De Toekomst van de Bijstand- Aandacht of een baan?

Woensdag 17 januari gaan wetenschappers, bijstandsgerechtigden, ambtenaren, wethouders en andere betrokkenen met elkaar in gesprek over de toekomst van de bijstand. Voor veel mensen in de bijstand ligt regulier betaald werk niet meteen in het verschiet en misschien wel nooit. Toch is het van belang dat iedereen volwaardig meedoet in de samenleving en het gevoel heeft ertoe te doen, ook als dat niet via werk kan.

Centrale vragen

Hoe stimuleren we participatie en wat is de rol van de bijstand daarbij?  Is participatie een acceptabel einddoel voor bijstandsgerechtigden en welke vormen van participatie geven het gevoel volwaardig mee te doen? Hoe doen ze dat in het buitenland en wat zegt de wetenschappelijke literatuur? Welke scenario’s zien de wethouders voor de toekomst van de bijstand?

Deze vragen staan centraal op de bijeenkomst die door de gemeente Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leeuwarden en Tilburg wordt georganiseerd. Centraal staat het vergelijkend onderzoek dat in opdracht van de gemeente Amsterdam is uitgevoerd door Monique Kremer (Bijzonder Hoogleraar Actief Burgerschap) en het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Zij onderzochten de aanpak van deze gemeenten om mensen met weinig perspectief op werk te activeren. Maar keken ook naar internationale ervaringen en de wetenschappelijke literatuur over wat voor participatie voor wie wenselijk is.

Programma

De bijeenkomst bestaat uit twee delen:

In het middaggedeelte presenteert Monique Kremer de resultaten van het onderzoek. In deelsessies kunnen deelnemers met elkaar in gesprek over de drie onderdelen van het vergelijkend onderzoek: internationaal, gemeentelijk, wetenschappelijk. Het middaggedeelte wordt afgesloten met drie scenario’s voor de toekomst van de bijstand.

In het avondgedeelte gaan de wethouders Werk en Inkomen van Amsterdam, Rotterdam (o.v.b.), Utrecht, Tilburg en Leeuwarden o.l.v. Marcel Ham (hoofdredacteur Tijdschrift voor sociale Vraagstukken) met elkaar in gesprek over de toekomst van de bijstand. Wordt de bijstand een basisinkomen of een basisbaan? Of gaat het om basisbegeleiding? Wat kunnen we verwachten van aandacht als medicijn? Wat kunnen gemeenten mensen in de bijstand bieden?

AANMELDEN

Bijeenkomst  17  januari 2018

De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, 1053 WP Amsterdam

Download hier het dossier uit het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.