Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar socialevraagstukken@movisie.nl

Pearl Dykstra
Pearl Dykstra
Lia Karsten
Lia Karsten
Hans Boutellier
Hans Boutellier
Hanneke Felten
Hanneke Felten
Ringo Ossewaarde
Ringo Ossewaarde
Jacques Wallage
Jacques Wallage
Lucas Meijs
Lucas Meijs
Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi
Rienk Janssens
Rienk Janssens
Ruben Gowricharn
Ruben Gowricharn
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent
Ingrid Robeyns
Ingrid Robeyns
Jan Willem Duyvendak
Jan Willem Duyvendak
Bas van Stokkom
Bas van Stokkom
Micha de Winter
Micha De Winter
Paul Frissen
Paul Frissen
James Kennedy
James Kennedy
Vasco Lub
Vasco Lub
Ton Wilthagen
Ton Wilthagen
Jos van der Lans
Jos van der Lans
Will Tinnemans
Will Tinnemans
Nanne Boonstra
Nanne Boonstra
Aletta Winsemius
Aletta Winsemius
Joop Schippers
Joop Schippers
Henri Beunders
Henri Beunders
Henk Garretsen
Henk Garretsen
Marcel Spierts
Marcel Spierts
Leo Lucassen
Leo Lucassen
Gwen van Eijk
Gwen Van Eijk
Ewald Engelen
Ewald Engelen
Jean Pierre Wilken
Jean Pierre Wilken
Hans Adriaansens
Hans Adriaansens
Willem Schinkel
Willem Schinkel
Rogier van Reekum
Rogier van Reekum
Johan Polder
Johan Polder
Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht
Nico de Boer
Nico de Boer
Evelien Tonkens
Evelien Tonkens
Gabriël van den Brink
Gabriël van den Brink
Paul Schnabel
Paul Schnabel
Sonja Bekker
Sonja Bekker
Sadik Harchaoui
Sadik Harchaoui
Mark Bovens
Mark Bovens
Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe
Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard
Corien Prins
Corien Prins
Carsten de Dreu
Carsten de Dreu
Marguerite van den Berg
Marguerite Van den Berg
Margo Trappenburg
Margo Trappenburg
Jan Rotmans
Jan Rotmans
Andries Baart
Andries Baart
Rutger Claassen
Rutger Claassen
Tine de Moor
Tine De Moor
Heleen Terwijn
Heleen Terwijn
Gerard Drosterij
Gerard Drosterij
Marc Schuilenburg
Marc Schuilenburg
Godfried Engbersen
Godfried Engbersen
Hans Achterhuis
Hans Achterhuis
Bas van Bavel
Bas van Bavel
Nadja Jungmann
Nadja Jungmann
Mieke van Stigt
Mieke Van Stigt
Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf
Willem Trommel
Willem Trommel
Roos Wouters
Roos Wouters
Trudie Knijn
Trudie Knijn
Fons van de Vijver
Fons van de Vijver