Onderwijs

Voorstellen voor opleidingen sociaal werk overtuigen niet

Voorstellen voor opleidingen sociaal werk overtuigen niet

De sociale opleidingen aan de hogescholen staan op een tweesprong. Gooien ze alles op de schop zoals hun wordt geadviseerd door de verkenningscommissie hoger sociaal agogisch onderwijs (hsao), onder voorzitterschap van Hans Boutellier? Of kunnen ze beter alles bij het oude houden? Wij pleiten voor vernieuwing, maar zonder de bijl aan de wortels van de […]

Lees verder
Tevens Social Work 2 Reacties

Blokken of gokken: Wat loont meer?

Blokken of gokken: Wat loont meer?

Tienduizenden middelbare scholieren zweetten in mei op hun eindexamen. Daarnaast blokken duizenden studenten op de laatste tentamens van dit jaar. Sommigen slagen, anderen zakken en weer anderen mogen herkansen. Maar is de mogelijkheid tot herkansing wel een goed idee?

Lees verder
Reageer!

Ook onderwijs in krimpregio’s kan beter

Ook onderwijs in krimpregio’s kan beter

Met name in de krimpregio’s staan onderwijs en educatieve voorzieningen, en dus toeleiding naar de arbeidsmarkt, kansen op de woningmarkt, en sociale betrokkenheid, participatie en burgerschap onder druk. Ton Notten laat zien hoe regionaal onderwijs, ondanks de krimp, beter kan.

Lees verder
Tevens krimp 1 Reactie

Stevige sociale professional vergt adequate opleiding

Stevige sociale professional vergt adequate opleiding

Hans Boutellier verbaast zich over de kritiek een dag eerder van Eltje Bos en Pieter van Vliet van de Hogeschool Amsterdam op het advies van zijn commissie om de sociale studies op hogescholen te hervormen. Verandering is volgens hem absoluut noodzakelijk.

Lees verder
Tevens Social Work 2 Reacties

Adviescommissie hoger sociaal agogisch onderwijs wil het onmogelijke

Adviescommissie hoger sociaal agogisch onderwijs wil het onmogelijke

Onlangs verscheen het advies Meer van Waarde, over de opleidingen tot de sociale beroepen op de hogescholen. Weliswaar een moedige poging om duidelijkheid te scheppen, maar de brede opleiding die de commissie bepleit sluit niet aan bij de netwerksamenleving.

Lees verder
Tevens Social Work Reageer!

Overdaad maakt ongelukkig, oefenen in eerbied biedt oplossing

Overdaad maakt ongelukkig, oefenen in eerbied biedt oplossing

We zwelgen in genot, en lijden eronder. Al die kansen en spullen: ze worden ons vaak gewoon te veel. De oplossing ligt in beheersing, reflectie en in de voortdurende oefening in eerbied. Het allesbeheersende nutsdenken moet teruggedrongen worden, te beginnen in het onderwijs, schrijft Thomas van de Ven.

Lees verder
Reageer!

Scholieren belonen met een zeilcruise van 8000 euro: dat kan handiger

Scholieren belonen met een zeilcruise van 8000 euro: dat kan handiger

De Rotterdamse scholengemeenschap Hugo de Groot beloonde onlangs leerlingen die goede cijfers hebben gehaald en inzet hebben getoond. Zij mogen mee op een zeilcruise in de Caraïben. Het is beslist lovenswaardig om positief gedrag te belonen, maar dit staat voor een verkeerde trend.

Lees verder
Tevens Gedrag 1 Reactie

School en ouders kunnen jongere weerhouden van voortijdig schoolverlaten

School en ouders weerhouden jongere samen van voortijdig schoolverlaten

Op scholen waar het risico op schooluitval het grootst is, zijn ouders vaak het moeilijkst bereikbaar. Mariëtte Lusse vroeg zich af hoe het grootstedelijk vmbo het contact met ouders moet vormgeven om schooluitval te voorkomen. Louise Elffers  en Sofie J. Cabus deden eerder verslag van onderzoek.

Lees verder
Tevens Probleemjongeren 2 Reacties

Bewoners van krimpgemeenten moeten zelf beslissen of school dicht moet

Bewoners van krimpgemeenten moeten zelf beslissen of school dicht moet

In gemeenten met een afnemende bevolking kan het te lang openhouden van scholen ten koste gaan van andere voorzieningen of het kan tot een forse stijging van de onroerend zaakbelasting leiden. Moet er per se voor diverse schooltypes en denominaties een aparte school zijn?

Lees verder
Tevens krimp 1 Reactie