Joke van der Zwaard

Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard is opgeleid als ontwikkelingspsychologe, maar haar benadering van sociale vraagstukken heeft veel raakvlakken met sociologie en culturele antropologie. Ze werkt als zelfstandig onderzoekster/publiciste op het terrein van sociale ongelijkheid, sociale mobiliteit en emancipatie in relatie tot wonen, opvoeding en onderwijs. Daarbij kijkt ze zowel naar het functioneren van de beroepskrachten, instellingen en de politiek als naar het dagelijks leven, de opvattingen en de dromen en ambities van de doelgroepen van het sociale beleid: de mensen met lage inkomens, de nieuwe en de oude immigranten, en hun nazaten, de vrouwen, de moeders en de sociale stijgers. Van der Zwaard schreef (mee aan) verschillende boeken en publiceerde tal van artikelen. In haar meest recente boek ‘Scènes in de Copy Corner. Van vluchtige ontmoetingen naar publieke vertrouwdheid’ (2010) beschrijft zij door het observeren van alledaags gedrag in een kopieerwinkel de sociale betekenis van vluchtige ontmoetingen in (commerciele) publieke ruimtes. Zie www.jokevanderzwaard.

Koester hoge verwachtingen van ‘burgerkracht’

Koester hoge verwachtingen van ‘burgerkracht’

Een ‘terugtrekkende overheid’ en een groter beroep op ‘burgerkracht’ hoeft niet tot grotere ongelijkheid tussen wijken te leiden, mits de overheid kwaliteit levert en zuinig is op de ‘stenen’, de verbanden en de gevoelens van eigenwaarde die (individuele en collectieve) zelfredzaamheid mogelijk maken.

Lees verder
Vraagstuk: Wijkaanpak | Reageer!

Ontmoetingen in de kopieerwinkel

In de stad zijn plekken nodig waar mensen elkaar vanzelfsprekend tegenkomen, waardoor ze vertrouwd en benaderbaar voor elkaar worden. De Copy Corner in Rotterdam is zo’n plek. Menig sociale professional zouden nog wat kunnen leren van het ouderwetse en tegelijkertijd up-to-date vakmanschap van bepaalde winkeliers.

Lees verder
Vraagstuk: Publieke omgangsvormen | 1 reactie