Politiek

Nabij is beter. Decentraal denken en doen

In samenwerking met KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) en de VNG halen Pieter Hilhorst en Jos van der Lans verhalen en ervaringen op over de vraag of de decentralisaties op de werkvloeren van de samenleving daadwerkelijk de vernieuwing op gang brengen die ze hebben beloofd. Elke twee weken rapporteren zij daarover op socialevraagstukken.nl en nodigen zij mensen uit om mee te denken.

9 – Bij wijze van spreken

9 - Bij wijze van spreken

De praktijkverhalen uit de sociale sector verschillen hemelsbreed met de in de sector gebezigde taal van het beleid. Maar in deze tijd van decentralisatie hunkeren beleidsmakers juist naar de verhalen van de werkvloeren. Pieter Hilhorst en Jos van der Lans pleiten voor meer casuïstiek.

Lees verder
Tevens Decentralisatie, Sociaal werk 8 Reacties

Het sociaal wijkteam: een hype?

Het sociaal wijkteam: een hype?

De decentralisaties op het terrein van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie naar gemeenten zijn overal doorgevoerd. Maar een nieuwe manier van werken is er nog niet. De prille integrale wijkteams leveren tot nu toe onvoldoende maatwerk.

Lees verder
Tevens Decentralisatie, Gemeentebeleid 4 Reacties

Basisinkomen: go wethouders, go!

Basisinkomen: go, wethouders, go!

Ondanks miljarden euro’s aan investeringen slagen we er maar niet in om genoeg mensen weer aan het werk te krijgen. Het sociale zekerheidssysteem moet daarom grondig herzien worden. En daarvoor is ruimte nodig voor innovatie. Aan wethouders de oproep om die ruimte nú te creëren.

Lees verder
Tevens De crisis en sociaal beleid 13 Reacties

Jeugdzorg kan nog terug

Stop-Sign

De focus in de jeugdzorg op de eigen kracht van een familie – of netwerkberaad is niet zonder gevaar, met name voor probleemgezinnen. Het is een aanpak die zich eerst maar eens moet bewijzen. Tot die tijd kan de jeugdzorg beter inzetten op het behoud van de inmiddels verworven professionaliteit.

Lees verder
Tevens Decentralisatie, Jeugdzorg 7 Reacties

Nabij is beter. Decentraal denken en doen

In samenwerking met KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) en de VNG halen Pieter Hilhorst en Jos van der Lans verhalen en ervaringen op over de vraag of de decentralisaties op de werkvloeren van de samenleving daadwerkelijk de vernieuwing op gang brengen die ze hebben beloofd. Elke twee weken rapporteren zij daarover op socialevraagstukken.nl en nodigen zij mensen uit om mee te denken.

7-Brievenbussen, Kafka en sociale wijkteams

Brievenbussen, Kafka en sociale wijkteams

Het werk van de sociale wijkteams begint in de brievenbussen van mensen in de buurt. Aflevering 7: wat betekent eigen kracht nog als je de stroom informatie nauwelijks kunt doorgronden? Wordt het niet tijd dat UWV, belastingdienst, CJIB, zorgverzekeraars mee gaan kantelen?

Lees verder
Tevens Bemoeizuchtige overheid, Eigen kracht 4 Reacties

Creativiteit is geboden, ook bij het maken van beleid

bruggenbouw

Als we over beleid spreken, veronderstellen we dat de makers ervan een bewezen oplossing van de plank pakken, niet dat zij iets ontwerpen. We hebben geen oog voor het creatieve deel van beleid maken. Dat moet anders als de overheid de uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd wil bieden.

Lees verder
1 Reactie

Nabij is beter. Decentraal denken en doen

In samenwerking met KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) en de VNG halen Pieter Hilhorst en Jos van der Lans verhalen en ervaringen op over de vraag of de decentralisaties op de werkvloeren van de samenleving daadwerkelijk de vernieuwing op gang brengen die ze hebben beloofd. Elke twee weken rapporteren zij daarover op socialevraagstukken.nl en nodigen zij mensen uit om mee te denken.

5-De zakjapanner als breekijzer

rekenmachine

Wie van de decentralisaties serieus werk wil maken, wie echt wil transformeren en meer maatwerk mogelijk wil maken moet vooralsnog met zijn zakjapanner als breekijzer voor stevige onrust blijven zorgen, betogen Pieter Hilhorst en Jos van der Lans in aflevering 5 van Nabij is beter.

Lees verder
Tevens Decentralisatie, Gemeentebeleid 1 Reactie

Nabij is beter. Decentraal denken en doen

In samenwerking met KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) en de VNG halen Pieter Hilhorst en Jos van der Lans verhalen en ervaringen op over de vraag of de decentralisaties op de werkvloeren van de samenleving daadwerkelijk de vernieuwing op gang brengen die ze hebben beloofd. Elke twee weken rapporteren zij daarover op socialevraagstukken.nl en nodigen zij mensen uit om mee te denken.

4-Leren door training te geven

Benen foto 2

Risicojongeren die voetbaltraining geven aan kleine kinderen – dat is een mooi voorbeeld van een vitale coalitie, zien Jos van der Lans en Pieter Hilhorst in aflevering 4 van ‘Nabij is beter’. Een voorbeeld dat sociale wijkteams het belang laat zien van verenigingen in de buurt.

Lees verder
Tevens Decentralisatie 1 Reactie

Nabij is beter. Decentraal denken en doen

In samenwerking met KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) en de VNG halen Pieter Hilhorst en Jos van der Lans verhalen en ervaringen op over de vraag of de decentralisaties op de werkvloeren van de samenleving daadwerkelijk de vernieuwing op gang brengen die ze hebben beloofd. Elke twee weken rapporteren zij daarover op socialevraagstukken.nl en nodigen zij mensen uit om mee te denken.

Nabij is niet altijd beter

Nabij is niet altijd beter

De huidige vernieuwingen in zorg en welzijn vinden plaats vanuit de gedachte: hoe kleiner, hoe beter. Maar schaalverkleining geeft ook fricties, met risico’s op ongelijkheid, te zware belasting of willekeur. Weer opschalen is niet nodig, flexibel schakelen tussen de schalen wel.

Lees verder
Tevens Decentralisatie, Gemeentebeleid 1 Reactie