Adviesraden Sociaal Domein: luis, aanjager of vormgever?

In steeds meer gemeenten eisen de Adviesraden Sociaal Domein de laatste jaren hun plek op. Deze omwenteling van de plaatselijke democratie gaat niet overal zonder slag of stoot.

Maar de vormgeving van het lokale sociale domein kan niet zonder de adviesraden.

 

Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, Eropaf!, de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie organiseren daarom op vrijdagmiddag 6 april een conferentie.

Waar staan de adviesraden? Wat zijn de knelpunten, en hoe komen we vooruit?

6 april

(van 12.00 tot 17.00 uur)

Met als sprekers Bert Holman (voorzitter van de Koepel Adviesraden), Boudewijn Steur (programmamanager Versterking Democratie en Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken) en professor Margo Trappenburg (Universiteit Utrecht). En tal van verdiepende en praktische workshops met oa: Karin Sok (Movisie), Wilma Kuiper (Stimulansz), Petra van der Horst (Koepel Adviesraden), Hans Bosselaar (Vrije Universiteit), Joke Stoffelen (Zorgbelang Gelderland en Utrecht), Edo Paardekooper (ervaringsdeskundige).

Locatie:

We zijn te gast bij de WMO-adviesraad Stichtse Vecht:

Kerkcentrum de Ark, Duivenkamp 844, 3607 WG Maarssen-broek

Programma:

12.00 - 13.00: Welkom en een broodje

13.00: Bert Holman, voorzitter van de Koepel Adviesraden, over het perspectief van de adviesraden

13.20: Boudewijn Steur, ministerie van Binnenlandse Zaken, over de wisselwerking tussen participatieve en representatieve democratie

13.40: Margo Trappenburg, hoogleraar maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek en hoofddocent bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht, over hoe adviesraden  de lokale verzorgingsstaat kunnen helpen vormgeven

14.00: In zes ‘Adviesrondes’ (workshops) zoekt u in de middag samen met de inleider naar antwoord op actuele vragen van adviesraden. (Klik hier voor het overzicht)

15.30: Pauze en ervaringen uitwisselen

16.00: Panelgesprek met adviesraadsleden: hoe maak je verschil?

Aanmelding en meer informatie