Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar socialevraagstukken@movisie.nl

Sonja Bekker
Sonja Bekker
Bas van Stokkom
Bas van Stokkom
Marc Schuilenburg
Marc Schuilenburg
Micha de Winter
Micha De Winter
Jacques Wallage
Jacques Wallage
Carsten de Dreu
Carsten de Dreu
Lucas Meijs
Lucas Meijs
Sadik Harchaoui
Sadik Harchaoui
Hans Adriaansens
Hans Adriaansens
Rienk Janssens
Rienk Janssens
Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe
Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf
Mieke van Stigt
Mieke Van Stigt
Gabriël van den Brink
Gabriël van den Brink
Will Tinnemans
Will Tinnemans
Heleen Terwijn
Heleen Terwijn
Ewald Engelen
Ewald Engelen
Tine de Moor
Tine De Moor
Henri Beunders
Henri Beunders
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent
Nadja Jungmann
Nadja Jungmann
Hanneke Felten
Hanneke Felten
Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard
Aletta Winsemius
Aletta Winsemius
Jan Rotmans
Jan Rotmans
Evelien Tonkens
Evelien Tonkens
Gwen van Eijk
Gwen Van Eijk
Mark Bovens
Mark Bovens
Paul Schnabel
Paul Schnabel
Johan Polder
Johan Polder
Henk Garretsen
Henk Garretsen
Rutger Claassen
Rutger Claassen
Joop Schippers
Joop Schippers
Rogier van Reekum
Rogier van Reekum
Jan Derksen
Jan Derksen
Gerard Drosterij
Gerard Drosterij
Trudie Knijn
Trudie Knijn
Corien Prins
Corien Prins
Jan Willem Duyvendak
Jan Willem Duyvendak
Jean Pierre Wilken
Jean Pierre Wilken
Marguerite van den Berg
Marguerite Van den Berg
Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi
Nico de Boer
Nico de Boer
Jos van der Lans
Jos van der Lans
Andries Baart
Andries Baart
Willem Trommel
Willem Trommel
Vasco Lub
Vasco Lub
James Kennedy
James Kennedy
Ingrid Robeyns
Ingrid Robeyns
Ton Wilthagen
Ton Wilthagen
Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht
Nanne Boonstra
Nanne Boonstra
Ruben Gowricharn
Ruben Gowricharn
Ringo Ossewaarde
Ringo Ossewaarde
Lia Karsten
Lia Karsten
Marcel Spierts
Marcel Spierts
Leo Lucassen
Leo Lucassen
Godfried Engbersen
Godfried Engbersen
Margo Trappenburg
Margo Trappenburg
Roos Wouters
Roos Wouters
Hans Achterhuis
Hans Achterhuis
Paul Frissen
Paul Frissen
Willem Schinkel
Willem Schinkel
Hans Boutellier
Hans Boutellier
Bas van Bavel
Bas van Bavel
Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Pearl Dykstra
Pearl Dykstra
Fons van de Vijver
Fons van de Vijver