Inschrijving Movisie Scriptieprijs 2018 van start

Ben jij recent afgestudeerd aan een masteropleiding van een Nederlandse hogeschool of universiteit? En gaat jouw scriptie over hoe sociale vraagstukken in de praktijk het beste kunnen worden aangepakt? Stuur je scriptie dan naar https://www.movisie.nl/movisie-scriptieprijs-2018 en ding mee naar de Scriptieprijs 2018 van Movisie!

De vraag wat wel en wat niet werkt bij het aanpakken van sociale vraagstukken krijgt steeds meer aandacht. Zeker nu in het sociale domein de rollen van en verhoudingen tussen burgers, bestuurders en professionals veranderen. Want één van de achterliggende gedachten is dat sociale vraagstukken hierdoor beter aangepakt kunnen worden. Maar hoe werkt dit dan in de praktijk?

Over de Movisie Scriptieprijs

Movisie reikt inmiddels al zes jaar de Scriptieprijs uit. Met de Scriptieprijs wil Movisie als kennisinstituut de wetenschappelijke basis en effectiviteit van aanpakken in het sociale domein versterken en onderzoek naar kwaliteit, transformatie en professionalisering stimuleren. De winnares van 2017 is Dee Dee Smeets (Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam); zij deed onderzoek naar alleenstaande moeders en de Tegenprestatie in Rotterdam.

Er worden twee prijzen uitgereikt: één prijs in de categorie hbo-master en één in de categorie wo-master. Beide winnaars winnen € 750,- en ondersteuning bij het schrijven van een artikel op de debatsite www.socialevraagstukken.nl. Meedoen? Dat kan via dit formulier! Aanmelden kan tot en met 14 september.

De jury

De jury van de Movisie Scriptieprijs bestaat uit:

  • Saskia Keuzenkamp, directeur Kennis en innovatie Movisie & bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit Vrije Universiteit Amsterdam.
  • Els Overkamp, hoofddocent Instituut Social Work  & senior onderzoeker bij het Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning Hogeschool Utrecht
  • Monique Kremer, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap Universiteit van Amsterdam & senior-onderzoeker WRR
  • Trix Cloosterman, bestuurslid Verdiwel en directeur Welzijn de Meierij
  • Marcel Ham, hoofdredacteur Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

De scripties worden door de jury beoordeeld op de kwaliteit van het onderzoek, het innovatieve karakter en de kwaliteit van de presentatie.

Voorwaarden voor deelname in 2018

  • Het betreft een hbo- of wo-masterscriptie.
  • Het eindcijfer is minimaal een 7,5.
  • De scriptie is tussen 1 september 2017 en 31 augustus 2018 ingeleverd en beoordeeld.
  • Het onderwerp van de scriptie gaat over hoe sociale vraagstukken in de praktijk in Nederland het beste kunnen worden aangepakt.

In het reglement (pdf) vind je een uitgebreidere toelichting op de thema’s en inhoud van de scripties die in aanmerking komen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen via scriptieprijs@movisie.nl.