Imrat Verhoeven

Imrat Verhoeven
Imrat Verhoeven is Universitair docent Bestuur en beleid aan de afdeling Politicologie van de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor werkte hij tien jaar als onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In 2009 promoveerde hij op zijn proefschrift Burgers tegen beleid aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens lid van de redacties van Beleid en Maatschappij en Sociale Vraagstukken.

Tijd voor actie! Vijf ijkpunten voor overheidsparticipatie

Tijd voor actie! Vijf ijkpunten voor overheidsparticipatie

Imrat Verhoeven volgde de catfight tussen Jan Rotmans en Evelien Tonkens en Jan Willem Duyvendak met stijgende verbazing. Een heftig debat over burgerinitiatieven en sociaal ondernemerschap. In de hitte van de strijd vergaten de opponenten de overheidsrol.

Lees verder
Vraagstuk: Assertieve burgers, Zelforganisatie | 5 reacties

Participeren gaat ook over wat de overheid niet goed uitkomt

Participeren gaat ook over wat de overheid niet goed uitkomt

Burgers moeten meer voor elkaar zorgen, vindt de overheid. Het is echter de vraag of burgers massaal gehoor zullen geven aan de oproep om vorm te geven aan de participatiesamenleving. Vooral omdat deze vraag van de overheid komt. Er is verandering nodig, maar dat geldt ook voor de overheid.

Lees verder
Vraagstuk: Bemoeizuchtige overheid, Burgerschap, Wmo | 3 reacties

Het affectieve offensief van de overheid

Zorgenvoorouders-240x150

Opdat we meer voor elkaar gaan zorgen wil de overheid dat we meer warme gevoelens voor elkaar gaan ontwikkelen. Maar dat staat op gespannen voet met het autonomie-ideaal waarmee we zijn opgevoed. Het wordt tijd dat we hierover eens goed gaan nadenken.

Lees verder
Vraagstuk: Wmo | 9 reacties

Actief burgerschap: een wens of een moetje?

Actief burgerschap: een wens of een moetje?

De Nederlandse en Engelse overheden stimuleren actief burgerschap, maar ze doen dat op twee heel verschillende manieren. In Nederland wordt de burger nors op zijn eigen verantwoordelijkheid gewezen, in Engeland daarentegen verleidt de overheid haar burgers om mee te doen. 

Lees verder
Vraagstuk: Burgerschap, Wmo | 8 reacties

Bewonersinitiatieven zijn geen geldverspilling

Burgers die initiatieven ontwikkelden voor hun buurt of wijk kregen daarvoor een financiële ondersteuning. Criticasters zetten dit beleid neer als behaagzieke geldverspilling. Amsterdams onderzoek toont nu aan dat bewonersinitiatieven wel degelijk bijdragen aan actief burgerschap.

Lees verder
Vraagstuk: Assertieve burgers | 3 reacties

Gebruik brave burgers niet als voetveeg

De overheid probeert burgers zover te krijgen dat ze maatschappelijke problemen oplossen. Het is aan de burgers om wijken leefbaarder te maken, voor elkaar te zorgen en af te slanken. Nederlanders reageren daar verrassend braaf op. Maar politici moeten daar geen misbruik van maken, stellen Imrat Verhoeven en Marcel Ham. Zij vormden de redactie van het TSS Jaarboek […]

Lees verder
Vraagstuk: Bemoeizuchtige overheid, Re-integratie | Reageer!