Onderwijs

Stevige sociale professional vergt adequate opleiding

Stevige sociale professional vergt adequate opleiding

Hans Boutellier verbaast zich over de kritiek een dag eerder van Eltje Bos en Pieter van Vliet van de Hogeschool Amsterdam op het advies van zijn commissie om de sociale studies op hogescholen te hervormen. Verandering is volgens hem absoluut noodzakelijk.

Lees verder
Tevens Social Work 2 Reacties

Adviescommissie hoger sociaal agogisch onderwijs wil het onmogelijke

Adviescommissie hoger sociaal agogisch onderwijs wil het onmogelijke

Onlangs verscheen het advies Meer van Waarde, over de opleidingen tot de sociale beroepen op de hogescholen. Weliswaar een moedige poging om duidelijkheid te scheppen, maar de brede opleiding die de commissie bepleit sluit niet aan bij de netwerksamenleving.

Lees verder
Tevens Social Work Reageer!

Overdaad maakt ongelukkig, oefenen in eerbied biedt oplossing

Overdaad maakt ongelukkig, oefenen in eerbied biedt oplossing

We zwelgen in genot, en lijden eronder. Al die kansen en spullen: ze worden ons vaak gewoon te veel. De oplossing ligt in beheersing, reflectie en in de voortdurende oefening in eerbied. Het allesbeheersende nutsdenken moet teruggedrongen worden, te beginnen in het onderwijs, schrijft Thomas van de Ven.

Lees verder
Reageer!

Scholieren belonen met een zeilcruise van 8000 euro: dat kan handiger

Scholieren belonen met een zeilcruise van 8000 euro: dat kan handiger

De Rotterdamse scholengemeenschap Hugo de Groot beloonde onlangs leerlingen die goede cijfers hebben gehaald en inzet hebben getoond. Zij mogen mee op een zeilcruise in de Caraïben. Het is beslist lovenswaardig om positief gedrag te belonen, maar dit staat voor een verkeerde trend.

Lees verder
Tevens Gedrag 1 Reactie

School en ouders kunnen jongere weerhouden van voortijdig schoolverlaten

School en ouders weerhouden jongere samen van voortijdig schoolverlaten

Op scholen waar het risico op schooluitval het grootst is, zijn ouders vaak het moeilijkst bereikbaar. Mariëtte Lusse vroeg zich af hoe het grootstedelijk vmbo het contact met ouders moet vormgeven om schooluitval te voorkomen. Louise Elffers  en Sofie J. Cabus deden eerder verslag van onderzoek.

Lees verder
Tevens Probleemjongeren 2 Reacties

Bewoners van krimpgemeenten moeten zelf beslissen of school dicht moet

Bewoners van krimpgemeenten moeten zelf beslissen of school dicht moet

In gemeenten met een afnemende bevolking kan het te lang openhouden van scholen ten koste gaan van andere voorzieningen of het kan tot een forse stijging van de onroerend zaakbelasting leiden. Moet er per se voor diverse schooltypes en denominaties een aparte school zijn?

Lees verder
Tevens krimp 1 Reactie

Heldere afspraken tussen scholen en ouders kunnen onderwijs beter maken

Heldere afspraken tussen scholen en ouders kunnen onderwijs beter maken

Wil Nederland een concurrerende kenniseconomie blijven, dan moeten de onderwijsprestaties omhoog. Het kabinet vindt dat ouders daarbij een grote rol kunnen spelen. Leraren en scholen juichen grotere betrokkenheid toe, maar wijzen ook op de schaduwzijden ervan.

Lees verder
Reageer!

Wat werkt in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten?

Wat werkt in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten?

Voortijdig schoolverlaten is niet alleen een probleem voor de jongere zelf, maar ook voor de samenleving. Daarom voert de overheid al jaren een gericht beleid om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. En met succes, zij het dat niet alle maatregelen even effectief zijn.

Lees verder
Tevens Jongeren 2 Reacties

De leraar moet leren reflecteren op zijn gedrag

De leraar moet leren reflecteren op zijn gedrag

De persoonlijkheid van de leraar is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs. De leraar in opleiding moet daarom leren zich bewust te worden van het subjectieve karakter van zijn beroepsuitoefening – ondanks alle protocollen en gestandaardiseerde kwaliteitsmetingen.

Lees verder
6 Reacties