Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar socialevraagstukken@movisie.nl

Godfried Engbersen
Godfried Engbersen
Ton Wilthagen
Ton Wilthagen
Roos Wouters
Roos Wouters
Aletta Winsemius
Aletta Winsemius
Willem Schinkel
Willem Schinkel
Rienk Janssens
Rienk Janssens
Fons van de Vijver
Fons van de Vijver
Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard
Marc Schuilenburg
Marc Schuilenburg
Jan Derksen
Jan Derksen
Mark Bovens
Mark Bovens
Paul Frissen
Paul Frissen
Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf
Henri Beunders
Henri Beunders
Bas van Stokkom
Bas van Stokkom
Carsten de Dreu
Carsten de Dreu
Willem Trommel
Willem Trommel
Hans Achterhuis
Hans Achterhuis
Ruben Gowricharn
Ruben Gowricharn
Lia Karsten
Lia Karsten
Ringo Ossewaarde
Ringo Ossewaarde
Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Lucas Meijs
Lucas Meijs
Bas van Bavel
Bas van Bavel
Nadja Jungmann
Nadja Jungmann
Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi
Leo Lucassen
Leo Lucassen
Gwen van Eijk
Gwen Van Eijk
Gerard Drosterij
Gerard Drosterij
Ingrid Robeyns
Ingrid Robeyns
Margo Trappenburg
Margo Trappenburg
Micha de Winter
Micha De Winter
Vasco Lub
Vasco Lub
Nico de Boer
Nico de Boer
Nanne Boonstra
Nanne Boonstra
Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe
Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht
Jean Pierre Wilken
Jean Pierre Wilken
Trudie Knijn
Trudie Knijn
Mieke van Stigt
Mieke Van Stigt
Corien Prins
Corien Prins
Evelien Tonkens
Evelien Tonkens
Tine de Moor
Tine De Moor
Will Tinnemans
Will Tinnemans
Jan Willem Duyvendak
Jan Willem Duyvendak
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent
Hans Boutellier
Hans Boutellier
Paul Schnabel
Paul Schnabel
Johan Polder
Johan Polder
Hanneke Felten
Hanneke Felten
Sadik Harchaoui
Sadik Harchaoui
Jos van der Lans
Jos van der Lans
Ewald Engelen
Ewald Engelen
James Kennedy
James Kennedy
Marcel Spierts
Marcel Spierts
Jan Rotmans
Jan Rotmans
Joop Schippers
Joop Schippers
Heleen Terwijn
Heleen Terwijn
Rogier van Reekum
Rogier van Reekum
Jacques Wallage
Jacques Wallage
Andries Baart
Andries Baart
Henk Garretsen
Henk Garretsen
Pearl Dykstra
Pearl Dykstra
Sonja Bekker
Sonja Bekker
Hans Adriaansens
Hans Adriaansens
Marguerite van den Berg
Marguerite Van den Berg
Rutger Claassen
Rutger Claassen
Gabriël van den Brink
Gabriël van den Brink