Conferentie: ‘Hulp dichterbij? Blik op drie jaar decentraliseren in Nederland’

Wat betekenen de veranderingen in de langdurige zorg, de jeugdzorg en de arbeidsmatige dagbesteding voor de mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben? En wat betekenen deze veranderingen voor professionals? Gaan sociale netwerken rondom zorgbehoevenden en vrijwilligers daadwerkelijk meer doen?

Op donderdag 13 september van 12:30 tot 17:00 presenteren onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), onderzoekers van 'De Belofte van Nabijheid' (een onderzoeksproject van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en van de Universiteit voor Humanistiek (UvH), en het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken gezamenlijk de uitkomsten van twee meerjarige onderzoeksprojecten naar de gevolgen van de decentralisaties van langdurige zorg, jeugdzorg en arbeidsmatige dagbesteding.

Alle bezoekers van de conferentie ontvangen een exemplaar van het boek dat op die dag verschijnt over het onderzoek ‘De Belofte van Nabijheid’. Dit is tevens het jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

Plaats
C&V Domstad
Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Programma
Het programma bestaat uit:
- Presentaties van de onderzoeken van het SCP, de UvA en de UvH
- Workshops
- Paneldiscussie met o.a. Kim Putters (SCP), Jan Willem Duyvendak (UvA) en Evelien Tonkens (UvH)
- Borrel ter afsluiting

De aanmeldmogelijkheid volgt later.

We hopen u te zien op 13 september!