Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar socialevraagstukken@movisie.nl

Hanneke Felten
Hanneke Felten
Paul Frissen
Paul Frissen
Marcel Spierts
Marcel Spierts
Gerard Drosterij
Gerard Drosterij
Hans Boutellier
Hans Boutellier
Heleen Terwijn
Heleen Terwijn
Joop Schippers
Joop Schippers
Hans Achterhuis
Hans Achterhuis
Jos van der Lans
Jos van der Lans
Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht
Trudie Knijn
Trudie Knijn
Ruben Gowricharn
Ruben Gowricharn
Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard
Pearl Dykstra
Pearl Dykstra
Aletta Winsemius
Aletta Winsemius
Henri Beunders
Henri Beunders
Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Nadja Jungmann
Nadja Jungmann
Nanne Boonstra
Nanne Boonstra
Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe
Godfried Engbersen
Godfried Engbersen
James Kennedy
James Kennedy
Ton Wilthagen
Ton Wilthagen
Ringo Ossewaarde
Ringo Ossewaarde
Willem Schinkel
Willem Schinkel
Roos Wouters
Roos Wouters
Fons van de Vijver
Fons van de Vijver
Andries Baart
Andries Baart
Mieke van Stigt
Mieke Van Stigt
Willem Trommel
Willem Trommel
Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi
Bas van Bavel
Bas van Bavel
Johan Polder
Johan Polder
Ewald Engelen
Ewald Engelen
Marc Schuilenburg
Marc Schuilenburg
Vasco Lub
Vasco Lub
Micha de Winter
Micha De Winter
Gabriël van den Brink
Gabriël van den Brink
Evelien Tonkens
Evelien Tonkens
Nico de Boer
Nico de Boer
Carsten de Dreu
Carsten de Dreu
Sadik Harchaoui
Sadik Harchaoui
Margo Trappenburg
Margo Trappenburg
Jean Pierre Wilken
Jean Pierre Wilken
Rogier van Reekum
Rogier van Reekum
Rienk Janssens
Rienk Janssens
Gwen van Eijk
Gwen Van Eijk
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent
Corien Prins
Corien Prins
Hans Adriaansens
Hans Adriaansens
Henk Garretsen
Henk Garretsen
Paul Schnabel
Paul Schnabel
Sonja Bekker
Sonja Bekker
Lucas Meijs
Lucas Meijs
Bas van Stokkom
Bas van Stokkom
Lia Karsten
Lia Karsten
Mark Bovens
Mark Bovens
Rutger Claassen
Rutger Claassen
Marguerite van den Berg
Marguerite Van den Berg
Jan Willem Duyvendak
Jan Willem Duyvendak
Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf
Tine de Moor
Tine De Moor
Leo Lucassen
Leo Lucassen