Probleemjongeren

School en ouders kunnen jongere weerhouden van voortijdig schoolverlaten

School en ouders weerhouden jongere samen van voortijdig schoolverlaten

Op scholen waar het risico op schooluitval het grootst is, zijn ouders vaak het moeilijkst bereikbaar. Mariëtte Lusse vroeg zich af hoe het grootstedelijk vmbo het contact met ouders moet vormgeven om schooluitval te voorkomen. Louise Elffers  en Sofie J. Cabus deden eerder verslag van onderzoek.

Lees verder
Tevens Onderwijs 2 Reacties

Behandeling in justitiële jeugdinrichting vermindert recidive

Behandeling in justitiële jeugdinrichting is goed

Volgens Jo Hermanns is het opsluiten van jongeren slecht, aangezien de helft van de jongeren twee jaar na vrijlating opnieuw een ernstig misdrijf zou plegen. Maar de cijfers wijzen juist op vermindering van recidive na een behandeling in de jeugdinrichting.

Lees verder
Tevens Regulering 1 Reactie

In jeugdgevangenis moet je subtiel balanceren

In jeugdgevangenis moet je subtiel balanceren

In  de elf Justitiële Jeugdinrichtingen die ons land rijk is, spelen groepsleiders en gedetineerde jongeren een spel om de macht. Via dat spel komen ze tot een consensus over het dagelijks leven in de inrichting. Omwille van de orde en de leefbaarheid moet de leiding af en toe een stap terugdoen.

Lees verder
Tevens Misdaadbestrijding 3 Reacties

Schooluitval bij overgang van vmbo naar mbo onnodig

Schooluitval bij de transitie van vmbo naar mbo

De overstap van vmbo naar mbo leidt tot onnodige schooluitval. Hoe kan het deze voortijdig schoolverlaters makkelijker gemaakt worden om toch een diploma te behalen dat voldoende kansen biedt op de arbeidsmarkt? Onderzoekster Louise Elffers ziet mogelijkheden.

Lees verder
Tevens Onderwijs 1 Reactie

Mentorschap draagt bij aan sociale vernieuwing

Mentorschap draagt bij aan sociale vernieuwing

Jongeren en vrijwilligers kunnen beide baat hebben bij mentorschap. Het succes valt of staat met het bieden van goede ondersteuning en het scheppen van realistische verwachtingen. Onder die condities kunnen mentorschappen werkelijk bijdragen aan een positieve ontwikkeling.

Lees verder
Tevens Onderwijs, Opvoeding 1 Reactie

Flikker op met je gepest!

Flikker op met je gepest!

Vorige week ging een schok door Nederland vanwege de afscheidsbrief van Tim Ribberink. Pesten had zijn leven letterlijk verwoest. Terecht ontstond hierdoor een debat over pesten en de gevolgen ervan. Maar in dit debat leek vrijwel iedereen te ontwijken dat het hier om een specifieke vorm van pesten gaat.

Lees verder
Tevens Gedrag 3 Reacties

Maak geen apart jongensbeleid in het onderwijs

Maak geen apart jongensbeleid in het onderwijs

De positie van jongens in het onderwijs is zorgelijk. Meisjes presteren beter op school dan jongens. Jongens doubleren vaker, halen lagere cijfers, stromen vaker af naar een lager niveau, verlaten de school voortijdig, en ga zo maar door. Wat kunnen we doen om deze trend te keren?

Lees verder
Tevens Onderwijs 3 Reacties