Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar socialevraagstukken@movisie.nl

Gwen van Eijk
Gwen Van Eijk
Andries Baart
Andries Baart
Ewald Engelen
Ewald Engelen
Gerard Drosterij
Gerard Drosterij
Paul Frissen
Paul Frissen
Fons van de Vijver
Fons van de Vijver
Paul Schnabel
Paul Schnabel
Bas van Bavel
Bas van Bavel
Gabriël van den Brink
Gabriël van den Brink
Marcel Spierts
Marcel Spierts
Willem Trommel
Willem Trommel
Trudie Knijn
Trudie Knijn
Nico de Boer
Nico de Boer
Sonja Bekker
Sonja Bekker
Margo Trappenburg
Margo Trappenburg
Tine de Moor
Tine De Moor
Marc Schuilenburg
Marc Schuilenburg
Jean Pierre Wilken
Jean Pierre Wilken
Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe
Ingrid Robeyns
Ingrid Robeyns
Bas van Stokkom
Bas van Stokkom
Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi
James Kennedy
James Kennedy
Johan Polder
Johan Polder
Pearl Dykstra
Pearl Dykstra
Will Tinnemans
Will Tinnemans
Henk Garretsen
Henk Garretsen
Sadik Harchaoui
Sadik Harchaoui
Corien Prins
Corien Prins
Jos van der Lans
Jos van der Lans
Rienk Janssens
Rienk Janssens
Micha de Winter
Micha De Winter
Lucas Meijs
Lucas Meijs
Marguerite van den Berg
Marguerite Van den Berg
Hans Boutellier
Hans Boutellier
Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht
Evelien Tonkens
Evelien Tonkens
Mieke van Stigt
Mieke Van Stigt
Carsten de Dreu
Carsten de Dreu
Hanneke Felten
Hanneke Felten
Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard
Ton Wilthagen
Ton Wilthagen
Godfried Engbersen
Godfried Engbersen
Nanne Boonstra
Nanne Boonstra
Leo Lucassen
Leo Lucassen
Vasco Lub
Vasco Lub
Willem Schinkel
Willem Schinkel
Nadja Jungmann
Nadja Jungmann
Joop Schippers
Joop Schippers
Heleen Terwijn
Heleen Terwijn
Mark Bovens
Mark Bovens
Hans Achterhuis
Hans Achterhuis
Ringo Ossewaarde
Ringo Ossewaarde
Henri Beunders
Henri Beunders
Lia Karsten
Lia Karsten
Roos Wouters
Roos Wouters
Ruben Gowricharn
Ruben Gowricharn
Rutger Claassen
Rutger Claassen
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent
Jan Willem Duyvendak
Jan Willem Duyvendak
Hans Adriaansens
Hans Adriaansens
Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf
Rogier van Reekum
Rogier van Reekum
Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Aletta Winsemius
Aletta Winsemius