • Francio Guadeloupe
 • Micha De Winter
 • Maurits Barendrecht
 • Bas van Bavel
 • Marguerite Van den Berg
 • Tim Reeskens
 • Marcel Canoy
 • Henk Garretsen
 • Evelien Tonkens
 • Rutger Claassen
 • Jan Willem Duyvendak
 • Peter Achterberg
 • Tine De Moor
 • Trudie Knijn
 • Ringo Ossewaarde
 • Aletta Winsemius
 • Sonja Bekker
 • Nadja Jungmann
 • Leo Lucassen
 • Vasco Lub
 • Marcel Spierts
 • Halleh Ghorashi
 • Heleen Terwijn
 • Ruben Gowricharn
 • Ewald Engelen