Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar socialevraagstukken@movisie.nl

Ringo Ossewaarde
Ringo Ossewaarde
Carsten de Dreu
Carsten de Dreu
Nanne Boonstra
Nanne Boonstra
Aletta Winsemius
Aletta Winsemius
Marguerite van den Berg
Marguerite Van den Berg
Ton Wilthagen
Ton Wilthagen
Willem Trommel
Willem Trommel
Bas van Stokkom
Bas van Stokkom
Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf
Micha de Winter
Micha De Winter
Leo Lucassen
Leo Lucassen
Tine de Moor
Tine De Moor
Vasco Lub
Vasco Lub
Pearl Dykstra
Pearl Dykstra
Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe
Rienk Janssens
Rienk Janssens
Hans Achterhuis
Hans Achterhuis
Andries Baart
Andries Baart
Mark Bovens
Mark Bovens
Sonja Bekker
Sonja Bekker
Marcel Spierts
Marcel Spierts
Evelien Tonkens
Evelien Tonkens
Ruben Gowricharn
Ruben Gowricharn
Ewald Engelen
Ewald Engelen
Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi
Jos van der Lans
Jos van der Lans
Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard
Henri Beunders
Henri Beunders
Lucas Meijs
Lucas Meijs
Trudie Knijn
Trudie Knijn
Henk Garretsen
Henk Garretsen
Corien Prins
Corien Prins
Lia Karsten
Lia Karsten
Jan Willem Duyvendak
Jan Willem Duyvendak
Paul Schnabel
Paul Schnabel
Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Nadja Jungmann
Nadja Jungmann
Margo Trappenburg
Margo Trappenburg
Joop Schippers
Joop Schippers
Roos Wouters
Roos Wouters
Marc Schuilenburg
Marc Schuilenburg
Ingrid Robeyns
Ingrid Robeyns
Gabriël van den Brink
Gabriël van den Brink
Johan Polder
Johan Polder
Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht
Rogier van Reekum
Rogier van Reekum
Nico de Boer
Nico de Boer
Paul Frissen
Paul Frissen
Gerard Drosterij
Gerard Drosterij
Bas van Bavel
Bas van Bavel
Jean Pierre Wilken
Jean Pierre Wilken
James Kennedy
James Kennedy
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent
Godfried Engbersen
Godfried Engbersen
Mieke van Stigt
Mieke Van Stigt
Hanneke Felten
Hanneke Felten
Willem Schinkel
Willem Schinkel
Rutger Claassen
Rutger Claassen
Hans Adriaansens
Hans Adriaansens
Gwen van Eijk
Gwen Van Eijk
Hans Boutellier
Hans Boutellier
Sadik Harchaoui
Sadik Harchaoui
Fons van de Vijver
Fons van de Vijver
Heleen Terwijn
Heleen Terwijn