Over deze site

Op www.socialevraagstukken.nl publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties. Maandelijks is dat goed voor 70.000 bezoeken.

De site is een initiatief van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de Universiteit van Tilburg (Tranzo), de Instituties van de Open Samenleving (IOS) van de Universiteit Utrecht, het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht, de Rijksuniversiteit Groningen (Sustainable Society) en MOVISIE. www.socialevraagstukken.nl werkt samen met trouw.nl waarop hier wekelijks artikelen van deze site te lezen zijn.

www.socialevraagstukken.nl wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke redactie, met steun van de dragers van het maatschappelijke debat. Uitvoerend redacteuren: Jan van Dam,  Marcel Ham (hoofdredactie), Sterre ten Houte de Lange, Jelle van der Meer, Marco Ploeger (webredactie) en Jolanda Verhaart.

Uw bijdrage

Bijdragen aan www.socialevraagstukken.nl zijn welkom, en hebben bij voorkeur een lengte van tussen de 800 en 1200 woorden. Opinies zijn onderbouwd met onderzoek of gedocumenteerde argumenten.

Reacties op artikelen worden door de redactie gemodereerd, waardoor deze niet meteen te zien zijn.

Neem voor bijdragen en suggesties voor artikelen contact op met hoofdredacteur Marcel Ham, m.ham@movisie.nl, 030 – 789 21 60.

Uw bijdragen voor de agenda kunt u sturen naar: s.tenhoutedelange@movisie.nl