Congres: Vormgeving van bewezen effectieve beleidsinterventies

Op 20 juni 2019 organiseert ScienceWorks in samenwerking met het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden het congres "Vormgeving van bewezen effectieve beleidsinterventies". Het congres zal worden voorgezeten door Peter van der Knaap, voorzitter Vide en Directeur-bestuurder SWOV. In het plenair ochtendprogramma komen onder andere Siebe Riedstra (Secretaris-Generaal Ministerie Veiligheid en Justitie), Pieter Duisenberg (Voorzitter VSNU) en Hans Brug (Directeur-Generaal RIVM) aan het woord. 

Het congres richt zich op de vormgeving en het gebruik van concreet aantoonbaar bewijs voor effectieve beleidsinterventies. Dit bewijs komt vooral tot stand via data-analyses, experimenten, evaluaties en andere vormen van onderzoek. Rond de aard van bewijs in beleidscontext zijn er enkele vragen die opspelen.

Allereerst is het de vraag in hoeverre het bewijs situationeel van karakter is. Een gerelateerde kwestie gaat over de mate van afhankelijkheid van een bewezen interventie met de sector of het eigen beleidsdomein. Deze vragen komen terug als het gaat om de strekking en geldigheid van bewijs. Als er inzicht ontstaat over de strekking van een bepaald bewijs voor effectief beleid, zullen ook de mogelijkheden voor toepassing verbreed en verdiept worden.

Het congres zal afsluiten met de vraag hoe en wanneer het bewijs ook daadwerkelijk kan worden toegepast. Hierbij wordt ook aan de orde gesteld welke steun vanuit beleid en politiek nodig is om bewezen effectiviteit te integreren bij de beoordeling van nieuw beleid en wetgeving. Deze discussie zal onder de leiding staan van een aantal kamerleden, waaronder: Bart Snels (Groenlinks), Joost Sneller (D66) en Judith Tielen (VVD).

Meer Informatie

Aanmelden

Praktische informatie:

Datum: 20 juni

Locatie: Wijnhaven, Turfmarkt 99, Den Haag