Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar socialevraagstukken@movisie.nl

Jos van der Lans
Jos van der Lans
Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe
Bas van Bavel
Bas van Bavel
Corien Prins
Corien Prins
Jan Willem Duyvendak
Jan Willem Duyvendak
Ringo Ossewaarde
Ringo Ossewaarde
Nanne Boonstra
Nanne Boonstra
Henk Garretsen
Henk Garretsen
Nico de Boer
Nico de Boer
Sadik Harchaoui
Sadik Harchaoui
Jean Pierre Wilken
Jean Pierre Wilken
Ruben Gowricharn
Ruben Gowricharn
Andries Baart
Andries Baart
Jan Derksen
Jan Derksen
Pearl Dykstra
Pearl Dykstra
Margo Trappenburg
Margo Trappenburg
Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf
Ingrid Robeyns
Ingrid Robeyns
Trudie Knijn
Trudie Knijn
Ewald Engelen
Ewald Engelen
Henri Beunders
Henri Beunders
Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Lucas Meijs
Lucas Meijs
Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi
Carsten de Dreu
Carsten de Dreu
Gabriël van den Brink
Gabriël van den Brink
Marcel Spierts
Marcel Spierts
James Kennedy
James Kennedy
Hans Boutellier
Hans Boutellier
Willem Trommel
Willem Trommel
Godfried Engbersen
Godfried Engbersen
Mark Bovens
Mark Bovens
Evelien Tonkens
Evelien Tonkens
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent
Leo Lucassen
Leo Lucassen
Paul Schnabel
Paul Schnabel
Paul Frissen
Paul Frissen
Fons van de Vijver
Fons van de Vijver
Vasco Lub
Vasco Lub
Joop Schippers
Joop Schippers
Aletta Winsemius
Aletta Winsemius
Gwen van Eijk
Gwen Van Eijk
Heleen Terwijn
Heleen Terwijn
Will Tinnemans
Will Tinnemans
Rienk Janssens
Rienk Janssens
Jan Rotmans
Jan Rotmans
Rogier van Reekum
Rogier van Reekum
Ton Wilthagen
Ton Wilthagen
Lia Karsten
Lia Karsten
Micha de Winter
Micha De Winter
Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht
Mieke van Stigt
Mieke Van Stigt
Rutger Claassen
Rutger Claassen
Hans Achterhuis
Hans Achterhuis
Roos Wouters
Roos Wouters
Willem Schinkel
Willem Schinkel
Sonja Bekker
Sonja Bekker
Tine de Moor
Tine De Moor
Hanneke Felten
Hanneke Felten
Bas van Stokkom
Bas van Stokkom
Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard
Hans Adriaansens
Hans Adriaansens
Nadja Jungmann
Nadja Jungmann
Johan Polder
Johan Polder
Gerard Drosterij
Gerard Drosterij
Jacques Wallage
Jacques Wallage
Marc Schuilenburg
Marc Schuilenburg
Marguerite van den Berg
Marguerite Van den Berg