Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar socialevraagstukken@movisie.nl

Evelien Tonkens
Evelien Tonkens
Trudie Knijn
Trudie Knijn
Margo Trappenburg
Margo Trappenburg
Nanne Boonstra
Nanne Boonstra
Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard
Ewald Engelen
Ewald Engelen
Rogier van Reekum
Rogier van Reekum
Carsten de Dreu
Carsten de Dreu
Aletta Winsemius
Aletta Winsemius
Marc Schuilenburg
Marc Schuilenburg
Sadik Harchaoui
Sadik Harchaoui
Leo Lucassen
Leo Lucassen
Gwen van Eijk
Gwen Van Eijk
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent
Mieke van Stigt
Mieke Van Stigt
Paul Frissen
Paul Frissen
Pearl Dykstra
Pearl Dykstra
Sonja Bekker
Sonja Bekker
Nico de Boer
Nico de Boer
Henri Beunders
Henri Beunders
Roos Wouters
Roos Wouters
Hans Boutellier
Hans Boutellier
Hans Adriaansens
Hans Adriaansens
Jan Rotmans
Jan Rotmans
Jacques Wallage
Jacques Wallage
Lucas Meijs
Lucas Meijs
Gabriël van den Brink
Gabriël van den Brink
James Kennedy
James Kennedy
Will Tinnemans
Will Tinnemans
Willem Trommel
Willem Trommel
Joop Schippers
Joop Schippers
Tine de Moor
Tine De Moor
Jos van der Lans
Jos van der Lans
Rutger Claassen
Rutger Claassen
Hans Achterhuis
Hans Achterhuis
Hanneke Felten
Hanneke Felten
Ton Wilthagen
Ton Wilthagen
Marcel Spierts
Marcel Spierts
Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe
Jean Pierre Wilken
Jean Pierre Wilken
Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi
Fons van de Vijver
Fons van de Vijver
Lia Karsten
Lia Karsten
Jan Willem Duyvendak
Jan Willem Duyvendak
Gerard Drosterij
Gerard Drosterij
Henk Garretsen
Henk Garretsen
Godfried Engbersen
Godfried Engbersen
Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Paul Schnabel
Paul Schnabel
Corien Prins
Corien Prins
Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf
Marguerite van den Berg
Marguerite Van den Berg
Ringo Ossewaarde
Ringo Ossewaarde
Bas van Bavel
Bas van Bavel
Nadja Jungmann
Nadja Jungmann
Ingrid Robeyns
Ingrid Robeyns
Johan Polder
Johan Polder
Mark Bovens
Mark Bovens
Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht
Willem Schinkel
Willem Schinkel
Rienk Janssens
Rienk Janssens
Andries Baart
Andries Baart
Micha de Winter
Micha De Winter
Bas van Stokkom
Bas van Stokkom
Ruben Gowricharn
Ruben Gowricharn
Vasco Lub
Vasco Lub
Heleen Terwijn
Heleen Terwijn
Jan Derksen
Jan Derksen