Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar socialevraagstukken@movisie.nl

Leo Lucassen
Leo Lucassen
Hans Boutellier
Hans Boutellier
Godfried Engbersen
Godfried Engbersen
Andries Baart
Andries Baart
Rutger Claassen
Rutger Claassen
Pearl Dykstra
Pearl Dykstra
Sonja Bekker
Sonja Bekker
Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe
Gabriël van den Brink
Gabriël van den Brink
Ruben Gowricharn
Ruben Gowricharn
Mieke van Stigt
Mieke Van Stigt
Rienk Janssens
Rienk Janssens
Henk Garretsen
Henk Garretsen
Jos van der Lans
Jos van der Lans
Nico de Boer
Nico de Boer
Lucas Meijs
Lucas Meijs
Jean Pierre Wilken
Jean Pierre Wilken
Hanneke Felten
Hanneke Felten
Ton Wilthagen
Ton Wilthagen
Henri Beunders
Henri Beunders
Bas van Bavel
Bas van Bavel
Evelien Tonkens
Evelien Tonkens
Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Gwen van Eijk
Gwen Van Eijk
Paul Frissen
Paul Frissen
Rogier van Reekum
Rogier van Reekum
Corien Prins
Corien Prins
Lia Karsten
Lia Karsten
Vasco Lub
Vasco Lub
Heleen Terwijn
Heleen Terwijn
Willem Schinkel
Willem Schinkel
Bas van Stokkom
Bas van Stokkom
Jan Willem Duyvendak
Jan Willem Duyvendak
Marc Schuilenburg
Marc Schuilenburg
Roos Wouters
Roos Wouters
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent
Ewald Engelen
Ewald Engelen
Johan Polder
Johan Polder
Gerard Drosterij
Gerard Drosterij
Marguerite van den Berg
Marguerite Van den Berg
Micha de Winter
Micha De Winter
Hans Adriaansens
Hans Adriaansens
Ringo Ossewaarde
Ringo Ossewaarde
Joop Schippers
Joop Schippers
Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard
Margo Trappenburg
Margo Trappenburg
Hans Achterhuis
Hans Achterhuis
Sadik Harchaoui
Sadik Harchaoui
Nadja Jungmann
Nadja Jungmann
Nanne Boonstra
Nanne Boonstra
Trudie Knijn
Trudie Knijn
Aletta Winsemius
Aletta Winsemius
Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf
Willem Trommel
Willem Trommel
Carsten de Dreu
Carsten de Dreu
Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht
James Kennedy
James Kennedy
Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi
Tine de Moor
Tine De Moor
Fons van de Vijver
Fons van de Vijver
Marcel Spierts
Marcel Spierts
Mark Bovens
Mark Bovens
Paul Schnabel
Paul Schnabel