Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar socialevraagstukken@movisie.nl

Bas van Stokkom
Bas van Stokkom
Carsten de Dreu
Carsten de Dreu
Nadja Jungmann
Nadja Jungmann
Ton Wilthagen
Ton Wilthagen
Willem Schinkel
Willem Schinkel
Gerard Drosterij
Gerard Drosterij
Heleen Terwijn
Heleen Terwijn
Aletta Winsemius
Aletta Winsemius
Jean Pierre Wilken
Jean Pierre Wilken
Evelien Tonkens
Evelien Tonkens
Nico de Boer
Nico de Boer
Jacques Wallage
Jacques Wallage
Johan Polder
Johan Polder
Henk Garretsen
Henk Garretsen
Tine de Moor
Tine De Moor
Sadik Harchaoui
Sadik Harchaoui
Ewald Engelen
Ewald Engelen
Roos Wouters
Roos Wouters
Rienk Janssens
Rienk Janssens
Hans Boutellier
Hans Boutellier
Ruben Gowricharn
Ruben Gowricharn
Andries Baart
Andries Baart
Jan Willem Duyvendak
Jan Willem Duyvendak
Marguerite van den Berg
Marguerite Van den Berg
Godfried Engbersen
Godfried Engbersen
James Kennedy
James Kennedy
Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht
Jos van der Lans
Jos van der Lans
Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard
Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe
Margo Trappenburg
Margo Trappenburg
Fons van de Vijver
Fons van de Vijver
Sonja Bekker
Sonja Bekker
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent
Trudie Knijn
Trudie Knijn
Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf
Hanneke Felten
Hanneke Felten
Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Marc Schuilenburg
Marc Schuilenburg
Ingrid Robeyns
Ingrid Robeyns
Corien Prins
Corien Prins
Gwen van Eijk
Gwen Van Eijk
Hans Achterhuis
Hans Achterhuis
Henri Beunders
Henri Beunders
Bas van Bavel
Bas van Bavel
Marcel Spierts
Marcel Spierts
Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi
Mieke van Stigt
Mieke Van Stigt
Ringo Ossewaarde
Ringo Ossewaarde
Rogier van Reekum
Rogier van Reekum
Mark Bovens
Mark Bovens
Paul Schnabel
Paul Schnabel
Gabriël van den Brink
Gabriël van den Brink
Lia Karsten
Lia Karsten
Vasco Lub
Vasco Lub
Joop Schippers
Joop Schippers
Hans Adriaansens
Hans Adriaansens
Willem Trommel
Willem Trommel
Lucas Meijs
Lucas Meijs
Paul Frissen
Paul Frissen
Micha de Winter
Micha De Winter
Leo Lucassen
Leo Lucassen
Will Tinnemans
Will Tinnemans
Pearl Dykstra
Pearl Dykstra
Rutger Claassen
Rutger Claassen
Nanne Boonstra
Nanne Boonstra