Maarten Wolbers

Moeder is de motor achter schoolsucces vrouwen

Moeder is de motor achter schoolsucces vrouwen

Meisjes lopen qua schoolprestaties al lang niet meer achter op jongens. Recente cijfers laten zien dat vrouwen gemiddeld genomen een hoger opleidingsniveau behalen dan mannen. Dit komt door veranderingen in de samenleving, maar ook door een motor dicht bij huis.

Lees verder
Vraagstuk: Emancipatie, Onderwijs | 2 reacties

Jongeren vaker werkloos door bescherming zittende werknemer

Jongeren vaker werkloos door bescherming zittende werknemer

Jongeren zijn de dupe van een strikte ontslagregelgeving. Ze zijn vaker werkloos dan zittende oudere werknemers. Arbeidsmarktflexibilisering leidt mogelijk tot een verloren generatie. Sociale compensatie – denk aan meer kinderbijslag voor jonge ouders – is op zijn plaats.

Lees verder
Vraagstuk: Jeugdwerkloosheid | 1 reactie

Onderwijsexpansie veroorzaakt nieuwe ongelijkheid

Ongelijkheid in het onderwijs blijft bestaan en wordt nog steeds doorgegeven aan de volgende generatie. Tegenwoordig is vooral de opleidingsrichting van ouders bepalend geworden voor de opleidingskeuze van hun kinderen. Meer onderwijs brengt niet meer gelijkheid.

Lees verder
Vraagstuk: Onderwijs | Reageer!

Toenemende gelijkheid is nog geen verheffing

Door de grotere toegankelijkheid van het onderwijs zijn de sociale mobiliteit en de gelijkheid in Nederland toegenomen. De keerzijde van dit proces is dat diploma’s op de arbeidsmarkt lager gewaardeerd worden. Steeds meer jonge mannen hebben nu een lager opleidingsniveau dan hun ouders.

Lees verder
Vraagstuk: Sociale stijging | Reageer!