Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar socialevraagstukken@movisie.nl

Willem Trommel
Willem Trommel
Evelien Tonkens
Evelien Tonkens
Ingrid Robeyns
Ingrid Robeyns
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent
Trudie Knijn
Trudie Knijn
Tine de Moor
Tine De Moor
Henri Beunders
Henri Beunders
Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe
Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht
Andries Baart
Andries Baart
Ewald Engelen
Ewald Engelen
Paul Frissen
Paul Frissen
Willem Schinkel
Willem Schinkel
Hans Achterhuis
Hans Achterhuis
Jan Derksen
Jan Derksen
Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Joop Schippers
Joop Schippers
Jean Pierre Wilken
Jean Pierre Wilken
Rienk Janssens
Rienk Janssens
Rutger Claassen
Rutger Claassen
Bas van Stokkom
Bas van Stokkom
Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf
Marcel Spierts
Marcel Spierts
Fons van de Vijver
Fons van de Vijver
Mieke van Stigt
Mieke Van Stigt
Jan Willem Duyvendak
Jan Willem Duyvendak
Bas van Bavel
Bas van Bavel
Gabriël van den Brink
Gabriël van den Brink
Hans Boutellier
Hans Boutellier
Nanne Boonstra
Nanne Boonstra
Mark Bovens
Mark Bovens
Ringo Ossewaarde
Ringo Ossewaarde
Pearl Dykstra
Pearl Dykstra
Gerard Drosterij
Gerard Drosterij
Marguerite van den Berg
Marguerite Van den Berg
Jan Rotmans
Jan Rotmans
Roos Wouters
Roos Wouters
Will Tinnemans
Will Tinnemans
Jacques Wallage
Jacques Wallage
Heleen Terwijn
Heleen Terwijn
Lucas Meijs
Lucas Meijs
Ruben Gowricharn
Ruben Gowricharn
Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi
Corien Prins
Corien Prins
Aletta Winsemius
Aletta Winsemius
Johan Polder
Johan Polder
Lia Karsten
Lia Karsten
Nico de Boer
Nico de Boer
Rogier van Reekum
Rogier van Reekum
Micha de Winter
Micha De Winter
Godfried Engbersen
Godfried Engbersen
Ton Wilthagen
Ton Wilthagen
Nadja Jungmann
Nadja Jungmann
Hans Adriaansens
Hans Adriaansens
Gwen van Eijk
Gwen Van Eijk
Hanneke Felten
Hanneke Felten
Henk Garretsen
Henk Garretsen
Paul Schnabel
Paul Schnabel
Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard
Leo Lucassen
Leo Lucassen
Marc Schuilenburg
Marc Schuilenburg
Margo Trappenburg
Margo Trappenburg
Carsten de Dreu
Carsten de Dreu
Vasco Lub
Vasco Lub
James Kennedy
James Kennedy
Sonja Bekker
Sonja Bekker
Jos van der Lans
Jos van der Lans
Sadik Harchaoui
Sadik Harchaoui