Redactie

Bestuurskundigen beperken zich tot navelstaren

Bestuurskundigen beperken zich tot navelstaren

Het vak bestuurskunde wordt bedreven door wetenschappers die hypes volgen, niet over de grenzen kijken en daardoor telkens opnieuw het wiel uitvinden. Academici die een blind geloof hebben in statistieken en zwijgen als belangenvermenging aan de orde komt. Komt dat nog wel goed?

Lees verder
Vraagstuk: Wetenschap en innovatie | 3 reacties

Voedingsbodems aanwezig voor radicalisering

Een op de drie jongeren ervaart wel eens discriminatie, 40 procent van de allochtone jongeren zelfs. Dat laat grootscheeps onderzoek zien onder 2701 jongeren in de regio Utrecht. Ook opmerkelijk: 16 procent van de moslimjongeren en 9 procent van de autochtone jongeren vindt dat geweld soms de enige manier is om religieuze of ideologische idealen […]

Lees verder
Vraagstuk: Integratie en uitsluiting | 1 reactie

Maakt Van Bijsterveld de voorschool wel beter?

Trouw opende woensdag met de kop ‘Niveau leidster voorschool moet omhoog’. Minister Marja van Bijsterveld trekt dit jaar 95 miljoen euro per jaar extra uit voor verbetering van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Recentralisatie van de VVE wijst de minister af.

Lees verder
Vraagstuk: Onderwijs, Opvoeding | Reageer!

Revolutionair lol trappen op het internet

De online sociale beweging Anonymous maakte het leven van tieners kapot met treiterij, maar schoot Tunesiërs te hulp toen Ben Ali’s regime de Jasmijnrevolutie probeerde neer te slaan. Hoe werkt deze ongrijpbare beweging, zonder formele leiders, organisatiestructuur, toelatingseisen of regels?

Lees verder
Vraagstuk: Assertieve burgers, Privacy, Technologie en sociaal beleid | 1 reactie

Gabriël van den Brink: Politiek en overheid schuldig aan chagrijn in samenleving

Er waart een spook van negativisme in Nederland rond. Een nihilisme dat onder andere berust ‘op een filosofisch materialisme dat zich in het kielzog van de secularisatie overal in het Westen breed maakte’. In het boek Eigentijds idealisme rekent socioloog Gabriël van den Brink er mee af. 

Lees verder
Vraagstuk: Civil society, Sociale cohesie | 1 reactie

Thuisgevoel zit integratiedebat in de weg

Waarom is het integratiedebat toch zo gepolariseerd en staat het bol van de emoties? Het nieuwe boek van sociologiehoogleraar Jan Willem Duyvendak geeft op die vraag een antwoord: het draait allemaal om ‘thuisgevoel’. ‘Politici zijn in de ban van Nederland als thuis.’

Lees verder
Vraagstuk: Integratie en uitsluiting | Reageer!

Dat omgeving Tristan niet ingreep verbaast niet

In de nasleep van het drama van Alphen wordt de vraag gesteld hoe het kan dat de radicalisering van Tristan van der V. niet eerder door zijn omgeving opgepakt werd. Daniël Wigboldus, hoogleraar Sociale Psychologie aan de Radboud Universiteit, is echter niet verbaasd.

Lees verder
Vraagstuk: Geestelijke Gezondheidszorg, Moraliseren, Probleemjongeren | 1 reactie

Faalt de wijkaanpak inderdaad?

Het structureel vooruithelpen van wijken door ontkokerd samenwerken gaat niet lukken, zeiden bestuurskundigen Helderman en Brandsen eerder op deze site. Drie deskundigen reageren. Godfried Engbersen: ‘Gezien de inspanningen is er te weinig uit de wijkaanpak gekomen?’

Lees verder
Vraagstuk: Wijkaanpak, Zinloze en zinvolle buurtsubsidies | Reageer!

Bezuinigingen zijn een zegen voor de civil society

De vraag of er al dan niet bezuinigd moet worden in de publieke sector speelt een rol bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Rob van Pagée, medeondertekenaar van het Eigen Krachtmanifest, ziet de aanstaande bezuinigingen juist als een kans. Want de huidige systematiek van hulpverlenen leidt alleen maar tot toenemende bureaucratie.

Lees verder
Vraagstuk: Assertieve burgers, Bemoeizuchtige overheid, De crisis en sociaal beleid | Reageer!