Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar socialevraagstukken@movisie.nl

Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Sonja Bekker
Sonja Bekker
Aletta Winsemius
Aletta Winsemius
Fons van de Vijver
Fons van de Vijver
Roos Wouters
Roos Wouters
Rienk Janssens
Rienk Janssens
Willem Trommel
Willem Trommel
Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht
Jean Pierre Wilken
Jean Pierre Wilken
Ingrid Robeyns
Ingrid Robeyns
Nadja Jungmann
Nadja Jungmann
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent
Willem Schinkel
Willem Schinkel
Lia Karsten
Lia Karsten
Ruben Gowricharn
Ruben Gowricharn
James Kennedy
James Kennedy
Lucas Meijs
Lucas Meijs
Sadik Harchaoui
Sadik Harchaoui
Rogier van Reekum
Rogier van Reekum
Carsten de Dreu
Carsten de Dreu
Margo Trappenburg
Margo Trappenburg
Leo Lucassen
Leo Lucassen
Ton Wilthagen
Ton Wilthagen
Trudie Knijn
Trudie Knijn
Jan Willem Duyvendak
Jan Willem Duyvendak
Henri Beunders
Henri Beunders
Hans Adriaansens
Hans Adriaansens
Bas van Bavel
Bas van Bavel
Paul Frissen
Paul Frissen
Nico de Boer
Nico de Boer
Rutger Claassen
Rutger Claassen
Gerard Drosterij
Gerard Drosterij
Corien Prins
Corien Prins
Bas van Stokkom
Bas van Stokkom
Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard
Marguerite van den Berg
Marguerite Van den Berg
Ewald Engelen
Ewald Engelen
Will Tinnemans
Will Tinnemans
Nanne Boonstra
Nanne Boonstra
Marc Schuilenburg
Marc Schuilenburg
Jacques Wallage
Jacques Wallage
Vasco Lub
Vasco Lub
Andries Baart
Andries Baart
Joop Schippers
Joop Schippers
Godfried Engbersen
Godfried Engbersen
Johan Polder
Johan Polder
Hans Boutellier
Hans Boutellier
Gabriël van den Brink
Gabriël van den Brink
Ringo Ossewaarde
Ringo Ossewaarde
Jos van der Lans
Jos van der Lans
Hans Achterhuis
Hans Achterhuis
Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf
Tine de Moor
Tine De Moor
Henk Garretsen
Henk Garretsen
Mark Bovens
Mark Bovens
Heleen Terwijn
Heleen Terwijn
Marcel Spierts
Marcel Spierts
Hanneke Felten
Hanneke Felten
Micha de Winter
Micha De Winter
Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe
Paul Schnabel
Paul Schnabel
Evelien Tonkens
Evelien Tonkens
Mieke van Stigt
Mieke Van Stigt
Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi
Pearl Dykstra
Pearl Dykstra
Gwen van Eijk
Gwen Van Eijk