Lotte Van Vliet

Wmo 2015: sublieme kans voor partnerschap tussen gemeenten en bedrijven

Wmo 2015: sublieme kans voor partnerschap tussen gemeenten en bedrijven

Gemeenten en maatschappelijk betrokken ondernemers kunnen meer samenwerken. Dat levert beide voordeel op. Lucas Meijs en Lotte van Vliet zien in de nieuwe Wmo 2015 een uitgelezen kans voor gemeenten om daarop in te zetten, want de potentie van private solidariteit en energie bij bedrijven is groot.

Lees verder
Vraagstuk: Gemeentebeleid, Wmo | 1 reactie

Amsterdamse vangnetorganisaties kunnen op eigen benen staan

Amsterdamse vangnetorganisaties op eigen benen

Hoe zou de verhouding tussen overheid en maatschappelijke organisaties beter vorm kunnen krijgen? Volgens auteurs van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling zouden maatschappelijke organisaties maar beter af kunnen zien van structurele bekostiging door de overheid.

Lees verder
Vraagstuk: Publiek management | 2 reacties

Pleidooi voor solidaire ervaring

Pleidooi voor solidaire ervaring

In Nederland zorgen we met zijn allen voor goed onderwijs, gezondheidszorg en dat mensen met problemen geholpen worden. Dit kan alleen omdat er een beroep kan worden gedaan op burgers die over voldoende middelen beschikken om minder vermogende burgers te ondersteunen: solidariteit dus.

Lees verder
Vraagstuk: Burgerschap, Civil society | 2 reacties

Lessen uit de crisis voor zorg, onderwijs en welzijn

Wat zijn de  lessen van de kredietcrisis voor andere maatschappelijke sectoren? In zijn advies Tegenkracht organiseren. Lessen uit de kredietcrisis vraagt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling zich af of de, voor de financiële sector zo kenmerkende, omslag van productieve werkwijzen naar perverse uitkomsten ook voor andere maatschappelijke sectoren geldt.

Lees verder
Vraagstuk: De crisis en sociaal beleid | 4 reacties

Gevaar: een nieuwe klassenmaatschappij

Hoger en lager opgeleiden hebben steeds minder contact met elkaar. Volgens TNS NIPO vindt 86 procent van de Nederlanders die verwijdering problematisch. Hoogste tijd voor discussie over het gevaar van een nieuwe klassenmaatschappij.

Lees verder
Vraagstuk: Onderwijs, Sociale stijging | 2 reacties