Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar socialevraagstukken@movisie.nl

Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe
Marcel Spierts
Marcel Spierts
Johan Polder
Johan Polder
Hans Achterhuis
Hans Achterhuis
Marc Schuilenburg
Marc Schuilenburg
Bas van Stokkom
Bas van Stokkom
Jan Willem Duyvendak
Jan Willem Duyvendak
Ewald Engelen
Ewald Engelen
Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi
Willem Trommel
Willem Trommel
Mark Bovens
Mark Bovens
Carsten de Dreu
Carsten de Dreu
Ruben Gowricharn
Ruben Gowricharn
Rienk Janssens
Rienk Janssens
Gwen van Eijk
Gwen Van Eijk
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent
Corien Prins
Corien Prins
Ringo Ossewaarde
Ringo Ossewaarde
Paul Schnabel
Paul Schnabel
Joop Schippers
Joop Schippers
Gabriël van den Brink
Gabriël van den Brink
Willem Schinkel
Willem Schinkel
Heleen Terwijn
Heleen Terwijn
Marguerite van den Berg
Marguerite Van den Berg
Henk Garretsen
Henk Garretsen
Bas van Bavel
Bas van Bavel
Gerard Drosterij
Gerard Drosterij
James Kennedy
James Kennedy
Ingrid Robeyns
Ingrid Robeyns
Andries Baart
Andries Baart
Paul Frissen
Paul Frissen
Aletta Winsemius
Aletta Winsemius
Trudie Knijn
Trudie Knijn
Hans Boutellier
Hans Boutellier
Henri Beunders
Henri Beunders
Nico de Boer
Nico de Boer
Ton Wilthagen
Ton Wilthagen
Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard
Jacques Wallage
Jacques Wallage
Jos van der Lans
Jos van der Lans
Nanne Boonstra
Nanne Boonstra
Jan Rotmans
Jan Rotmans
Lucas Meijs
Lucas Meijs
Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Rutger Claassen
Rutger Claassen
Lia Karsten
Lia Karsten
Margo Trappenburg
Margo Trappenburg
Leo Lucassen
Leo Lucassen
Vasco Lub
Vasco Lub
Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht
Micha de Winter
Micha De Winter
Godfried Engbersen
Godfried Engbersen
Will Tinnemans
Will Tinnemans
Rogier van Reekum
Rogier van Reekum
Mieke van Stigt
Mieke Van Stigt
Roos Wouters
Roos Wouters
Pearl Dykstra
Pearl Dykstra
Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf
Nadja Jungmann
Nadja Jungmann
Evelien Tonkens
Evelien Tonkens
Jean Pierre Wilken
Jean Pierre Wilken
Hanneke Felten
Hanneke Felten
Sonja Bekker
Sonja Bekker
Fons van de Vijver
Fons van de Vijver
Tine de Moor
Tine De Moor
Sadik Harchaoui
Sadik Harchaoui
Hans Adriaansens
Hans Adriaansens