Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar socialevraagstukken@movisie.nl

Corien Prins
Corien Prins
Jan Rotmans
Jan Rotmans
Nadja Jungmann
Nadja Jungmann
Hanneke Felten
Hanneke Felten
Sonja Bekker
Sonja Bekker
Henk Garretsen
Henk Garretsen
Johan Polder
Johan Polder
Bas van Bavel
Bas van Bavel
Micha de Winter
Micha De Winter
Leo Lucassen
Leo Lucassen
Heleen Terwijn
Heleen Terwijn
Trudie Knijn
Trudie Knijn
Jean Pierre Wilken
Jean Pierre Wilken
Roos Wouters
Roos Wouters
Will Tinnemans
Will Tinnemans
Nico de Boer
Nico de Boer
Lia Karsten
Lia Karsten
Ingrid Robeyns
Ingrid Robeyns
Carsten de Dreu
Carsten de Dreu
Henri Beunders
Henri Beunders
Jan Derksen
Jan Derksen
Willem Trommel
Willem Trommel
Hans Schnitzler
Hans Schnitzler
Ruben Gowricharn
Ruben Gowricharn
Jacques Wallage
Jacques Wallage
Mark Bovens
Mark Bovens
Francio Guadeloupe
Francio Guadeloupe
Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht
Marc Schuilenburg
Marc Schuilenburg
Sadik Harchaoui
Sadik Harchaoui
Mirko Noordegraaf
Mirko Noordegraaf
Hans Adriaansens
Hans Adriaansens
Paul Schnabel
Paul Schnabel
Andries Baart
Andries Baart
Nanne Boonstra
Nanne Boonstra
Ton Wilthagen
Ton Wilthagen
Bas van Stokkom
Bas van Stokkom
Jan Willem Duyvendak
Jan Willem Duyvendak
Ringo Ossewaarde
Ringo Ossewaarde
Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi
Joop Schippers
Joop Schippers
Rutger Claassen
Rutger Claassen
Tine de Moor
Tine De Moor
Hans Boutellier
Hans Boutellier
Godfried Engbersen
Godfried Engbersen
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent
Evelien Tonkens
Evelien Tonkens
Jos van der Lans
Jos van der Lans
Gwen van Eijk
Gwen Van Eijk
Vasco Lub
Vasco Lub
Joke van der Zwaard
Joke van der Zwaard
Margo Trappenburg
Margo Trappenburg
Rienk Janssens
Rienk Janssens
Lucas Meijs
Lucas Meijs
Rogier van Reekum
Rogier van Reekum
James Kennedy
James Kennedy
Willem Schinkel
Willem Schinkel
Ewald Engelen
Ewald Engelen
Marguerite van den Berg
Marguerite Van den Berg
Hans Achterhuis
Hans Achterhuis
Marcel Spierts
Marcel Spierts
Aletta Winsemius
Aletta Winsemius
Pearl Dykstra
Pearl Dykstra
Gabriël van den Brink
Gabriël van den Brink
Fons van de Vijver
Fons van de Vijver
Paul Frissen
Paul Frissen
Gerard Drosterij
Gerard Drosterij
Mieke van Stigt
Mieke Van Stigt

Sociale Vraagstukken Lezersonderzoek

×