Agenda

www.socialevraagstukken.nl geeft een overzicht van congressen, lezingen en debatten over maatschappelijke kwesties. Heeft u ook een bijdrage voor de agenda? Stuur deze dan naar m.ham@movisie.nl
 • 28 februari

  Webinar: Prof. dr. Fijnaut over politie en justitiesamenwerking in de EU

  ONLINE - Uitgaand van zijn pas gepubliceerde onderzoek zal emeritus prof. dr. Cyrille Fijnaut ingaan op de vele inspanningen om samenwerking tot stand te brengen op politie en justitiegebied in de Europese Unie. Verschillende stadia in de samenwerking komen aan bod, evenals resultaten tot dusver en uitdagingen.

  Meer informatie vindt u op: https://www.cepol.europa.eu/education-training/what-we-teach/webinars/evolution-police-judicial-cooperation-eu

   

  → Meer informatie
 • 4 maart

  Lezing: Feiten en meningen in het migratiedebat

  UTRECHT - Moet Europa ruimte maken voor niet-westerse migranten? Migratiehistoricus prof. Leo Lucassen vertelt over de rol van wetenschap in het vluchtelingendebat.

  We kennen ze allemaal, de dramatische beelden van vluchtelingen. In kampen op Lampedusa. In vrachtwagens klimmend bij Calais. En natuurlijk de gammele bootjes op de Middellandse Zee. Heeft Europa plek voor deze mensen? De gemoederen in het vluchtelingendebat lopen vaak hoog op. Maar wat zegt de wetenschap? Zijn er naast al die meningen, ook feiten die iets kunnen bijdragen aan de discussie?

  Hoogleraar Migratiegeschiedenis Leo Lucassen (LEI) mengt zich regelmatig in de publieke discussie over migratie, die volgens hem te eenzijdig, pessimistisch en te hard gevoerd wordt. Hij vertelt welke lessen we moeten trekken uit de geschiedenis en reflecteert op zijn rol als wetenschapper in een gepolariseerd debat.

  → Meer informatie
 • 5 maart

  Annie Romein-Verschoorlezing: Instagram als spandoek

  LEIDEN - Milou Deelen start de Annie Romein-Verschoor lezing met het begin van haar feministische strijd: het filmpje dat zij maakte tegen slutshaming. Ze vertelt over haar studententijd bij het studentencorps Vindicat in Groningen, waarom ze dit fi lmpje maakte, welke reacties ze daar (vooral op social media) op kreeg, en welke impact dit had op haar leven.

  Daarna gaat ze in op haar werk in de journalistiek, en de feministische onderwerpen die ze daarin op persoonlijke wijze aankaart: straatintimidatie, free the nipple, seksuele vrijheid, gedeelde verantwoordelijkheid van anticonceptie, huiselijk geweld, en #MeToo.

  Milou Deelen is één van de pioniers in het feminisme van nu in de generatie jonge feministen. Waar strijden zij voor en wat zijn verschillen en overeenkomsten met het feminisme van vroeger? De rol van social media in het nieuwe feminisme is in het huidige tijdperk niet te onderschatten, waarin jonge feministen zoals Deelen Instagram gebruiken als hun spandoeken.

  → Meer informatie
 • 5 maart

  Divosa Inspiratielab on Tour: Een zekere financiële situatie met het Huishoudboekje

  UTRECHT - Onzekerheid over inkomsten houdt mensen nog te vaak tegen om een stap te zetten richting (of op) de arbeidsmarkt. Beginnen met werken — of meer gaan werken — is vaak synoniem voor financiele onzekerheid. Wat als je inkomsten erg veranderen? Wat als je salaris en uitkering op verschillende momenten binnenkomen, kun je dan nog op tijd je huur betalen? Houd ik genoeg over aan het eind van de maand?

  De gemeente Utrecht heeft hiervoor het 'Huishoudboekje' ontwikkeld. Deelnemers kunnen al hun inkomsten in het Huishoudboekje laten binnenkomen, en hun vaste lasten worden gegarandeerd betaald. Zij ontvangen daardoor elke maand een zeker bedrag aan leefgeld. Deze werkwijze levert mensen stabiliteit, rust en overzicht over de financiën op. Een instrument dat zorgt voor rust en zekerheid in inkomsten: hoe werkt dat?

  Het Inspiratielab on Tour is bedoeld voor medewerkers van gemeenten, UWV en ketenpartners. We horen meer over hoe de aanpak in elkaar zit en hoe deze in de praktijk werkt. Daarna gaan we samen aan de slag om het idee te versterken en verkennen we hoe jij hier voor jouw gemeente of UWV-vestiging je voordeel mee kunt doen.

  → Meer informatie
 • 5 maart

  Kennismarkt Sociaalweb: Zorg en welzijn vijf jaar na de decentralisaties - stand van zaken en vooruitblik

  UTRECHT - Het is inmiddels bijna 5 jaar geleden dat de decentralisaties in het sociaal domein zijn doorgevoerd. Wat wilden we aan de vooravond van de decentralisaties (Wmo en Jeugdwet) bereiken en wat is daarvan terecht gekomen in de praktijk? Is er sprake van een merkbaar betere praktijk voor mensen in een kwetsbare positie in de samenleving? Tijdens de kennismarkt staan we stil bij deze vragen en blikken we met experts vooruit op 2020 en verder. We zoomen in op aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving en staan stil bij hoe beleid en inkoop zich gaan ontwikkelen in de komende jaren.

  In de middag staan diverse workshops gepland over actuele (transformatie)thema’s. U kunt 2 workshops volgen uit het aanbod. Tijdens deze dag wordt u in vogelvlucht bijgepraat over de stand van de decentralisaties (Wmo 2015 en de Jeugdwet) en verkrijgt u inzicht in ontwikkelingen die gaan spelen in 2020 en verder. De kennismarkt biedt u kennis, inspiratie en inzichten.

  → Meer informatie
 • 5 maart

  Lezing: Jeugdhulp zonder dwang

  GRONINGEN - In de Jeugdwet van 2015 droeg de overheid de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg over aan de gemeenten. Dit was een grote stap, die voor alle betrokkenen moeilijk was en misschien wel te moeilijk.

  In ieder geval zijn er nu grote problemen, niet alleen financieel, maar in de praktijk ook voor kinderen, ouders en hulpverleners. Zo worden kinderen nog te vaak uit huis geplaatst terwijl dit vaak averechts werkt. Ook is er te weinig aandacht voor de samenhang tussen psychische problemen en opvoedproblemen.

  Is er weer een stelselwijziging nodig om uit deze problemen te komen? Kinder- en jeugdpsychiater Peter Dijkshoorn pleit, in plaats van weer veranderingen door te voeren, voor een streven naar grote doelen en een betere samenwerking van professionals met financiers. Een verandering van wet is niet nodig, wel een verandering van mindset. Welke doelen staan voorop en hoe gaan we die realiseren?

  → Meer informatie
 • 5 maart

  Lezing: Staatssecretaris Mona Keijzer spreekt op de WRR-lecture 2020

  DEN HAAG - Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft toegezegd te spreken op de WRR-Lecture over Artificiële Intelligentie (AI) op 5 maart in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Staatssecretaris Keijzer zal reageren op de lezing 'On AI and Power: From Bias to Justice' door Kate Crawford.

  Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, presenteerde op 8 oktober 2019 het Strategisch Actieplan voor AI van het kabinet. De ontwikkeling en toepassing van AI biedt grote kansen en uitdagingen die vragen om sterke samenwerking tussen bedrijven, overheden, onderwijs/wetenschap en maatschappelijke organisaties.

  → Meer informatie
 • 5 maart

  Symposium: Raad van de toekomst, toekomst van de raad

  ALMERE - Veranderende bestuurlijke structuren op lokaal niveau betekent ook een verschuiving in de rollen van het college van opzichte van de gemeenteraad en de raad van opzichte van de burger.

  Er is een algemene tendens om de burger steeds meer rechtstreeks invloed te geven in het lokale bestuur. Vormt die beweging een versterking van de positie van de gemeenteraad, of wordt de gemeenteraad daarmee deels buitenspel gezet en verzwakt?

   

  → Meer informatie
 • 5 maart

  WRR-Lecture 2020: Kate Crawford over de sociale gevolgen van kunstmatige intelligentie

  DEN HAAG - Donderdag 5 maart 2020 vindt de jaarlijkse WRR-Lecture plaats in Den Haag. Tijdens deze Lecture spreekt professor Kate Crawford over de maatschappelijke gevolgen van kunstmatige intelligentie.

  Crawford is een vooraanstaand onderzoeker en professor aan New York University (NYU). De laatste jaren bestudeert zij de sociale gevolgen van social media, datasystemen en in het bijzonder kunstmatige intelligentie. Tevens is zij co-directeur en medeoprichter van het AI Now Institute.

  De Lecture is een jaarlijks initiatief van de WRR, waarin internationaal gerenommerde wetenschappers uitgenodigd zijn hun standpunten over een actueel onderwerp te presenteren op het vlak van wetenschap en beleid.

  → Meer informatie
 • 6 maart

  Oratie Thorbeckehoogleraar

  LEIDEN - Op 6 maart spreekt prof. mr. Geerten Boogaard, bijzonder hoogleraar Decentrale Overheden (Thorbecke-leerstoel), zijn oratie uit onder de titel 'Decentraliseren kan je leren: constitutional design in het binnenlands bestuur'.

  De leerstoel is een platform voor onderzoekers die hun onderzoek in het verband van de leerstoel willen uitvoeren.

  → Meer informatie
 • 6 maart

  Presentatie rapport Baancreatie

  UTRECHT - Op vrijdagmiddag 6 maart presenteert het Verwey-Jonker Instituut haar onderzoeksrapport over baancreatie. Onder baancreatie verstaan we het creëren van banen voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De onderzoekers gaan die middag in gesprek met werkgevers die aan de slag zijn met baancreatie en enkele deskundigen.

  In 2019 heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan naar ‘baancreatie’. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door Instituut Gak. Onder baancreatie verstaan we het creëren van banen voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Ook het aanpassen en toegankelijk maken van banen voor deze groep valt onder het begrip baancreatie.

  Voor het onderzoek heeft Verwey-Jonker bij 40 bedrijven (reguliere bedrijven, sociale ondernemingen, voormalige SW-bedrijven etc.) interviews gehouden en bij een deel van hen bedrijfsbezoeken afgelegd. Op basis van deze gesprekken is duidelijk geworden wat werkt en wat minder goed werkt bij baancreatie.

  → Meer informatie
 • 9 maart

  Debat: Rotjochies - Het kind is niet zijn gedrag

  Spijkerhard geteisem lijken ze, de pubers uit de documentaire Rotjochies. Gewend aan stoer doen, liegen, rottigheid en contact met politie, krijgen ze op het Franse platteland van een Nederlandse no-nonsense jeugdhulpverlener een tweede kans om te worden wie ze zouden kunnen zijn. Wat maakt hen zo boos, onverschillig, gevoelloos en soms gewetenloos?

  Er is een groeiende groep jongeren tussen 12 en 18 jaar in Nederland die afglijdt naar problematisch of zelfs crimineel gedrag. Wanneer het mis gaat wordt door verschillende instanties hulp geboden maar met beperkt resultaat. Jeugdzorg richt zich voornamelijk op de correctie van fout gedrag van deze jongeren.

  Er zijn veel jeugdzorgprofessionals die dit systeem willen veranderen. Het kind ís niet het probleem, het draagt het probleem naar buiten van het gezin waar hij of zij uit voortkomt. Het heeft de taal niet om uit te drukken wat er allemaal scheef zit tussen de relaties onderling. Loyaliteit ten opzichte van de ouders is een allesbepalende oerkracht die niet doorbroken kan. Jeugdzorg kan alleen ondersteunen, niet bepalen.

  We gaan in gesprek over deze nieuwe visie op jeugdzorg. Wat moet er gebeuren om een kritische massa te bereiken voor deze kanteling? We gaan in gesprek met Else-Marie van den Eerenbeemt. Zij is familietherapeut, specialist familieverhoudingen en onderzoeker op het gebied van de ouder-kind relatie. Praat mee met professionals uit de jeugdzorg, ervaringsdeskundigen en kunstenaars en laat je aanzetten tot (anders) denken over deze groep jongeren.

  → Meer informatie
 • 9 maart

  Lezing: Testosteron

  NIJMEGEN - Wat heeft het mannelijke sekshormoon testosteron te maken met de economische crisis, de hoeveelheid mannen in de gevangenis en de dominantie van mannen in politiek en het bedrijfsleven? Weinig, zegt sociaal geneeskundige Rebecca Jordan-Young. Hoe kan het dat we zo’n klein molecuul zo veel in de schoenen schuiven? Kunnen we hiermee stellen dat verschillen tussen mannen en vrouwen overtrokken zijn?

  Het toekennen van mannelijke karaktereigenschappen aan testosteron ontstond in de negentiende eeuw, toen wetenschappers zochten naar de chemische essentie van mannelijkheid. Dit verhaal is inmiddels gedateerd, maar is nog steeds het geaccepteerde beeld dat we van het hormoon hebben. Het wordt nog steeds gebruikt als verklaring van mannelijkheid en het verschil tussen man en vrouw. Deze gedachte over testosteron staat volgens Jordan-Young een goed begrip in de weg van diverse functies en effecten ervan. In haar lezing licht ze toe wat testosteron echt betekent voor dingen als reproductie, agressie, risicovol gedrag en sport voor beide seksen.

  → Meer informatie
 • 9 maart

  Onderzoekslunch: Iedereen praat mee over de wijkagenda!

  DEN HAAG - Interactieve lezing door Jos van Leeuwen lector Civic Technology en Arnold Quanjer docent CMD, georganiseerd door Kenniscentrum Governance of Urban Transitions.

  Een agenda voor de wijk: wat zijn de belangrijkste zaken die in jouw wijk moeten worden aangepakt? Welke kansen en uitdagingen liggen er, welke verbeteringen zijn nodig en welke problemen moeten worden opgelost?

  De gemeente Den Haag wil in elke wijk samen met de bewoners zo’n wijkagenda gaan opstellen. Maar hoe organiseer je dit proces? We gaan tijdens deze onderzoekslunch samen onderzoeken hoe zoveel mogelijk bewoners kunnen meepraten, op hun eigen wijze kunnen meedoen, hoe van ideetjes en klachten tot een visie te komen, en op welke manier de dialoog daarover gevoerd kan worden, in buurthuizen èn online.

  → Meer informatie
 • 9 maart

  Science Café - Intimiteit

  UTRECHT - Van een troostende arm om je schouder tot een goed gesprek. Intimiteit is onmisbaar, maar staat in tijden van sociale media volgens sommigen onder druk.

  Wat is het belang van intimiteit voor ons welzijn?

  Met psycholoog dr. Anouk Keizer (UU) over de effecten van aanraking op onze mentale gezondheid, communicatiewetenschapper prof. dr. Marjolijn Antheunis (TiU) over de intimiteit van sociale media, en psycholoog prof. dr. Esther Kluwer (UU) over de balans tussen autonomie en verbondenheid in duurzame liefdesrelaties.

  → Meer informatie
 • 10 maart

  Congres Doen wat werkt in het sociaal domein: Leren van praktijkvoorbeelden - Zwolle

  ZWOLLE - Hoe bereik je als gemeente, organisatie of professional een zo groot mogelijke maatschappelijke impact? De publieke middelen zijn beperkt, je wilt de budgetten dus inzetten op programma’s waarvan de effectiviteit is getoetst. Maar hoe dan?

  Leer van praktijkvoorbeelden tijdens het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’ dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ZonMw, Sociaal Werk Nederland, Divosa en Movisie organiseren. Het congres wordt twee keer georganiseerd: op 10 maart in Zwolle en op 24 maart in Eindhoven.

  → Meer informatie
 • 10 maart

  Congres: Doen wat werkt in het sociaal domein - Leren van praktijkvoorbeelden

  ZWOLLE/EINDHOVEN - Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook in het sociaal domein. Toch heeft preventie het imago tijdrovend, duur en bovenal niet meetbaar te zijn. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ laat zien dat het wél kan. Organisaties uit het hele land delen in totaal bijna 50 aanpakken waaruit blijkt preventie loont. Wil jij weten hoe andere gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en professionals effectief aan maatschappelijke vraagstukken werken? En hoe uitvoering en sturing daarin samen optrekken? Meld je dan aan voor het congres op 10 of 24 maart 2020.

  Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ vindt op 2 data en op 2 verschillende locaties plaats:

  10 maart 2020 in Theater Buitensoos, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle
  24 maart 2020 in Igluu, Lichttoren 32, 5611 BJ Eindhoven

  Op beide congressen is het plenaire deel grotendeels gelijk, de praktijkvoorbeelden die per congres gepresenteerd worden, zijn verschillend.

  → Meer informatie
 • 10 maart

  Leerbijeenkomsten Movisie: Een buurt voor iedereen - Samen werken aan een buurt voor iedereen

  UTRECHT - Hoe kunnen mensen die vanwege psychiatrische problemen, verslaving en/of multiproblematiek in een extra kwetsbare positie verkeren wonen en meedoen in de samenleving, in de wijk of stad waar zij wonen?

  Die vraag staat centraal tijdens deze leerbijeenkomsten: doel is om ervaringen te delen, van en aan elkaar te leren en te inspireren. De deelnemers denken na over hoe zij eraan kunnen bijdragen dat mensen die vanwege psychiatrische problemen in een extra kwetsbare positie verkeren zich thuis voelen in de buurt. En dat ‘de buurt’ ook de steun krijgt om het samenleven mogelijk te maken. Doe je mee?

  → Meer informatie
 • 10 maart

  Lezing: Data, democratie en duurzaamheid

  UTRECHT - Er ligt een dikke laag data over de stad. Via camera’s, sensoren en de informatie die we via onze telefoons delen, weten overheden en bedrijven steeds meer over hoe het er in de stad aan toegaat.

  Volgens digitale utopisten biedt die groeiende datahoop een ultieme kans om de samenleving te verduurzamen. Want wat we weten, kunnen we ook controleren en beïnvloeden. Denk aan het in kaart brengen en sturen van mensenstromen en verkeer. Of het meten van hoge concentraties fijnstof in wijken.

  Dat klinkt allemaal mooi, maar het roept ook vragen op. Van wie is de verzamelde data eigenlijk? Van Google, de overheid, of onszelf? Hoe zorg je ervoor dat technologische innovatie van en voor alle burgers wordt, en niet alleen de happy few? Hoogleraar Publieke Innovatie prof. Albert Meijer (UU) onderzoekt hoe we de stad duurzamer maken, zonder democratische principes uit het oog te verliezen.

  → Meer informatie
 • 10 maart

  Lezing: Is dyslexie een stoornis?

  NIJMEGEN - Dyslexie is niet aan te tonen en een verontrustend verdienmodel geworden, stelt onderwijspedagoog Anna Bosman. Slecht zijn in lezen komt nogal eens voor, maar betekent niet automatisch dat je een stoornis hebt. Bosman pleit voor beter onderwijs, waarbij iedereen met een goed taalniveau van de basisschool afkomt.

  Na haar lezing gaat Anna Bosman in gesprek met filosoof en gespreksleider Cees Leijenhorst over de vraag waarom veel mensen het zo moeilijk en zelfs vervelend om te horen dat dyslexie feitelijk betekent dat je niet zo goed kunt lezen? Waarom hebben mensen niet een gevoel van opluchting, maar worden ze er zelfs boos van? Is het niet tijd om de term dyslexie voorgoed te laten verdwijnen?

  → Meer informatie
 • 11 maart

  Congres: Residentieel Vakmanschap - Hoe maak je residentieel zinvol?

  AMERSFOORT - De aanpak van jongeren met gedragsproblemen brengt hun behandelaars, maar ook ouders thuis en leerkrachten op school niet zelden in een uitzichtloze situatie. Ouders en leerkrachten zijn soms ten einde raad en uiteindelijk komt bij de jongeren met de meest complexe problematiek een uithuisplaatsing in beeld.

  Het is niet altijd een dankbare taak om deze jongeren in de context van zo’n uithuisplaatsing te moeten behandelen. Toch is er alle reden om trots te zijn op het vakmanschap van de residentiële hulpverlener. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar op en er komt steeds meer kennis beschikbaar voor de aanpak van deze speciale groep jongeren die niet alleen behoefte heeft aan extra structuur en toezicht, maar ook aan liefdevolle zorg en bescherming.

  Tijdens dit congres worden de deelnemers op de hoogte gebracht van de actuele stand van zaken wat betreft de kennis en kunde op het gebied van residentiële behandeling. Niet alleen worden de nieuwste theoretische inzichten gedeeld, maar ook is er specifieke aandacht voor een vertaalslag naar het werk in de praktijk.

  → Meer informatie
 • 11 maart

  Lezing: Feiten en meningen in het migratiedebat

  UTRECHT - Moet Europa ruimte maken voor niet-westerse migranten? Migratiehistoricus prof. Leo Lucassen vertelt over de rol van wetenschap in het vluchtelingendebat.

  We kennen ze allemaal, de dramatische beelden van vluchtelingen. In kampen op Lampedusa. In vrachtwagens klimmend bij Calais. En natuurlijk de gammele bootjes op de Middellandse Zee. Heeft Europa plek voor deze mensen? De gemoederen in het vluchtelingendebat lopen vaak hoog op. Maar wat zegt de wetenschap? Zijn er naast al die meningen, ook feiten die iets kunnen bijdragen aan de discussie?

  Hoogleraar Migratiegeschiedenis Leo Lucassen (LEI) mengt zich regelmatig in de publieke discussie over migratie, die volgens hem te eenzijdig, pessimistisch en te hard gevoerd wordt. Hij vertelt welke lessen we moeten trekken uit de geschiedenis en reflecteert op zijn rol als wetenschapper in een gepolariseerd debat.

  → Meer informatie
 • 11 maart

  Lezing: Over vertrouwen en beïnvloeden

  UTRECHT - Hoe hebben campagnes effect op jouw denken en doen? Communicatiewetenschapper dr. Ivar Vermeulen over beïnvloeding en gedrag.

  Ben je Bob, zeg het hardop! #DOESLIEF en Jezus Leeft! Als het over overtuigen gaat, zijn retorica en logica niet genoeg. Of een oproep of reclame effectief is, hangt ook af van de plek waar je bent, de timing, en je vertrouwen in de afzender. Zelfs als een boodschap in strijd is met alles wat je gelooft, kan die je beïnvloeden.

  Communicatiewetenschapper Ivar Vermeulen (VU) laat zien hoe we dagelijks gestuurd worden, bewust en onbewust. En hoe moeilijk het is om dat te onderzoeken.

  → Meer informatie
 • 16 maart

  Lezing: Natuur in de stad

  NIJMEGEN - We komen steeds minder in contact met de natuur. Nu we massaal in steden wonen, hebben we een chronisch tekort aan natuurervaringen. Is dat een reden om wilde natuur naar de stad te halen? Of is de ruige omgeving van de stad juist de ideale plek voor een aan ons aangepaste stadsnatuur? Ecoloog, natuurfilosoof Matthijs Schouten, sociaal milieukundige Riyan van den Born en architect Piet Vollaard wisselen van gedachten over de rol van natuur in de stad.

  Matthijs Schouten, Riyan van den Born en Piet Vollaard gaan in op de vraag of het belangrijk is dat stad en natuur een nieuwe verbinding aangaan. Kan dat onze verstoorde relatie met de natuur herstellen? En wat voor natuur is daarvoor nodig? Is er plek voor wilde natuur in de stad? Of moet natuur in de stad heel iets anders zijn? En is dat dan nog wel ‘natuurlijk’ te noemen?

  → Meer informatie
 • 18 maart

  Lezing: Wanneer wetenschap politiek wordt

  UTRECHT - Beleidsmakers raadplegen wetenschappers over stikstof en CO2. Waar ligt dan de grens tussen wetenschap en politiek?

  Onzekerheid is inherent aan de wetenschap. Maar ondertussen moeten er politieke besluiten genomen worden die vaak niet kunnen wachten. De gevolgen van die besluiten zijn niet mis: bouwprojecten die maanden komen stil te liggen door nieuwe PFAS-richtlijnen, of de uitspraak van de Hoge Raad over stikstof die direct raakt aan het bestaan van alle boeren in Nederland. Hoe bepalen beleidsmakers en wetenschappers wat giftig is? Waar ligt de grens tussen zinvolle voorzichtigheid en onnodig opgeklopte angst?

  Wetenschapssocioloog dr. Willem Halffman (RU Nijmegen) onderzoekt het spanningsveld tussen wetenschap, politiek en samenleving. Hoe zorg je er als wetenschapper voor dat beleidsmakers luisteren naar je adviezen? Wanneer wordt wetenschap politiek?

  → Meer informatie
 • 18 maart

  Lezing: Wanneer wetenschap politiek wordt

  UTRECHT - Beleidsmakers raadplegen wetenschappers over stikstof en CO2. Waar ligt de grens tussen wetenschap en politiek? Met wetenschapssocioloog dr. Willem Halffman.

  Onzekerheid is inherent aan de wetenschap. Maar ondertussen moeten er politieke besluiten genomen worden die vaak niet kunnen wachten. De gevolgen van die besluiten zijn niet mis: bouwprojecten die maanden komen stil te liggen door nieuwe PFAS-richtlijnen, of de uitspraak van de Hoge Raad over stikstof die direct raakt aan het bestaan van alle boeren in Nederland. Hoe bepalen beleidsmakers en wetenschappers wat giftig is? Waar ligt de grens tussen zinvolle voorzichtigheid en onnodig opgeklopte angst?

  Wetenschapssocioloog dr. Willem Halffman (RU Nijmegen) onderzoekt het spanningsveld tussen wetenschap, politiek en samenleving. Hoe zorg je er als wetenschapper voor dat beleidsmakers luisteren naar je adviezen? Wanneer wordt wetenschap politiek?

  → Meer informatie
 • 18 maart

  Lustrum: Dag van de sociaal werker

  EDE - Als sociaal werker zet jij je dag in, dag uit in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Tegelijkertijd zien we dat deze samenleving steeds complexer wordt met alle bijbehorende problematiek. Dit maakt jouw werk complex. Tijdens deze lustrum editie besteden we aandacht aan jou en jouw werk in het sociaal domein en zetten we je graag in het zonnetje!

  De Dag van de Sociaal werker biedt jou kennissessies over de meest voorkomende problematiek in het sociaal domein, inspiratie door praktijkvoorbeelden en volop aandacht voor zelfontwikkeling en ontspanning! We sluiten de dag af met inspirerend theatercabaret.

  De volgende thema’s komen tijdens de Dag van de Sociaal Werker aan bod:

  • Achter de voordeur: het beïnvloeden van jouw cliënt.
  • Wie maakt de meeste impact in het sociaal domein en wint de Zorg+Welzijn Award?
  • Jij bepaalt!
  • Ontspanning- en vitaliteitsessies.
  • Hulp bieden bij armoede, schulden en daklozenproblematiek. Hoe kun je stress sensitief werken?
  • Omgaan met zorgmijders: zorg voor mensen die er niet om vragen.
  → Meer informatie
 • 19 maart

  Congres Raising the Future

  LOCATIE NOG NIET BEKEND - Bereiden wij onze kinderen wel goed genoeg voor op een toekomst die sneller en ingrijpender verandert dan we ooit voor mogelijk hielden? Een wereld die zich meer en meer kenmerkt door individualisering en prestatiedruk, social media, internet en kunstmatige intelligentie, toenemende segregatie en kansenongelijkheid. Met enorme effecten op het leven van alledag - effecten die we bij lange na niet overzien?

  KINDwijzer is een landelijk netwerk van toonaangevende maatschappelijke kinderopvangorganisaties, dat samenwerkt in een coöperatieve vereniging. Door het delen en verder ontwikkelen van kennis en werkmethoden zijn ze continu vernieuwend bezig. Met de Denker des Vaderlands Daan Roovers wordt dit congres georganiseerd.

  KINDwijzer nodigt u van harte uit voor Raising the Future op 19 maart 2020, een prikkelend congres over kind zijn en opgroeien in de 21e eeuw.

  Raising the Future biedt u time to think, met een verrassend programma, samengesteld door belangwekkende curatoren. U staat een dag lang stil bij de impact van huidige ontwikkelingen en verkent mogelijke toekomstscenario’s. Samen met andere richtinggevende vakgenoten betrokken bij de jeugdketen (kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg): bestuurders, professionals, denkers en schrijvers, wetenschappers en politici.

  Wat betekent de veranderende wereld voor kinderen? Wat is onze gezamenlijke opdracht ten aanzien van hun toekomst en de wereld waarin zij leven? Waartoe willen wij opvoeden? Vragen die urgent zijn en veel verder reiken dan de vraag naar 21ste-eeuwse vaardigheden. Kom naar Raising the Future en laat u inspireren, verwonderen en verrassen!

  → Meer informatie
 • 20 maart

  Symposium: De nalatenschap van verlies en trauma

  UTRECHT - Verlies van een dierbare vormt een van de meest ingrijpende grenservaringen die mensen in hun leven meemaken en kan daardoor verstoring van de psychische gezondheid met zich meebrengen. Zorgverlening kan een bepalende invloed hebben op psychische gezondheid rond het levenseinde – voor zowel de stervende als de naasten, de latere nabestaanden. In het bijzonder palliatieve zorg, geestelijke gezondheidszorg en geestelijke verzorging spelen hierbij een belangrijke rol.

  Dit symposium gaat in op de nalatenschap van verlies en trauma voor individu, gezin en samenleving en implicaties voor psychische gezondheid. Aansluitend spreekt bijzonder hoogleraar prof. dr. Geert Smid om 16 uur zijn inaugurale rede uit.

  → Meer informatie
 • 23 maart

  Lezing: Je bent al mooi

  UTRECHT - Van lipfillers tot slankheidscultus. Hoe ontkomen we aan dwingende schoonheidsidealen?

  De familie Kardashian maakte lipfillers mainstream, op de catwalk zien we vooral jong, wit en dun, en oudere vrouwen lijken op tv niet te bestaan. Hoe ontstaan schoonheidsidealen? Welke tegenbewegingen zijn er? Met o.a. psycholoog prof. dr. Liesbeth Woertman (UU), socioloog dr. Sylvia Holla (Atria) en modeactivist Janice Deul.

  → Meer informatie
 • 24 maart

  Congres: Mensen met verward gedrag in de wijk

  EDE - Het organiseren van interprofessionele samenwerking in de wijk.

  Het aantal registraties waarbij mensen met verward gedrag waren betrokken is opnieuw toegenomen. De politie kreeg in de eerste helft van 2019 47.632 meldingen, dat is 8% meer dan in dezelfde periode in 2018 (44.153).

  Hoe ontstaat verward gedrag?
  De groep van mensen met verward gedrag is zeer divers. Verward gedrag kan ontstaan door verschillende aandoeningen of beperkingen, zoals: psychische problemen, een licht verstandelijke beperking of dementie. Maar verward gedrag kan ook ontstaan door levensproblemen zoals verslaving, schulden, dakloos zijn of het verlies van dierbaren. Vaak gaat het om een combinatie van levensproblemen en een aandoening of beperking.

  Tijdens dit congres gaan we dieper in op de samenwerkingen tussen overheid en zorg en cliënt, zowel op landelijk en op lokaal niveau en wordt bekeken hoe het nu staat met de samenwerking in de wijk. Wat gaat goed? Wat zijn de knelpunten? Hoe ziet de toekomst eruit?

  → Meer informatie
 • 24 maart

  Congres: Toekomst van de Jeugdzorg

  ARNHEM -De transformatie van de jeugdzorg komt niet van de grond. Sterker nog: er zijn meer kinderen in de jeugdhulp met verblijf, meer voogdijmaatregelen, slechtere toegankelijkheid van specialistische hulp, wijkteams die niet functioneren als eerstelijns jeugdhulp maar als doorverwijsorgaan en de wachtlijsten zijn niet opgeheven. Daarboven op komt bovendien dat veel gemeenten kampen met enorme kostenoverschrijdingen.

  Hoe kom je tot een echt andere jeugdzorg en ander jeugdbeleid? Dat is de centrale vraag van de werkconferentie ‘Toekomst van de Jeugdzorg’.

  Tijdens de werkconferentie gaan we samen met raadsleden, bestuurders, ambtenaren en zorgaanbieders ander beleid ontwikkelen waarbij de leefwereld aan zet komt en de kracht van relaties tussen mensen wordt benut. Ga je met ons deze uitdaging aan? Kom dan naar deze werkconferentie van 24 maart in Arnhem.

  → Meer informatie
 • 25 maart

  Lezing: Revolutie in de psychiatrie?

  UTRECHT - ‘Evidence based’ komt in de psychiatrie neer op pseudo-wetenschap. Dat stelt psychiater prof. Jim van Os. Tijd om het radicaal anders te doen, maar hoe?

  In de psychiatrie lijkt diagnose soms willekeur. Een patiënt die van de ene arts het label ‘schizofreen’ krijgt, heeft volgens de volgende arts een persoonlijkheidsstoornis. Ook internationaal is er verschil. Een psychose in Frankrijk wordt anders gedefinieerd en behandeld dan in Nederland.

  Hoogleraar Psychiatrie Jim van Os (UMC Utrecht) concludeerde daarom dat de diagnostiek van psychisch lijden meer te maken heeft met cultuur, dan met waardevrije wetenschap. We groeperen patiënten op symptomen, maar de achterliggende oorzaak weten we niet. Als placebo’s net zo effectief zijn als ‘echte’ pillen en het soort behandeling niks zegt over het succes, is het tijd de geestelijke gezondheidszorg anders in te richten.

  Van Os pleit daarom voor een revolutie in de psychiatrie, waarin behandelaren, wetenschappers en patiënten op gelijk niveau samenwerken. Hij vertelt over zijn strijd om zijn vakgebied te veranderen en de obstakels waar hij tegenaan loopt.

  → Meer informatie
 • 26 maart

  Congres: De ambulantisering van de ggz sinds 2012

  UTRECHT - Minder bedden in de ggz, meer zorg in de wijk. Wat is daarvan terechtgekomen? Bij dit congres maken betrokken partijen de balans op. Wat ging goed en wat kan beter?

  In 2012 sloten VWS en GGz Nederland een akkoord op hoofdlijnen. Daarin staat dat in 2020 het aantal bedden in psychiatrische ziekenhuizen 30% lager moet zijn dan in 2008. Beide partijen maakten geen afspraak over de extra hulp die nodig is buiten het ziekenhuis ten gevolge van die teruggang. Dit afbouwbeleid van intramurale zorg raakte bekend onder de term ambulantisering. Nu, enkele jaren en vele rapporten later, is het tijd om de balans op te maken.

  → Meer informatie
 • 26 maart

  Evenement: In Search of Democracy 3.0

  ROTTERDAM - Een live research performance waarbij de makers met het publiek op zoek gaan naar een nieuwe vorm van democratie.

  Autoritaire leiders, algoritmes en globalisering. Democratieën staan van alle kanten onder druk. Als we macht op een eerlijke manier willen vormgeven, moet er iets veranderen. Maar wat precies, en hoe?

  Wij, Stichting Nieuwe Helden, ARSENAAL en Het Zuidelijk Toneel, gaan op reis door Europa met een nieuw project: In Search of Democracy 3.0, een pilot project van het Europese IN SITU netwerk. Samen met lokale partners en burgers doen we onderzoek naar hedendaagse democratieën, met al hun uitdagingen en mogelijkheden voor de toekomst. In Search of Democracy 3.0 omvat naast een interactieve avond in het theater, ook een documentaireserie, een lezing en een online kennisplatform.

  Deze avond wordt een fijne en dynamische avond waarbij we je meenemen in ons onderzoek naar de geschiedenis, het nu en de toekomst van de democratie. We geven niet alleen een analyse maar zoeken ook actief naar nieuwe mogelijkheden en ideeën. Dus wees bereid om geprikkeld te worden.

  De combinatie van theater, muziek en directe dialoog zorgt voor een open en toegankelijke sfeer waarbij je zelf kunt kiezen of je deelneemt aan het onderzoek of liever kijkt naar wat er gedacht en besloten wordt.

  Deze avond is Engels de voertaal.

  → Meer informatie
 • 31 maart

  Congres: (Psycho)Trauma

  AMSTERDAM - Traumatische ervaringen laten, vooral bij kinderen en (jong)volwassenen, littekens achter. Hierbij gaat het om zowel psychologische als fysieke gevolgen. Het in staat stellen van een cliënt, patiënt of leerling om een trauma te verwerken is dus van groot belang. Wanneer een verwerkingsproces niet goed verloopt of stagneert, kan zich een PTSS ontwikkelen.

  Dit congres heeft als doel u kennis over de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van traumaverwerking bij te brengen. Resultaten uit verschillende onderzoeken worden vertaald naar de dagelijkse praktijk waar u als professional mee te maken heeft. Wat kunt u doen om het verschil te maken?

  → Meer informatie
 • 31 maart

  Symposium 'Een eerlijke prijs voor arbeid!'

  DEN BOSCH - De Participatiewet is mislukt. Het tij kan echter worden gekeerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt slim te detacheren. Daarover gaat dit symposium, mede georganiseerd door het lectoraat Sustainable Finance and Accounting.

  Onderzoeks-en advieskantoor Adlasz onderzocht hoe de Participatiewet wél kan werken. Tijdens dit symposium komen mogelijke oplossingen aan bod, zoals een slimme vorm van detacheren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook komt de vraag voorbij hoe SW-bedrijven en Sociale Diensten deze kunnen omarmen, net als de andere houding die nodig is van bedrijven die deze mensen inzetten.

  → Meer informatie
 • 7 april

  Lezing: De Leugen Regeert

  NIJMEGEN - Nepnieuws, feiten-vrije politiek, alternatieve waarheden. We liegen erop los en nemen het niet meer zo nauw met de waarheid. De waarheid is een kwestie van perspectief geworden en experts genieten steeds minder autoriteit.

  Filosoof en essayist Alicja Gescinska legt uit dat in onze huidige samenleving niet het twijfelen aan de waarheid, maar juist het doelbewust vertellen van onwaarheden en het handelen hiernaar een maatschappelijk probleem is geworden. De leugen is genormaliseerd. De kern van het probleem zit in de intentie die achter de leugen schuilt: het met voorbedachte rade misleiden en manipuleren van anderen. Gescinska analyseert de leugen en haar tegenpool, de waarachtigheid, en stelt dat liegende politici zelfs de vrijheid van de samenleving ondermijnen.

  → Meer informatie
 • 7 april

  Studiebijeenkomst Stichting Presentie

  Op 7 april vindt de studiebijeenkomst Stichting Presentie voorjaar 2020 plaats.

  Tijd: 13.30-17.00 uur.

  Programma en locatie worden later bekend gemaakt.

  → Meer informatie
 • 9 april

  Congres Armoede en Schulden

  EDE - Deze dag krijg je antwoord op de vragen:

  Preventief werken – hoe doe je dat dan?
  Welke concrete interventies werken echt?
  Hoe kom je in contact met mensen met schulden? En hoe ga je het gesprek met ze aan?
  Schaamte bij armoede en schulden, hoe ga je er mee om?
  Wat is de invloed van armoede op het kinderbrein?
  Problemen eerder signaleren op basis van kennis en data
  Met behulp van praktische tools, bewezen effectieve interventies, praktijkvoorbeelden van vroeg signalering gaan we in op laatste actualiteiten op het gebied van armoede en schulden.

  Dit is de 7e editie van het congres Armoede en Schulden, eerder beoordeeld met een 8,2.

  → Meer informatie
 • 9 april

  SchuldInfo Jaarcongres 2020: “Balanceren op het bestaansminimum”

  VEENENDAAL - Het SchuldInfo Jaarcongres bestrijkt een veelheid aan actuele onderwerpen, zowel juridisch als methodisch, zodat je als professional weer helemaal ‘up-to-date´ bent.

  Het schuldenprobleem is ingewikkeld en kent veel juridische aspecten. Maar om stappen te maken in de begeleiding van mensen met schulden komt het aan op goede methodische interventies. Tijdens deze editie van het congres besteden we aandacht aan de methode ‘Krachtwerk’, aan ‘cultuursensitief werken’ en aan nieuwe inzichten over de wijze waarop mensen met een LVB het beste kunnen worden ondersteund richting financiële zelfstandigheid.

  → Meer informatie
 • 15 april

  Congres Sociale Uitsluiting

  EDE - Hardnekkige verschillen in de mate van eenzaamheid, gezondheid, netwerken, opleiding, inkomen en sociale uitsluiting kunnen uitgroeien tot sociale scheidslijnen en maatschappelijke tegenstellingen. De gevolgen van sociale uitsluiting zijn ernstig, het kan leiden tot vermijding, angst of vechten. Daarnaast heeft uitsluiting negatieve effecten op de gezondheid. Sociale uitsluiting is een probleem dat niet alleen ouderen maar zeker ook jongeren treft. De lijn tussen een sociaal leven en uitsluiting is dun.

  Tijdens het Congres Sociale Uitsluiting stellen we de vragen: Wat is de invloed van onze veranderende maatschappij en wat betekent dit in de praktijk? Welke interventies kun je toepassen? Aan de hand van casussen en ervaringen krijg je inzicht in de wisselwerking van sociaal medisch verval en uitsluiting door armoede. Tijdens het gehele programma worden praktische voorbeelden gegeven, is er ruimte voor interactie én is er volop ruimte om je uitdagingen en ervaringen te delen.

  Je keert aan het einde van de dag huiswaarts met concrete handvatten om sociale uitsluiting te voorkomen en aan te pakken.

  → Meer informatie
 • 20 april

  Lezing: Bemoei je met je eigen seks

  UTRECHT - Waarom is vrouwelijke seksualiteit zo’n taboe? Hoe kunnen we dit doorbreken?

  Op jonge leeftijd zijn vrouwen al een lustobject. Maar zodra ze hun eigen seksualiteit omarmen, uitdragen en gebruiken, klinkt uit conservatieve én progressieve hoek kritiek. Waarom is vrouwelijke seksualiteit zo’n taboe? Kunnen we dit doorbreken? Met o.a. psycholoog prof. dr. Ine Vanwesenbeeck (UU), socioloog dr. Linda Duits (UU) en sekswerkdeskundige Yvette Luhrs.

  → Meer informatie
 • 23 april

  Symposium: Schaal en betrokkenheid, democratie in de kern

  LOCATIE NOG ONBEKEND - Wat is de schaal waarop inwoners betrokken willen zijn bij de opgaven van de gemeente? Is dat het gemeentelijk niveau of ligt actieve betrokkenheid op wijk of dorpsniveau veel meer voor de hand?

  Een complexer wordende maatschappij, complexer wordende taken voor gemeenten vragen soms om een andere schaalgrootte om taken nog op een goede manier uit te kunnen voeren. Opschaling brengt tegelijkertijd het vraagstuk van burgernabijheid met zich mee.

  Hoe ver kun je gaan in differentiatie in taken en verantwoordelijkheden die je als gemeente bij een wijk, een kern of een dorp neerlegt? Kan een gemeentebestuur zich beperken tot kaders voor dorpen en kernen zodat college en raad meer op hoofdlijnen kunnen sturen? Wat gebeurt er als college dit wel doet en de raad niet?

  → Meer informatie
 • 30 april

  Symposium 'Werk na globalisering'

  AMSTERDAM - Wat gebeurt er met werk als de grenzen openen? Verdwijnen er dan meer en meer banen? Overleeft de kwaliteit van de arbeid als ideaal, wanneer bedrijven internationaliseren? Hoe overleeft het poldermodel de open grenzen?

  Het symposium Work after globalization gaat in op deze vragen via veel recent onderzoek. Met een keynote van Wolfgang Streeck, beroemd wegens onder meer het boek Gekochte Tijd en emeritus directeur van het Max Planck Institute in Keulen.

  Daarnaast wordt recent onderzoek gepresenteerd en bediscussieerd door:

  Paul Dekker (hoogleraar TiU en onderzoeker voor Synthesis, onderzoeker SCP)
  Paul de Beer (hoogleraar UvA, directeur Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging)
  Menno Hurenkamp (wetenschappelijk medewerker UvH)
  Monique Kremer (hoogleraar UvA en hoofdauteur van de in januari verschenen WRR-studie ‘Het betere werk’)
  Linda Vermeulen (FNV-bestuurder bezig met flexwerk en arbeidsomstandigheden in de retail)

  Voorzitter: Pauline Meurs (hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg EUR.)

  De toegang is vrij maar de zaal is niet groot, reserveren is verplicht.

  → Meer informatie
 • 2 juni

  Lectorale Rede Dr. Reint Jan Renes: ‘De klimaatspagaat: over de psychologische uitdagingen van duurzaam gedrag’.

  AMSTERDAM - In zijn rede gaat Reint Jan Renes onder meer in op de vraag hoe het kan dat we ons zorgen maken over het klimaat en toch iedere dag klimaatonvriendelijke keuzes maken. Zo ademen we graag schone lucht in, maar laten we niet graag onze vervuilende auto staan. We willen liever geen windmolens in onze achtertuin, maar accepteren zonder moeite een straat vol geparkeerd blik. We maken ons zorgen over de stijging van de zeespiegel, maar consumeren steeds meer vlees. Hoe komt het dat we weten wat er aan de hand is (en stiekem het ook wel anders willen), maar er amper naar handelen?

  Met zijn lectoraat richt Reint Jan zich op de gedragsverandering die van belang is voor een transitie naar een leefbare, klimaatneutrale samenleving. Het lectoraat zet psychologisch onderzoek in om gericht gedragsinterventies te ontwikkelen. Hierbij staat de praktische toepassing voorop waardoor er daadwerkelijk in de stad duurzame verandering plaats kan vinden.

  → Meer informatie
 • 9 juni

  Congres: "De mannelijke rol bij huiselijk en seksueel geweld"

  AMERSFOORT - Voor dit congres op 9 juni 2020 haalt Fabriek69 de Amerikaanse Jackson Katz, Ph.D. naar Nederland, om hem te laten spreken over mannelijke rol bij huiselijk en seksueel geweld.

  Meestal gaat het over het slachtofferschap - vaak zijn dat vrouwen - en over signalering van geweld. Het gaat bijna nooit specifiek over de mannelijke rol in dit alles. Waarom zijn mannen vaak daders? Waar komt dat vandaan? Hoe kunnen we dit probleem tackelen? Wat kunnen omstanders hierin betekenen?

  Katz is een autoriteit op dit vlak. Hij gaat hierover spreken en wil in discussie gaan met panel en publiek.

  Het panel bestaat uit deskundigen Ellen Laan (Universiteit van Amsterdam), Iva Bicanic (Centrum Seksueel Geweld), Jens Van Tricht (Emancipator), Jeremy Heshof (Meer voor mannen),  Kim van Laar (Team-Kim),  Yuri Ohlrichs (Rutgers).

  De voertaal is Engels.

  → Meer informatie