Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar socialevraagstukken@movisie.nl

Gwen van Eijk
Gwen Van Eijk
Henri Beunders
Henri Beunders
Marc Schuilenburg
Marc Schuilenburg
Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent
Lia Karsten
Lia Karsten
Aletta Winsemius
Aletta Winsemius
Willem Schinkel
Willem Schinkel
Corien Prins
Corien Prins
Marcel Spierts
Marcel Spierts
Ringo Ossewaarde
Ringo Ossewaarde
Jean Pierre Wilken
Jean Pierre Wilken
Evelien Tonkens
Evelien Tonkens
Johan Polder
Johan Polder
Rutger Claassen
Rutger Claassen
Ruben Gowricharn
Ruben Gowricharn
Godfried Engbersen
Godfried Engbersen
Roos Wouters
Roos Wouters
Gerard Drosterij
Gerard Drosterij
Leo Lucassen
Leo Lucassen
Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard
Sadik Harchaoui
Sadik Harchaoui
Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Trudie Knijn
Trudie Knijn
Hans Achterhuis
Hans Achterhuis
Sonja Bekker
Sonja Bekker
Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht
Ewald Engelen
Ewald Engelen
Fons van de Vijver
Fons van de Vijver
Bas van Stokkom
Bas van Stokkom
Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi
Paul Schnabel
Paul Schnabel
Paul Frissen
Paul Frissen
Andries Baart
Andries Baart
Hans Adriaansens
Hans Adriaansens
Pearl Dykstra
Pearl Dykstra
Margo Trappenburg
Margo Trappenburg
Tine de Moor
Tine De Moor
Henk Garretsen
Henk Garretsen
Jan Willem Duyvendak
Jan Willem Duyvendak
Rienk Janssens
Rienk Janssens
Mieke van Stigt
Mieke Van Stigt
Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe
Nanne Boonstra
Nanne Boonstra
Micha de Winter
Micha De Winter
Bas van Bavel
Bas van Bavel
Nadja Jungmann
Nadja Jungmann
Hanneke Felten
Hanneke Felten
Hans Boutellier
Hans Boutellier
Nico de Boer
Nico de Boer
Vasco Lub
Vasco Lub
Mark Bovens
Mark Bovens
Gabriël van den Brink
Gabriël van den Brink
Rogier van Reekum
Rogier van Reekum
Ton Wilthagen
Ton Wilthagen
Jos van der Lans
Jos van der Lans
Willem Trommel
Willem Trommel
James Kennedy
James Kennedy
Carsten de Dreu
Carsten de Dreu
Lucas Meijs
Lucas Meijs
Joop Schippers
Joop Schippers
Heleen Terwijn
Heleen Terwijn