Onderwijs

Verkenningscommissie Hoger Sociaal Agogisch onderwijs slaat plank mis

Verkenningscommissie Hoger Sociaal Agogisch onderwijs slaat plank mis

In april 2014 verscheen het advies van de verkenningscommissie Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs onder de titel: Meer van Waarde. Filosoof en hogeschooldocent Klaas Mulder vindt dat de commissie zich te weinig heeft gericht op de ‘gekwetsten en de gedeukten’.

Lees verder
Reageer!

Een Week tegen Pesten – dat is niet genoeg

Een Week tegen Pesten – dat is niet genoeg

Deze week is de Week tegen Pesten. Veel scholen zullen braaf of enthousiast meedoen, vervolgens een vinkje zetten bij ‘activiteit tegen pesten’ en opgelucht doorgaan met de gewone gang van zaken. Maar dat is niet genoeg. Om pesten tegen te gaan is het zaak om te werken aan sociale veiligheid.

Lees verder
7 Reacties

Infantilisering aan de Nederlandse universiteiten

Infantilisering aan de Nederlandse universiteiten

De infantilisering van het onderwijs en de almacht van het empiristische paradigma hebben de universitaire studie psychologie geen goed gedaan, zegt klinisch psycholoog Jan Derksen.  Deze gang van zaken is typisch voor het universitair onderwijs en vereist een drastische ingreep.

Lees verder
2 Reacties

Hogere opleidingen sociaal werk: zo worden ze toekomstbestendig

Hogere opleidingen sociaal werk: toekomstbestendig vanuit duurzame kern

Medewerkers van de Hogeschool Utrecht vinden dat de commissie Boutellier met haar advies over het hoger sociaal onderwijs te veel leunt op het beleid en huidige werkveld. Critici als Spierts en Schilder hebben weer te weinig oog voor veranderingen in het sociale domein.

Lees verder
Reageer!

Bouw sociale werkplaatsen om tot zelfstandige bedrijven

Bouw sociale werkplaatsen om tot zelfstandige bedrijven

Vandaag stemt de Eerste Kamer over de Participatiewet. Onderdeel van die wet is sluiting van de sociale werkplaatsen. Openhouden die werkplaatsen, zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. Beter is ze om te bouwen tot zelfstandige bedrijven, zegt Will Tinnemans.

Lees verder
Tevens Arbeid & Economie Reageer!

Voorstellen voor opleidingen sociaal werk overtuigen niet

Voorstellen voor opleidingen sociaal werk overtuigen niet

De sociale opleidingen aan de hogescholen staan op een tweesprong. Gooien ze alles op de schop zoals hun wordt geadviseerd door de verkenningscommissie hoger sociaal agogisch onderwijs (hsao), onder voorzitterschap van Hans Boutellier? Of kunnen ze beter alles bij het oude houden? Wij pleiten voor vernieuwing, maar zonder de bijl aan de wortels van de […]

Lees verder
Tevens Sociaal werk 2 Reacties

Blokken of gokken: Wat loont meer?

Blokken of gokken: Wat loont meer?

Tienduizenden middelbare scholieren zweetten in mei op hun eindexamen. Daarnaast blokken duizenden studenten op de laatste tentamens van dit jaar. Sommigen slagen, anderen zakken en weer anderen mogen herkansen. Maar is de mogelijkheid tot herkansing wel een goed idee?

Lees verder
Reageer!

Ook onderwijs in krimpregio’s kan beter

Ook onderwijs in krimpregio’s kan beter

Met name in de krimpregio’s staan onderwijs en educatieve voorzieningen, en dus toeleiding naar de arbeidsmarkt, kansen op de woningmarkt, en sociale betrokkenheid, participatie en burgerschap onder druk. Ton Notten laat zien hoe regionaal onderwijs, ondanks de krimp, beter kan.

Lees verder
1 Reactie

Stevige sociale professional vergt adequate opleiding

Stevige sociale professional vergt adequate opleiding

Hans Boutellier verbaast zich over de kritiek een dag eerder van Eltje Bos en Pieter van Vliet van de Hogeschool Amsterdam op het advies van zijn commissie om de sociale studies op hogescholen te hervormen. Verandering is volgens hem absoluut noodzakelijk.

Lees verder
Tevens Sociaal werk 2 Reacties