Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar socialevraagstukken@movisie.nl

Corien Prins
Corien Prins
Marguerite van den Berg
Marguerite Van den Berg
Vasco Lub
Vasco Lub
Rogier van Reekum
Rogier van Reekum
Rienk Janssens
Rienk Janssens
Aletta Winsemius
Aletta Winsemius
Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Gerard Drosterij
Gerard Drosterij
Jan Willem Duyvendak
Jan Willem Duyvendak
Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe
Gabriël van den Brink
Gabriël van den Brink
Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard
Andries Baart
Andries Baart
Leo Lucassen
Leo Lucassen
Evelien Tonkens
Evelien Tonkens
Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht
Tine de Moor
Tine De Moor
Hans Achterhuis
Hans Achterhuis
Lucas Meijs
Lucas Meijs
Lia Karsten
Lia Karsten
Ringo Ossewaarde
Ringo Ossewaarde
Micha de Winter
Micha De Winter
Willem Trommel
Willem Trommel
Paul Schnabel
Paul Schnabel
Roos Wouters
Roos Wouters
Bas van Bavel
Bas van Bavel
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent
Jean Pierre Wilken
Jean Pierre Wilken
Trudie Knijn
Trudie Knijn
Ingrid Robeyns
Ingrid Robeyns
Mieke van Stigt
Mieke Van Stigt
Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf
Sonja Bekker
Sonja Bekker
Pearl Dykstra
Pearl Dykstra
Fons van de Vijver
Fons van de Vijver
Ruben Gowricharn
Ruben Gowricharn
Henk Garretsen
Henk Garretsen
Gwen van Eijk
Gwen Van Eijk
Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi
Jos van der Lans
Jos van der Lans
Godfried Engbersen
Godfried Engbersen
Nadja Jungmann
Nadja Jungmann
James Kennedy
James Kennedy
Hans Boutellier
Hans Boutellier
Joop Schippers
Joop Schippers
Marc Schuilenburg
Marc Schuilenburg
Ewald Engelen
Ewald Engelen
Willem Schinkel
Willem Schinkel
Johan Polder
Johan Polder
Hans Adriaansens
Hans Adriaansens
Paul Frissen
Paul Frissen
Ton Wilthagen
Ton Wilthagen
Henri Beunders
Henri Beunders
Margo Trappenburg
Margo Trappenburg
Nico de Boer
Nico de Boer
Carsten de Dreu
Carsten de Dreu
Marcel Spierts
Marcel Spierts
Bas van Stokkom
Bas van Stokkom
Sadik Harchaoui
Sadik Harchaoui
Hanneke Felten
Hanneke Felten
Mark Bovens
Mark Bovens
Heleen Terwijn
Heleen Terwijn
Nanne Boonstra
Nanne Boonstra
Rutger Claassen
Rutger Claassen