Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar socialevraagstukken@movisie.nl

Hanneke Felten
Hanneke Felten
Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Ingrid Robeyns
Ingrid Robeyns
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent
Carsten de Dreu
Carsten de Dreu
Rienk Janssens
Rienk Janssens
Jan Rotmans
Jan Rotmans
Mark Bovens
Mark Bovens
Monique Kremer
Monique Kremer
Nadja Jungmann
Nadja Jungmann
Paul Frissen
Paul Frissen
Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf
Rogier van Reekum
Rogier van Reekum
Lucas Meijs
Lucas Meijs
Ton Wilthagen
Ton Wilthagen
James Kennedy
James Kennedy
Leo Lucassen
Leo Lucassen
Henk Garretsen
Henk Garretsen
Gwen van Eijk
Gwen Van Eijk
Sadik Harchaoui
Sadik Harchaoui
Heleen Terwijn
Heleen Terwijn
Jos van der Lans
Jos van der Lans
Marcel Spierts
Marcel Spierts
Micha de Winter
Micha De Winter
Evelien Tonkens
Evelien Tonkens
Nanne Boonstra
Nanne Boonstra
Jan Willem Duyvendak
Jan Willem Duyvendak
Roos Wouters
Roos Wouters
Fons van de Vijver
Fons van de Vijver
Bas van Bavel
Bas van Bavel
Marc Schuilenburg
Marc Schuilenburg
Jean Pierre Wilken
Jean Pierre Wilken
Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi
Ruben Gowricharn
Ruben Gowricharn
Bas van Stokkom
Bas van Stokkom
Joop Schippers
Joop Schippers
Jan Derksen
Jan Derksen
Will Tinnemans
Will Tinnemans
Andries Baart
Andries Baart
Ringo Ossewaarde
Ringo Ossewaarde
Ewald Engelen
Ewald Engelen
Hans Achterhuis
Hans Achterhuis
Johan Polder
Johan Polder
Jacques Wallage
Jacques Wallage
Vasco Lub
Vasco Lub
Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe
Hans Adriaansens
Hans Adriaansens
Paul Schnabel
Paul Schnabel
Gabriël van den Brink
Gabriël van den Brink
Pearl Dykstra
Pearl Dykstra
Mieke van Stigt
Mieke Van Stigt
Lia Karsten
Lia Karsten
Margo Trappenburg
Margo Trappenburg
Godfried Engbersen
Godfried Engbersen
Willem Schinkel
Willem Schinkel
Sonja Bekker
Sonja Bekker
Willem Trommel
Willem Trommel
Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard
Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht
Aletta Winsemius
Aletta Winsemius
Rutger Claassen
Rutger Claassen
Tine de Moor
Tine De Moor
Marguerite van den Berg
Marguerite Van den Berg
Corien Prins
Corien Prins
Trudie Knijn
Trudie Knijn
Henri Beunders
Henri Beunders
Gerard Drosterij
Gerard Drosterij
Hans Boutellier
Hans Boutellier
Nico de Boer
Nico de Boer