Marcel Hoogenboom

Decentralisaties zetten evidence based-debat op scherp

Decentralisaties zetten evidence based-debat op scherp

Volgend jaar moeten sociale professionals generalistisch werken. Ze kunnen daarbij niet terugvallen op bewezen effectieve methoden. De enige manier om hun werk straks te verantwoorden is realistisch evalueren: wat werkt voor specifieke groepen in bepaalde omstandigheden?

Lees verder
Vraagstuk: Evidence based | 8 reacties

Kunnen burgerinitiatieven wel zonder de overheid?

Nederlandse burgerinitiatieven zijn door de jaren heen geneigd geweest om snel de steun van de overheid te zoeken. Zo ontkomen bijvoorbeeld ook de Voedselbanken niet aan deze oude verzuilingsreflex. Zouden burgerinitiatieven zich in de nabije toekomst wel aan de overheid kunnen ontworstelen?

Lees verder
Vraagstuk: Assertieve burgers, Bemoeizuchtige overheid | 3 reacties