Jurriaan Omlo

Jurriaan Omlo
Jurriaan Omlo is als onderzoeker verbonden aan de gemeente Rotterdam, waar hij betrokken is bij een evaluatieonderzoek naar het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. Daarnaast is Jurriaan sinds 2012 eigenaar van Bureau Omlo. Als zelfstandig onderzoeker verricht hij studies naar sociale vraagstukken. Hij is gespecialiseerd in evaluatieonderzoek en integratievraagstukken. Zo schreef hij samen met anderen het boek 'Weten wat werkt. Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein' en promoveerde hij op een onderzoek naar het perspectief van Marokkaanse-Nederlandse jongvolwassenen op integratie. In het verleden was Omlo werkzaam bij de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), en schreef toen mee aan een advies over hangjongeren en een advies over polarisatie. Na werkzaam te zijn geweest bij het Ministerie van VROM en later Binnenlandse Zaken - de beleidsdirectie Inburgering en Integratie - werkte hij enige tijd bij MOVISIE, waar hij publiceerde over de Wet Maatschappelijke ondersteuning en effectieve sociale interventies.

Voorbij zelfredzaamheid, tijd voor empowerment

Voorbij zelfredzaamheid, tijd voor empowerment

Zelfredzaamheid is de nieuwe norm. Maar hoe moet dat met mensen met een zorgvraag? Volgens Jenny Boumans en anderen is het tijd om de eenzijdigheid van het zelfredzaamheidsoffensief te erkennen en ruimte te maken voor empowerment.

Lees verder
Vraagstuk: Zelforganisatie | Reageer!

Gemeenten moeten armoede bestrijden, hoe kan dat het beste?

Gemeenten moeten armoede bestrijden, hoe kan dat het beste?

Wat zijn wetenschappelijk gezien de beste manieren om armoede te bestrijden? Jurriaan Omlo dook in de literatuur en zette zijn bevindingen op een rijtje. Empowerment, het vergroten van het sociaal kapitaal van mensen, biedt perspectief.

Lees verder
Vraagstuk: Armoede, Sociaal werk | 4 reacties

Joram van Klaveren (VNL, ex-PVV): ‘Welzijnswerkers en docenten kunnen het nooit winnen van Allah’

‘Welzijnswerkers en docenten kunnen het nooit winnen van Allah’

Kamerlid Joram van Klaveren – ex-PVV, nu van Voor Nederland (VNL) – vindt dat Nederlanders onderschatten hoe existentieel het geloof is voor moslims. Radicalisering voorkom je niet met welzijnswerkers en docenten. Van Klaveren over de vermeende zwakte van mensen, te zachte straffen en te hoge belastingen.

Lees verder
Vraagstuk: Politiek | Reageer!

Kennisplatform Integratie is liever degelijk dan stoer

Hans Boutellier

Liever degelijk dan stoer. Dat is het nieuwe Kennisplatform Integratie en Samenleving, dat het multiculturele instituut Forum opvolgt. Movisie en het Verwey Jonker Instituut zijn er verantwoordelijk voor, en woordvoerder Hans Boutellier, directeur van het laatste instituut, hoeft niet zo nodig op de voorpagina’s te staan.

Lees verder
Vraagstuk: Sociale vraagstukken | Reageer!

Doelgerichtheid bij onderzoek maakt blind voor ‘onverwachte bijvangsten’

Eenzijdige focus van onderzoek op doelrealisatie maakt blind voor onverwachte bijvangsten van beleid

In evaluatiestudies hebben veel onderzoekers de neiging om zich blind te staren op de vraag of de voorafgestelde doelen gerealiseerd zijn. Daarmee gaan zij voorbij aan mogelijke onverwachte successen. Het risico is dat allerlei beloftevolle interventies ten onrechte bij het grofvuil belanden.

Lees verder
Vraagstuk: Sociologisch onderzoek | 4 reacties

Schaarste: hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen

Schaarste: hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen

Mensen in armoede schieten op vele manieren tekort. Naast geldproblemen die vaak samenhangen met schulden, blijken ze vaak slechtere ouders te zijn, hebben ze meer overgewicht en presteren ze slechter op het werk. Dominant is het idee dat falen armoede veroorzaakt. Harvard-econoom Sendhil Mullainathan en Princeton-psycholoog Eldar Shafir wijzen er in hun boek ‘Schaarste’ op […]

Lees verder
Vraagstuk: Geen categorie | Reageer!

Werkt de participatiesamenleving? Zoek het uit!

Werkt de participatiesamenleving? Zoek het uit!

Recentelijk is de Participatiewet aangenomen. Samen met de herziene Wmo (2015) moet dit de zorg goedkoper maken en burgers beter voor elkaar laten zorgen. Om dat te bereiken is meer wetenschappelijke onderbouwing van sociaal beleid nodig.

Lees verder
Vraagstuk: Participatiesamenleving, Wmo | 1 reactie

Paul Schnabel: “Armoede treft middenklasse”

De bezuinigingen van het kabinet hebben grote consequenties. Paul Schnabel maakt zich vooral zorgen om de plannen rond de sociale zekerheid. Een deel van de middenklasse dreigt hierdoor op bijstandsniveau te moeten leven. ‘Dat is voor deze mensen ongeveer het ergste wat hun kan overkomen.’ Paul Schnabel heeft een indrukwekkende staat van dienst. Hij is […]

Lees verder
Vraagstuk: Geen categorie | 1 reactie

Schaf het integratiebeleid af!

Schaf het integratiebeleid af!

Met zijn kabinetsvisie op integratie heeft minister Asscher wel goede bedoelingen, maar sluit hij ‘migranten’ juist maatschappelijk uit. De overheid behoort mensen niet op hun afkomst, geloof en als groep te beoordelen, maar op hun toekomst, gedrag en als individu.

Lees verder
Vraagstuk: Immigratie & Integratie | 4 reacties