Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar socialevraagstukken@movisie.nl

Sadik Harchaoui
Sadik Harchaoui
Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi
Lia Karsten
Lia Karsten
Ringo Ossewaarde
Ringo Ossewaarde
Mark Bovens
Mark Bovens
Aletta Winsemius
Aletta Winsemius
Fons van de Vijver
Fons van de Vijver
Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht
Gerard Drosterij
Gerard Drosterij
Ton Wilthagen
Ton Wilthagen
Paul Frissen
Paul Frissen
Nanne Boonstra
Nanne Boonstra
Joop Schippers
Joop Schippers
Hans Achterhuis
Hans Achterhuis
Ruben Gowricharn
Ruben Gowricharn
Evelien Tonkens
Evelien Tonkens
Hans Boutellier
Hans Boutellier
Jacques Wallage
Jacques Wallage
Marc Schuilenburg
Marc Schuilenburg
Nadja Jungmann
Nadja Jungmann
Henk Garretsen
Henk Garretsen
Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard
Marguerite van den Berg
Marguerite Van den Berg
Willem Trommel
Willem Trommel
Godfried Engbersen
Godfried Engbersen
Andries Baart
Andries Baart
Bas van Stokkom
Bas van Stokkom
Vasco Lub
Vasco Lub
Ingrid Robeyns
Ingrid Robeyns
Margo Trappenburg
Margo Trappenburg
Tine de Moor
Tine De Moor
James Kennedy
James Kennedy
Corien Prins
Corien Prins
Lucas Meijs
Lucas Meijs
Gabriël van den Brink
Gabriël van den Brink
Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe
Jean Pierre Wilken
Jean Pierre Wilken
Johan Polder
Johan Polder
Roos Wouters
Roos Wouters
Jos van der Lans
Jos van der Lans
Paul Schnabel
Paul Schnabel
Pearl Dykstra
Pearl Dykstra
Leo Lucassen
Leo Lucassen
Micha de Winter
Micha De Winter
Ewald Engelen
Ewald Engelen
Carsten de Dreu
Carsten de Dreu
Nico de Boer
Nico de Boer
Willem Schinkel
Willem Schinkel
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent
Jan Willem Duyvendak
Jan Willem Duyvendak
Hans Adriaansens
Hans Adriaansens
Gwen van Eijk
Gwen Van Eijk
Rutger Claassen
Rutger Claassen
Hanneke Felten
Hanneke Felten
Marcel Spierts
Marcel Spierts
Bas van Bavel
Bas van Bavel
Rienk Janssens
Rienk Janssens
Sonja Bekker
Sonja Bekker
Trudie Knijn
Trudie Knijn
Heleen Terwijn
Heleen Terwijn
Rogier van Reekum
Rogier van Reekum
Henri Beunders
Henri Beunders
Will Tinnemans
Will Tinnemans
Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf
Mieke van Stigt
Mieke Van Stigt
×