Donderdag 14 november: De Agenda van het Sociaal Werk

Op donderdagmiddag 14 november vindt in de Jacobikerk te Utrecht ‘De agenda van het sociaal werk’ plaats. Een agenderende bijeenkomst van Movisie, Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Marie Kamphuis Stichting en Platform voor Sociale Vraagstukken. Dagvoorzitter is Evert van Rest (Movisie).

Vijf jaar geleden beloofden de decentralisaties gouden bergen: generalistische professionals die sociale problemen integraal zouden aanpakken. Professionals zouden dichter bij cliënten komen en maatwerk kunnen verrichten. Burgers zouden zich met elkaar verbonden voelen en veel beter elkaar kunnen helpen.

Maar, hoewel lectoren en andere denkers onophoudelijk betogen dat sociale professionals sociale problemen collectief moeten aanpakken, gaat de voorkeur uit naar een individuele, specialistische inzet. In de meeste wijkteams wordt de opbouwwerker die uitgaat van de collectieve gedachte overvleugeld door individuele hulpverleners. Tegenover 30.000 jeugdzorgprofessionals staan 3.000 jongerenwerkers.

Veel hbo’s bieden een opleiding social work aan, maar studenten kiezen in de regel liever voor een opleiding waar ze een individuele en ‘specialistische’ aanpak leren, in plaats van een collectieve. Al willen we dan misschien de opbouwwerker terug, weinig jonge mensen kiezen daarvoor.

Zit de sociaal professional in een identiteitscrisis?

En zo ja, wat kunnen we daar aan doen? Welke rol kan het onderwijs spelen? Op donderdag 14 november ontwarren we de kluwen die de sociaal werker gevangen houdt.

Samen gaan we in op de vraag: Wat moet op de agenda komen van het sociaal werk?

  • Twee vooraanstaande denkers uit Vlaanderen en Nederland houden ons met hun Marie Kamphuis-lezingen een spiegel voor: Margo Trappenburg en Rudi Roose.
  • Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken komt met een speciaal themanummer.
  • Spraakmakende denkers doen mee aan een debat.

 

Waar en wanneer?

14 november, van 14.00 tot ongeveer 17.30 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.
Jacobikerk, St Jacobsstraat 171, 3511 BP Utrecht.
De toegang is gratis, maar aanmelding is verplicht.

Aanmelden