Deel je ervaringen: ervaringsvraagstukken.nl

Ervaringsvraagstukken.nl: een nieuw initiatief om kennis uit te wisselen

Platform voor mensen om hun ervaringskennis met schulden en andere sociale problemen te delen. Word wijzer van de ervaringen van anderen, of deel je eigen ervaring en draag bij aan collectieve ervaringskennis. Lees over de ervaringen van mensen met schulden.

We zijn vertrouwd met wetenschappelijke en professionele kennis, maar hoe zit het met ervaringskennis? Op ervaringsvraagstukken.nl werken we aan de opbouw van collectieve ervaringskennis.