Onderwijs

Taalonderwijs is zijn geld meer dan waard

Taalonderwijs is zijn geld meer dan waard

In Nederland bedraagt het aantal laaggeletterden maar liefst 12 procent. Vooral onder de groep van 45 jaar en ouder is het aandeel fors. Een van de manieren om laaggeletterdheid te bestrijden is het aanbieden van taallessen. Het huidige aanbod voor volwassenen is echter versnipperd.

Lees verder
Reageer!

Minister Bussemaker trekt hoger opgeleiden voor

Jet_Bussemaker_op_Prinsjesdag_20142

Minister Bussemaker zegt dat elk opleidingsniveau zijn eigen waarde heeft, maar vindt tegelijkertijd dat de hoger opgeleiden de leiders en waardendragers van de samenleving zijn. Waarom zouden lager opgeleiden niet kunnen meedenken over de toekomst van ons land?

Lees verder
2 Reacties

Onderwijs is een niet lerend systeem

Onderwijs is een niet lerend systeem

In de gezondheidszorg zijn allerlei mechanismen aanwezig om te leren, mechanismen die in het onderwijs in overwegende mate ontbreken. Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Hoe kan het onderwijs weer een goed lerend systeem worden?

Lees verder
1 Reactie

Docenten voelen zich langdurig verwaarloosd door de politiek

Docenten voelen zich langdurig verwaarloosd door de politiek

Iedere politicus met een camera voor de neus beweert dat het onderwijs zijn of haar dagelijkse aandacht geniet. Toch ervaren docenten een gebrek aan aanzien en erkenning. Dit komt voor een deel doordat de politiek de onderwijzers langdurig heeft verwaarloosd.

Lees verder
3 Reacties

Massaal online onderwijs gaat fundamentele impact hebben

Massale online onderwijs gaat fundamentele impact hebben

De Massive Open Online Course (MOOC) maakt een opmars die ten koste zal gaan van het reguliere onderwijs. Dankzij de nu nog vaak gratis webcursus kan een cursist met zijn computer op de schoot overal kennis tot zich nemen. Van onderwijs-‘bricks’ naar educatieve ‘clicks’.

Lees verder
Tevens Emancipatie 1 Reactie

Verkenningscommissie Hoger Sociaal Agogisch onderwijs slaat plank mis

Verkenningscommissie Hoger Sociaal Agogisch onderwijs slaat plank mis

In april 2014 verscheen het advies van de verkenningscommissie Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs onder de titel: Meer van Waarde. Filosoof en hogeschooldocent Klaas Mulder vindt dat de commissie zich te weinig heeft gericht op de ‘gekwetsten en de gedeukten’.

Lees verder
Reageer!

Een Week tegen Pesten – dat is niet genoeg

Een Week tegen Pesten – dat is niet genoeg

Deze week is de Week tegen Pesten. Veel scholen zullen braaf of enthousiast meedoen, vervolgens een vinkje zetten bij ‘activiteit tegen pesten’ en opgelucht doorgaan met de gewone gang van zaken. Maar dat is niet genoeg. Om pesten tegen te gaan is het zaak om te werken aan sociale veiligheid.

Lees verder
7 Reacties

Infantilisering aan de Nederlandse universiteiten

Infantilisering aan de Nederlandse universiteiten

De infantilisering van het onderwijs en de almacht van het empiristische paradigma hebben de universitaire studie psychologie geen goed gedaan, zegt klinisch psycholoog Jan Derksen.  Deze gang van zaken is typisch voor het universitair onderwijs en vereist een drastische ingreep.

Lees verder
2 Reacties

Hogere opleidingen sociaal werk: zo worden ze toekomstbestendig

Hogere opleidingen sociaal werk: toekomstbestendig vanuit duurzame kern

Medewerkers van de Hogeschool Utrecht vinden dat de commissie Boutellier met haar advies over het hoger sociaal onderwijs te veel leunt op het beleid en huidige werkveld. Critici als Spierts en Schilder hebben weer te weinig oog voor veranderingen in het sociale domein.

Lees verder
Reageer!