Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar socialevraagstukken@movisie.nl

Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht
Nico de Boer
Nico de Boer
Pearl Dykstra
Pearl Dykstra
Hans Adriaansens
Hans Adriaansens
Ingrid Robeyns
Ingrid Robeyns
Gwen van Eijk
Gwen Van Eijk
Willem Trommel
Willem Trommel
Bas van Bavel
Bas van Bavel
Rogier van Reekum
Rogier van Reekum
Trudie Knijn
Trudie Knijn
Evelien Tonkens
Evelien Tonkens
Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard
Henk Garretsen
Henk Garretsen
Hans Achterhuis
Hans Achterhuis
Ringo Ossewaarde
Ringo Ossewaarde
Jan Willem Duyvendak
Jan Willem Duyvendak
Nanne Boonstra
Nanne Boonstra
Rienk Janssens
Rienk Janssens
James Kennedy
James Kennedy
Carsten de Dreu
Carsten de Dreu
Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent
Roos Wouters
Roos Wouters
Willem Schinkel
Willem Schinkel
Rutger Claassen
Rutger Claassen
Aletta Winsemius
Aletta Winsemius
Henri Beunders
Henri Beunders
Gerard Drosterij
Gerard Drosterij
Vasco Lub
Vasco Lub
Will Tinnemans
Will Tinnemans
Micha de Winter
Micha De Winter
Fons van de Vijver
Fons van de Vijver
Godfried Engbersen
Godfried Engbersen
Joop Schippers
Joop Schippers
Marcel Spierts
Marcel Spierts
Sadik Harchaoui
Sadik Harchaoui
Nadja Jungmann
Nadja Jungmann
Gabriël van den Brink
Gabriël van den Brink
Marguerite van den Berg
Marguerite Van den Berg
Andries Baart
Andries Baart
Paul Schnabel
Paul Schnabel
Tine de Moor
Tine De Moor
Hanneke Felten
Hanneke Felten
Heleen Terwijn
Heleen Terwijn
Corien Prins
Corien Prins
Lia Karsten
Lia Karsten
Margo Trappenburg
Margo Trappenburg
Marc Schuilenburg
Marc Schuilenburg
Jacques Wallage
Jacques Wallage
Jos van der Lans
Jos van der Lans
Hans Boutellier
Hans Boutellier
Ruben Gowricharn
Ruben Gowricharn
Paul Frissen
Paul Frissen
Ton Wilthagen
Ton Wilthagen
Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi
Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe
Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf
Sonja Bekker
Sonja Bekker
Johan Polder
Johan Polder
Leo Lucassen
Leo Lucassen
Jean Pierre Wilken
Jean Pierre Wilken
Ewald Engelen
Ewald Engelen
Bas van Stokkom
Bas van Stokkom
Lucas Meijs
Lucas Meijs
Mieke van Stigt
Mieke Van Stigt
Mark Bovens
Mark Bovens