KAS-Lezing over armoede

De actuele euforie over de afname van de werkloosheid en de bloeiende economische conjunctuur, dringt een tegelijkertijd bestaande andere, minder rooskleurige, realiteit van veel mensen naar de achtergrond. Het leven in armoede bijvoorbeeld.

In toenemende mate is armoede niet slechts een werkelijkheid voor hen die niet werken, maar ook steeds vaker voor werkende armen. Dat roept de vraag op hoe we armoede definiëren, waar dit vooral voorkomt en hoe we daar vervolgens op reageren.

De Kring van Amsterdamse Sociologen heeft voor haar bijeenkomst van 11 december twee deskundigen uitgenodigd, die ieder vanuit de eigen werkoptiek hun licht daarop zullen laten schijnen.

Het SCP speelt een belangrijke rol waar het gaat om het definiëren van het armoedebegrip, maar is ook steeds kritischer in het debat over hoe buurten, wijken en dorpen georganiseerd zouden moeten worden om kwetsbare burgers zoveel mogelijk te ondersteunen. Namens het SCP licht Stella Hof, die al ruim 20 jaar bezig is met armoedeonderzoek, deze uitgangspunten toe.

Zij gaat daarbij in debat met Harry Doef van het Leger des Heils. Doef is directeur Zorg bij het LdH en ook hij kan bogen op langdurige bekendheid met deze problematiek. Hij zal ingaan op de vraag waarom het nu slecht gaat met bepaalde groepen in wijken. Heeft dat te maken met een – te beperkte – definitie van armoede, waarin vooral nettobedragen en de vraag naar schulden centraal staan? Of speelt er meer? En wat zouden mogelijke oplossingen kunnen zijn: meer inkomen bijvoorbeeld of actieve ondersteuning van kwetsbare doelgroepen?

De KAS nodigt u van harte uit voor deze bijeenkomst op 11 december bij te wonen.

Locatie: UvA Roeterseiland – REC E0.22.

Tijd: 19.30 – 21.30