Onderwijs

RMO: buig startkwalificatie om tot langlopend leerrecht

RMO: buig startkwalificatie om tot langlopend leerrecht

Jongeren die zestien jaar zijn en het Vmbo verlaten, zijn nog niet klaar voor de arbeidsmarkt.  Ze zijn verplicht door te leren totdat zij een zogeheten startkwalificatie hebben. Anders zijn het ‘voortijdige schoolverlaters’. Maar de prijs om door te leren is soms hoog. Kan het ook anders?

Lees verder
Tevens Arbeidsmarkt, Jongeren 1 Reactie

Schooluitval bij overgang van vmbo naar mbo onnodig

Schooluitval bij de transitie van vmbo naar mbo

De overstap van vmbo naar mbo leidt tot onnodige schooluitval. Hoe kan het deze voortijdig schoolverlaters makkelijker gemaakt worden om toch een diploma te behalen dat voldoende kansen biedt op de arbeidsmarkt? Onderzoekster Louise Elffers ziet mogelijkheden.

Lees verder
Tevens Probleemjongeren 1 Reactie

Waardeer vakmanschap in onderwijs en zorg!

Waardeer vakmanschap in onderwijs en zorg!

Meer kwaliteit in onderwijs en gezondheidszorg krijg je niet door mensen op de vingers te kijken en nog meer wetten, regels en bureaucratie over ze uit te storten. Geef vakmanschap meer ruimte en dan komt de kwaliteit – en niet onbelangrijk het plezier in het werk – vanzelf wel.

Lees verder
Tevens Opvoeding Reageer!

Waarom De Hond, Spitzer en Schnitzler te kort door de bocht gaan

Waarom De Hond, Spitzer en Schnitzler te kort door de bocht gaan

Het debat rond computertechnologie op school kende de laatste weken een duidelijke polarisatie. De Duitse Spitzer vindt computers op school misdadig, Maurice De Hond reageert met een talibanvergelijking en Hans Schnitzler noemt Maurice De Hond een digifundamentalist.

Lees verder
Tevens Technologie en sociaal beleid 5 Reacties

De digitale heilstaat van Maurice De Hond

De digitale heilstaat van Maurice De Hond

Volgens Maurice de Hond is de digitale revolutie onvermijdelijk. Zelfs de school dient zich te voegen naar deze internet-utopie, constateert Hans Schnitzler. Hij ziet een parallel met het verfoeide ‘nieuwe leren’ waarbij men zich ook liet leiden door de waan van de dag.  

Lees verder
Tevens Internet en sociale media 2 Reacties

In etnisch gemengde klassen wordt vaker gepest

In etnisch gemengde klassen wordt vaker gepest

Pesten op school is van altijd. Uit onderzoek blijkt dat in een klas met meerdere etniciteiten weliswaar meer gepest wordt, maar dat etnische motieven daarbij geen rol spelen. Toch zou het zinvol zijn voor leerkrachten om oog te ontwikkelen voor de sociale relaties in de klas.

Lees verder
Tevens Integratie en uitsluiting Reageer!

Burgerschap moet je op school kunnen oefenen

Burgerschap moet je op school kunnen oefenen

Kinderen moeten burgerschap kunnen oefenen in een veilige omgeving, in levensechte situaties, met flexibele leraren. En dan kom je er niet met een uurtje burgerschapsles in de week, maar wel met een schoolbrede aanpak.

Lees verder
Tevens Burgerschap 4 Reacties

Etnische diversiteit is goed voor welzijn op school

Etnische diversiteit is goed voor welzijn op school

Ouders staan soms huiverig tegenover vriendschappen van hun kinderen met leeftijdsgenoten van een andere etnische afkomst. Ze maken zich zorgen over hoe zo’n vriendschap het gedrag van hun kind kan beïnvloeden. Onderzoek laat zien dat dit toch best goed kan uitpakken.

Lees verder
Tevens Sociale cohesie 5 Reacties

Mentorschap draagt bij aan sociale vernieuwing

Mentorschap draagt bij aan sociale vernieuwing

Jongeren en vrijwilligers kunnen beide baat hebben bij mentorschap. Het succes valt of staat met het bieden van goede ondersteuning en het scheppen van realistische verwachtingen. Onder die condities kunnen mentorschappen werkelijk bijdragen aan een positieve ontwikkeling.

Lees verder
Tevens Opvoeding, Probleemjongeren 1 Reactie