Call for sessions

Op 27 juni 2019 vindt de 19de Dag van de Sociologie plaats aan de Universiteit van Amsterdam. De dag wordt georganiseerd door het Departement Sociologie van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vlaamse Vereniging voor Sociologie (VVS).

Het programma opent traditioneel met een plenaire sessie waarna de uitreiking van de NSV en de VVS (scriptie-)prijzen plaats vindt. De dag wordt vervolgd met een lunch, thematische sessies en een afsluitende receptie. In drie parallelle thematische sessies krijgen meer dan 150 sociologen uit binnen- en buitenland de kans om hun onderzoek te presenteren aan hun collega’s.

De call for papers wordt op 15 februari 2019 uitgebracht. Om de sessies inhoudelijker beter af te bakenen en om ook de mogelijkheid te bieden voor meer gespecialiseerde discussies, is er de kans om zelf thematische panels voor te stellen. Een volledig panel bestaat meestal uit vier paperpresentaties en een (panel)voorzitter, maar van dit format kan afgeweken worden. Panels kunnen ofwel volledig Nederlandstalig, ofwel volledig Engelstalig zijn.

Het is mogelijk bij een voorstel voor een panel reeds de 4 te presenteren papers te noemen, maar men kan ook een ‘open’ panel voorstellen. Bij onvoldoende belangstelling voor een panel zullen we worden genoodzaakt deze samen te voegen met andere een sessie.

De panelvoorstellen moeten ten laatste op 1 februari toegestuurd worden naar dvds2019@nsv-sociologie.nl en we stellen de volgende informatie op prijs:

- Titel en abstract (max. 300 woorden) van het panel
- Naam en contactinformatie van de panelvoorzitter
- Max. 4 papervoorstellen: Naam van de auteur(s), titel van de paper, en abstract (max. 300 woorden)

De panelvoorzitters zullen uiterlijk op 12 februari, voorafgaand aan de algemene call for papers, geïnformeerd worden over de goedkeuring van hun sessies.
Indien u vragen hebt, aarzel niet ons te contacteren.