Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar socialevraagstukken@movisie.nl

Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent
Leo Lucassen
Leo Lucassen
Ringo Ossewaarde
Ringo Ossewaarde
Ewald Engelen
Ewald Engelen
Will Tinnemans
Will Tinnemans
Heleen Terwijn
Heleen Terwijn
Jan Rotmans
Jan Rotmans
Marguerite van den Berg
Marguerite Van den Berg
Carsten de Dreu
Carsten de Dreu
Nanne Boonstra
Nanne Boonstra
Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe
Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht
Henk Garretsen
Henk Garretsen
Rogier van Reekum
Rogier van Reekum
Willem Trommel
Willem Trommel
Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf
Pearl Dykstra
Pearl Dykstra
Micha de Winter
Micha De Winter
Trudie Knijn
Trudie Knijn
Margo Trappenburg
Margo Trappenburg
Paul Schnabel
Paul Schnabel
Jean Pierre Wilken
Jean Pierre Wilken
Hanneke Felten
Hanneke Felten
Joop Schippers
Joop Schippers
Gabriël van den Brink
Gabriël van den Brink
Jos van der Lans
Jos van der Lans
Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard
Nico de Boer
Nico de Boer
Nadja Jungmann
Nadja Jungmann
Willem Schinkel
Willem Schinkel
Marcel Spierts
Marcel Spierts
Henri Beunders
Henri Beunders
Mark Bovens
Mark Bovens
Bas van Stokkom
Bas van Stokkom
Gerard Drosterij
Gerard Drosterij
Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Godfried Engbersen
Godfried Engbersen
Corien Prins
Corien Prins
Hans Boutellier
Hans Boutellier
Aletta Winsemius
Aletta Winsemius
Evelien Tonkens
Evelien Tonkens
Lia Karsten
Lia Karsten
Ingrid Robeyns
Ingrid Robeyns
Hans Adriaansens
Hans Adriaansens
Vasco Lub
Vasco Lub
Tine de Moor
Tine De Moor
Gwen van Eijk
Gwen Van Eijk
Rutger Claassen
Rutger Claassen
Marc Schuilenburg
Marc Schuilenburg
Sonja Bekker
Sonja Bekker
Paul Frissen
Paul Frissen
Bas van Bavel
Bas van Bavel
Lucas Meijs
Lucas Meijs
Ton Wilthagen
Ton Wilthagen
Jacques Wallage
Jacques Wallage
Hans Achterhuis
Hans Achterhuis
Jan Willem Duyvendak
Jan Willem Duyvendak
Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi
Ruben Gowricharn
Ruben Gowricharn
Rienk Janssens
Rienk Janssens
James Kennedy
James Kennedy
Sadik Harchaoui
Sadik Harchaoui
Fons van de Vijver
Fons van de Vijver
Johan Polder
Johan Polder
Mieke van Stigt
Mieke Van Stigt
Roos Wouters
Roos Wouters
Andries Baart
Andries Baart