Onderwijs

School en ouders kunnen jongere weerhouden van voortijdig schoolverlaten

School en ouders weerhouden jongere samen van voortijdig schoolverlaten

Op scholen waar het risico op schooluitval het grootst is, zijn ouders vaak het moeilijkst bereikbaar. Mariëtte Lusse vroeg zich af hoe het grootstedelijk vmbo het contact met ouders moet vormgeven om schooluitval te voorkomen. Louise Elffers  en Sofie J. Cabus deden eerder verslag van onderzoek.

Lees verder
Tevens Probleemjongeren 2 Reacties

Bewoners van krimpgemeenten moeten zelf beslissen of school dicht moet

Bewoners van krimpgemeenten moeten zelf beslissen of school dicht moet

In gemeenten met een afnemende bevolking kan het te lang openhouden van scholen ten koste gaan van andere voorzieningen of het kan tot een forse stijging van de onroerend zaakbelasting leiden. Moet er per se voor diverse schooltypes en denominaties een aparte school zijn?

Lees verder
Tevens krimp 1 Reactie

Heldere afspraken tussen scholen en ouders kunnen onderwijs beter maken

Heldere afspraken tussen scholen en ouders kunnen onderwijs beter maken

Wil Nederland een concurrerende kenniseconomie blijven, dan moeten de onderwijsprestaties omhoog. Het kabinet vindt dat ouders daarbij een grote rol kunnen spelen. Leraren en scholen juichen grotere betrokkenheid toe, maar wijzen ook op de schaduwzijden ervan.

Lees verder
Reageer!

Wat werkt in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten?

Wat werkt in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten?

Voortijdig schoolverlaten is niet alleen een probleem voor de jongere zelf, maar ook voor de samenleving. Daarom voert de overheid al jaren een gericht beleid om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. En met succes, zij het dat niet alle maatregelen even effectief zijn.

Lees verder
Tevens Jongeren 2 Reacties

De leraar moet leren reflecteren op zijn gedrag

De leraar moet leren reflecteren op zijn gedrag

De persoonlijkheid van de leraar is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs. De leraar in opleiding moet daarom leren zich bewust te worden van het subjectieve karakter van zijn beroepsuitoefening – ondanks alle protocollen en gestandaardiseerde kwaliteitsmetingen.

Lees verder
4 Reacties

RMO: buig startkwalificatie om tot langlopend leerrecht

RMO: buig startkwalificatie om tot langlopend leerrecht

Jongeren die zestien jaar zijn en het Vmbo verlaten, zijn nog niet klaar voor de arbeidsmarkt.  Ze zijn verplicht door te leren totdat zij een zogeheten startkwalificatie hebben. Anders zijn het ‘voortijdige schoolverlaters’. Maar de prijs om door te leren is soms hoog. Kan het ook anders?

Lees verder
Tevens Arbeidsmarkt, Jongeren 1 Reactie

Schooluitval bij overgang van vmbo naar mbo onnodig

Schooluitval bij de transitie van vmbo naar mbo

De overstap van vmbo naar mbo leidt tot onnodige schooluitval. Hoe kan het deze voortijdig schoolverlaters makkelijker gemaakt worden om toch een diploma te behalen dat voldoende kansen biedt op de arbeidsmarkt? Onderzoekster Louise Elffers ziet mogelijkheden.

Lees verder
Tevens Probleemjongeren 2 Reacties

Waardeer vakmanschap in onderwijs en zorg!

Waardeer vakmanschap in onderwijs en zorg!

Meer kwaliteit in onderwijs en gezondheidszorg krijg je niet door mensen op de vingers te kijken en nog meer wetten, regels en bureaucratie over ze uit te storten. Geef vakmanschap meer ruimte en dan komt de kwaliteit – en niet onbelangrijk het plezier in het werk – vanzelf wel.

Lees verder
Tevens Opvoeding Reageer!

Waarom De Hond, Spitzer en Schnitzler te kort door de bocht gaan

Waarom De Hond, Spitzer en Schnitzler te kort door de bocht gaan

Het debat rond computertechnologie op school kende de laatste weken een duidelijke polarisatie. De Duitse Spitzer vindt computers op school misdadig, Maurice De Hond reageert met een talibanvergelijking en Hans Schnitzler noemt Maurice De Hond een digifundamentalist.

Lees verder
Tevens Technologie en sociaal beleid 5 Reacties