Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar socialevraagstukken@movisie.nl

Ruben Gowricharn
Ruben Gowricharn
Fons van de Vijver
Fons van de Vijver
Henk Garretsen
Henk Garretsen
Trudie Knijn
Trudie Knijn
Ewald Engelen
Ewald Engelen
Nadja Jungmann
Nadja Jungmann
Evelien Tonkens
Evelien Tonkens
Hans Adriaansens
Hans Adriaansens
Paul Schnabel
Paul Schnabel
Margo Trappenburg
Margo Trappenburg
Corien Prins
Corien Prins
Leo Lucassen
Leo Lucassen
Lia Karsten
Lia Karsten
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent
Johan Polder
Johan Polder
Vasco Lub
Vasco Lub
Jan Willem Duyvendak
Jan Willem Duyvendak
Rienk Janssens
Rienk Janssens
Mieke van Stigt
Mieke Van Stigt
Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Pearl Dykstra
Pearl Dykstra
Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe
Gwen van Eijk
Gwen Van Eijk
James Kennedy
James Kennedy
Gabriël van den Brink
Gabriël van den Brink
Jean Pierre Wilken
Jean Pierre Wilken
Ingrid Robeyns
Ingrid Robeyns
Marguerite van den Berg
Marguerite Van den Berg
Nanne Boonstra
Nanne Boonstra
Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard
Mark Bovens
Mark Bovens
Henri Beunders
Henri Beunders
Sadik Harchaoui
Sadik Harchaoui
Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi
Bas van Stokkom
Bas van Stokkom
Hanneke Felten
Hanneke Felten
Lucas Meijs
Lucas Meijs
Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht
Hans Boutellier
Hans Boutellier
Ton Wilthagen
Ton Wilthagen
Roos Wouters
Roos Wouters
Ringo Ossewaarde
Ringo Ossewaarde
Paul Frissen
Paul Frissen
Bas van Bavel
Bas van Bavel
Hans Achterhuis
Hans Achterhuis
Joop Schippers
Joop Schippers
Nico de Boer
Nico de Boer
Jos van der Lans
Jos van der Lans
Sonja Bekker
Sonja Bekker
Tine de Moor
Tine De Moor
Carsten de Dreu
Carsten de Dreu
Rutger Claassen
Rutger Claassen
Micha de Winter
Micha De Winter
Willem Schinkel
Willem Schinkel
Rogier van Reekum
Rogier van Reekum
Willem Trommel
Willem Trommel
Marcel Spierts
Marcel Spierts
Andries Baart
Andries Baart
Gerard Drosterij
Gerard Drosterij
Godfried Engbersen
Godfried Engbersen
Heleen Terwijn
Heleen Terwijn
Marc Schuilenburg
Marc Schuilenburg
Aletta Winsemius
Aletta Winsemius
Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf