Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar socialevraagstukken@movisie.nl

Ton Wilthagen
Ton Wilthagen
Nadja Jungmann
Nadja Jungmann
Heleen Terwijn
Heleen Terwijn
Hans Boutellier
Hans Boutellier
Leo Lucassen
Leo Lucassen
Carsten de Dreu
Carsten de Dreu
Bas van Bavel
Bas van Bavel
Gabriël van den Brink
Gabriël van den Brink
Ingrid Robeyns
Ingrid Robeyns
Gerard Drosterij
Gerard Drosterij
Vasco Lub
Vasco Lub
Ruben Gowricharn
Ruben Gowricharn
Mark Bovens
Mark Bovens
Nico de Boer
Nico de Boer
Henk Garretsen
Henk Garretsen
Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht
Jan Willem Duyvendak
Jan Willem Duyvendak
Aletta Winsemius
Aletta Winsemius
Corien Prins
Corien Prins
Fons van de Vijver
Fons van de Vijver
Micha de Winter
Micha De Winter
Jos van der Lans
Jos van der Lans
Andries Baart
Andries Baart
Willem Schinkel
Willem Schinkel
Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe
Sonja Bekker
Sonja Bekker
Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard
Margo Trappenburg
Margo Trappenburg
Tine de Moor
Tine De Moor
Ringo Ossewaarde
Ringo Ossewaarde
Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi
Jean Pierre Wilken
Jean Pierre Wilken
Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf
James Kennedy
James Kennedy
Bas van Stokkom
Bas van Stokkom
Pearl Dykstra
Pearl Dykstra
Willem Trommel
Willem Trommel
Roos Wouters
Roos Wouters
Paul Schnabel
Paul Schnabel
Hans Achterhuis
Hans Achterhuis
Jacques Wallage
Jacques Wallage
Mieke van Stigt
Mieke Van Stigt
Nanne Boonstra
Nanne Boonstra
Joop Schippers
Joop Schippers
Godfried Engbersen
Godfried Engbersen
Lia Karsten
Lia Karsten
Ewald Engelen
Ewald Engelen
Marcel Spierts
Marcel Spierts
Gwen van Eijk
Gwen Van Eijk
Paul Frissen
Paul Frissen
Sadik Harchaoui
Sadik Harchaoui
Lucas Meijs
Lucas Meijs
Johan Polder
Johan Polder
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent
Marc Schuilenburg
Marc Schuilenburg
Marguerite van den Berg
Marguerite Van den Berg
Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Evelien Tonkens
Evelien Tonkens
Will Tinnemans
Will Tinnemans
Rogier van Reekum
Rogier van Reekum
Trudie Knijn
Trudie Knijn
Hans Adriaansens
Hans Adriaansens
Rutger Claassen
Rutger Claassen
Hanneke Felten
Hanneke Felten
Henri Beunders
Henri Beunders
Rienk Janssens
Rienk Janssens
×