Lilian Linders

Lilian Linders
Lilian Linders is lector Beroepsinnovatie Sociale Work aan de Fontys Hogeschool Sociale Studies. Linders’ boek de Betekenis van nabijheid, over informele zorg in een volksbuurt verscheen dit jaar. Eerder redigeerde ze samen met Marcel Ham en Stijn Verhagen redigeerde ze het boek Verlossing van schuld en boete. Linders is lid van het Lectorenplatform Zorg en Welzijn en de redactie van Sociale Vraagstukken.

Mantelzorgers worden onvoldoende ondersteund

Mantelzorgers worden onvoldoende ondersteund

Ouderen moeten langer voor zichzelf blijven zorgen. Daarbij is mantelzorg cruciaal. Ondersteuning die geboden wordt door instanties is vooral gericht op de cliënt. De mantelzorgers worden vaak over het hoofd gezien. Het is belangrijk dat hier een goede oplossing voor wordt gevonden.

Lees verder
Vraagstuk: Gemeentebeleid, Wmo | 3 reacties

Schuldenaanpak kan niet om kwijtschelding heen

Schuldenaanpak kan niet om kwijtschelding heen

Schulden hangen ons als een steeds zwaarder worden molensteen om de nek. Met de huidige financieel-juridische aanpak komen we er niet meer uit. Een effectieve aanpak van schulden kan niet om de sociale kant heen. Het moet en kan anders, met een ruimere toepassing van kwijtschelding.

Lees verder
Vraagstuk: De crisis en sociaal beleid, Wonen, huren, kraken | 2 reacties

Pas op, dat vrijwilligerswerk niet te professioneel wordt

Vrijwilligers professionaliseren

Sociale professionals streven er tegenwoordig naar om de cliënt ‘in zijn kracht te zetten’. In de praktijk betekent dit dat taken die blijven liggen, opgepikt worden door een vrijwilliger. En dat impliceert dat er steeds meer eisen worden gesteld aan vrijwilligerswerk. Maar is dat wel zo’n gunstige ontwikkeling?

Lees verder
Vraagstuk: Vrijwilligerswerk | 6 reacties

Eigen kracht is als een kameleon

Eigen kracht is als een kameleon

Hoe kun je nu het beste de eigen kracht van burgers bevorderen? In de praktijk is die vraag niet zo simpel. Moet meneer Jansen steun krijgen bij zijn boze brief over vocht en schimmel aan de woningcorporatie? Wat als het zijn eigen schuld blijkt? Situaties zijn niet altijd makkelijk te duiden.

Lees verder
Vraagstuk: Eigen kracht | 1 reactie

Nieuwspraak over participatie moet hulpbehoefte niet negeren

Nieuwspraak

Oud jargon maakt plaats voor nieuw. ‘Hulpverlenen’ wordt ‘ondersteunen’. We praten niet meer over wat mensen niet maar over wat ze wél kunnen. Deze nieuwspraak mag niet verhullen dat we ook hebben te leven met ziekte,  onvermogen en  gevoelens van hulpeloosheid.

Lees verder
Vraagstuk: Macht | 1 reactie

Wijkteams zijn geen haarlemmerolie

Wijkteams zijn geen haarlemmerolie

Wijkgericht werken heeft een nieuwe vlucht genomen. Maar we moeten uitkijken dat we de wijk niet gaan zien als de enige plaats waar mensen elkaar kunnen ondersteunen. Soms is het juist verstandig om de wijk niet als uitgangspunt te nemen.

Lees verder
Vraagstuk: Publiek management, Wijkaanpak | 2 reacties

Staatssecretaris Van Rijn moet gewoon zeggen dat bezuinigen pijn doet

Als de overheid bezuinigt op de huishoudelijke hulp, dan moet zij niet doen alsof dat fijn is, omdat we dan allemaal meer voor elkaar gaan zorgen. Staatssecretaris Van Rijn kan zich beter wat betrokkener tonen en waar echt nodig toch bijspringen, betoogt Lilian Linders in een voorschot op het debat Iedereen zorgverlener! a.s  woensdag.

Lees verder
Vraagstuk: AWBZ-steun, Burgerschap, Wmo | 2 reacties

Voeg opleidingen sociaal werk wèl samen

In hun kritiek op het pleidooi van lector Margot Scholte en associate-lector Ard Sprinkhuizen (Hogeschool InHolland) voor een brede basisopleiding Social Work maken Jeroen Gradener en Ellen Hommel zich schuldig aan versimpeling. Hun flinterdunne argumenten getuigen van weinig inhoudelijke visie.

Lees verder
Vraagstuk: Onderwijs | 3 reacties