Politiek

Goede sociologen versimpelen de hele werkelijkheid

Goede sociologen versimpelen de hele werkelijkheid

Op basis van een onzorgvuldige weergave van ons werk en ongehinderd door basale methodologische kennis levert Koen Damhuis op deze site kritiek op ons onderzoek naar het belang van progressieve waarden voor PVV-stemmers, uitmondend in een forse beschuldiging van ‘intellectueel etnocentrisme’. Dit kan uiteraard niet onweersproken blijven.

Lees verder
Tevens Etniciteit, Integratie en uitsluiting 1 Reactie

Rotterdamse sociologen versimpelen PVV-stemmers

Rotterdamse sociologen versimpelen PVV-stemmers

In hun artikel Progressieve waarden nauwelijks van belang voor PVV-stemmers stelden vijf Rotterdamse sociologen dat  het bij het ‘nieuw-rechtse electoraat’ voor alles zou draaien om ‘afkeer van culturele en etnische diversiteit.’ Maar op het onderzoek valt nogal wat af te dingen. Wat is wel van belang voor de PVV-stemmers?

Lees verder
Tevens Etniciteit 4 Reacties

Europa is toe aan een nieuwe Renaissance

Europa is toe aan een nieuwe Renaissance

De algehele crisis en depressie waaraan Europa ten prooi is gevallen, kan alleen doorbroken worden door een wedergeboorte. Een nieuw constitutioneel verdrag waarin meer ruimte is voor participatie van burgers. Ook nodig zijn: optimisme, enthousiasme en het geloof in een betere toekomst.

Lees verder
Tevens Europese Unie 3 Reacties

Overheid ziet het verkeerd met MVO

Overheid ziet het verkeerd met MVO

De ministers Ploumen en Kamp (respectievelijk van buitenlandse en economische zaken) spraken onlangs over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dat verdient allereerst een instemmend applaus. Maar het blijft jammer dat de overheid volhardt in haar denkfouten.

Lees verder
Tevens Decentralisatie 2 Reacties

We moeten ons verzoenen met de tragiek

Verzoenen met de tragiek

Zowel de traditionele als de populistische politiek weigeren tragiek te aanvaarden. De antwoorden worden gezocht in de waarheid van de interventiestaat, in maakbaarheid, te zien in bijvoorbeeld de preventiedrang in de jeugdzorg. Maar alleen het fatalisme kan ons verzoenen met de tragiek, schrijft Paul Frissen in zijn nieuwe boek.

Lees verder
2 Reacties

De Triple-A econoom bezoekt Prinsjesdag

De Triple-A econoom bezoekt Prinsjesdag

De derde dinsdag van september is een mooie dag om zowel terug te blikken als vooruit te kijken. Vooruitblikkend is de Triple A-econoom van mening dat de economische crisis een oplossingsgericht geluid nodig heeft waarbij economische maatregelen een menselijk gezicht krijgen.

Lees verder
Tevens Bezuinigen, Ethiek 2 Reacties

Waarom zijn de notulen van de kabinetsvergaderingen niet openbaar?

Waarom zijn de notulen van de kabinetsvergaderingen niet openbaar?

Terwijl de overheid haar burgers meer en meer bespioneert verwacht ze dat de burger de overheid op haar woord gelooft. Waarom worden de notulen van de kabinetsvergaderingen– waarbij de veiligheid of economische belangen nauwelijks in het geding zijn – dan niet openbaar gemaakt?

Lees verder
1 Reactie

Progressieve waarden nauwelijks van belang voor PVV-stemmers

Progressieve waarden nauwelijks van belang voor PVV-stemmers

Nieuw-rechtse politici als Wilders werpen zich op als hoeders van homo- en vrouwenrechten en zijn voorvechters van vrijheid van meningsuiting. Maar zijn zulke progressieve standpunten ook van belang bij het stemmen op de PVV? Dat blijkt nauwelijks het geval te zijn.

Lees verder
2 Reacties

Het sociaal akkoord: een eerste stap, maar we zijn er nog lang niet

Het sociaal akkoord: een eerste stap, maar we zijn er nog lang niet

Na de grote euforie rond het onlangs ondertekende sociaal akkoord is het tijd om de balans op te maken. Het akkoord weerspiegelt het hernieuwd vertrouwen tussen werkgevers en werknemers, maar biedt de 8 procent werklozen binnen de beroepsbevolking weinig hoop.

Lees verder
4 Reacties