Kerstdebat 2020: Hoe kan de bijstand rechtvaardiger?

Sinds corona loopt de bijstand weer vol. Dat is een schrikbeeld, want zit je er eenmaal in dan kom je er heel moeilijk weer uit. En hoe ontkom je dan aan de ijzeren greep van armoede? De flexibele en veeleisende arbeidsmarkt zit niet op je te wachten. Zo dreigen honderdduizenden mensen gemarginaliseerd te raken.

Kan het beter en rechtvaardiger?

In het nieuwe jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken buigen wetenschappers zich over een rechtvaardige bijstand, aan de hand van het meest recente onderzoek uit het hele land. Movisie legt in het traditionele Kerstdebat dit jaar hun belangrijkste bevindingen en meest innoverende ideeën aan je voor.

Auteurs van het jaarboek gaan in gesprek met bestuurders, klantmanagers en mensen in de bijstand.

Voorlopig programma:

Intro: in gesprek met Melissa Sebrechts en Thomas Kampen, redacteuren van het boek ‘Streng maar onrechtvaardig’.

Ronde 1
Basisbanen zijn banen voor mensen die langdurig langs de kant staan, bijvoorbeeld gefinancierd door uitkeringen om te zetten in loon. Denk aan extra hulp in de klas aan kinderen met een ‘rugzakje’, of extra hulp bij dagelijkse niet-medische handelingen als maaltijden ronddelen in de ouderenzorg. Zijn basisbanen een rechtvaardiger alternatief dan basisinkomen?
Met de wethouders Rutger Groot Wassink (Amsterdam) en Carine Bloemhoff (Groningen), prof Evelien Tonkens, en prof Paul de Beer (redacteur en auteur van het jaarboek). 

Ronde 2
Hoe gaan klantmanagers om met hun discretionaire ruimte? Hoe besluiten zij over een tegenprestatie, sancties, het aanvaarden passend werk? Hoeveel ruimte is er om rekening te houden met de persoonlijke situatie? Welk mensbeeld hanteren ze?
Met klantmanagers en prof Trudie Knijn (redacteur van het jaarboek).

Ronde 3
De bijstand wordt steeds strenger, terwijl de kansen op de arbeidsmarkt afnemen. Dat zorgt voor angst en onzekerheid bij bijstandsgerechtigden. Worden zij gehoord?
Met bijstandsgerechtigden en boekauteurs Anja Eleveld en Melissa Sebrechts.

 

Het Kerstdebat 2020 vindt plaats op vrijdag 18 december van 15.00 tot 17.00 uur.
De locatie is zoals alle jaren de Utrechtse Geertekerk, alleen zonder publiek.
Je kunt het debat live online volgen én input geven.

Het programma maken we rond 1 november bekend, maar aanmelden kan al vanaf nu!

Aanmelden


Het boek ‘Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen’ verschijnt eind november. Redactie: Thomas Kampen, Melissa Sebrechts, Trudie Knijn en Evelien Tonkens.

Reacties op dit artikel (3)

  1. Beste lezer,

    Een korte reactie op het gepresenteerde artikel. Zelf ben ik werkzaam op het gebied van maatschappelijke zaken.
    In grote lijnen kan ik mij wel vinden in de geuite kritiek op de Participatiewet, en de uitvoering van die wet, maar zij is naar mijn idee niet fundamenteel genoeg. Het mensbeeld is niet in orde, ja, maar het zit diep. Wat te zeggen van een woord als ‘klantmanager’, gebruikt in het artikel. Of ‘claimbeoordelaar’. Het is een vors repressief systeem, dat met juridische middelen overeind wordt gehouden. Ik heb het vaak meegemaakt dat uitermate trieste voorvallen niet op de juiste manier worden aangepakt, maar met juridische middelen zeer in het nadeel van de ‘klant’ – ook al zo’n woord – uitvallen, die er uiteindelijk helemaal niets aan kan doen. En de sociale advocatuur kan daar, als zij het zou willen, geen vinger achter krijgen. Mensen die dingen niet snappen stappen niet naar een advocaat. Het zijn niet zelden mensen die toch al verongelijkt zijn, die naar een advocaat stappen. Het merkwaardige is dat dit repressieve systeem van gedwongen participatie binnen maatschappelijke zaken bestaat naast een toch mildere benadering van mensen op het terrein van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke zaken. Het gaat vaak om dezelfde ‘klanten’, die op geheel verschillende wijze benaderd kunnen worden. De tendens naar meer overheid, zoals ik in het artikel bespeur, lijkt me ook geen oplossing. Je zult de oplossing, hoe moeilijk in onze samenleving ook, toch meer moeten zoeken in het maatschappelijke midden, de assertieve burger die met andere burgers de handen ineen slaat. Dan is er wel een lange weg te gaan.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *