Agenda

www.socialevraagstukken.nl geeft een overzicht van congressen, lezingen en debatten over maatschappelijke kwesties. Heeft u ook een bijdrage voor de agenda? Stuur deze dan naar d.vanheijningen@movisie.nl
 • 21 september

  Lezing: The Children of Harvey Milk -: How LGBTQ Politicians Changed the World

  AMSTERDAM. The gay rights movement has achieved social transformation at a dizzying pace, upending conventional views on sex, love, marriage, the family, and equality itself. While most scholars understand the movement as a broad-based social movement, Andrew Reynolds argues that the most important catalyst of gay rights is often overlooked: individuals.

  → Meer informatie
 • 24 september

  Film & Gesprek: Holy Mama! - Feminisme, Moslimcultuur en Islam

  AMSTERDAM. Kijk en luister naar een aantal vooraanstaande moslima’s die voorop gaan in de strijd voor vrouwenemancipatie in de moslimcultuur. Onder leiding van moderator Maaike Schoon gaan we in gesprek met activisten, politieagenten, filosofen en de eerste vrouwelijke Imam. We starten de avond met een het eerste deel van de documentaire HOLY MAMA! van beeldend kunstenaar Ibrahim Quraishi.

  → Meer informatie
 • 24 september

  PraktijkVoorbeeldenParade: Sociaal Domein

  ROTTERDAM. Gemeenten werken samen met maatschappelijke organisaties en inwoners aan een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan en mag meedoen. Dit transformatiedoel vraagt om lokale, innovatieve en integrale manieren van werken. Maar wat maken we eigenlijk al waar? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten organiseert, in samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw, voor de eerste keer de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Drie regionale dagen waarin gemeenten en hun maatschappelijke partners een podium krijgen om aan elkaar te laten zien wat zij waarmaken van de transformatie in het sociaal domein.

  → Meer informatie
 • 25 september

  Beleidsdag Sociaal Domein 2018

  → Meer informatie
 • 25 september

  Duurzaamheidscafé: Energiebesparing

  NIJMEGEN. Tijdens dit duurzaamheidscafé gaan we in op de rol van energie besparen in de totale energietransitie. We hebben de taak om vóór 2045 energieneutraal te functioneren in Nijmegen. De helft zal duurzaam worden opgewekt (via de zon, wind en water) en de andere helft zal door middel van energiebesparende maatregelen gerealiseerd worden. Dit is geen eenvoudige, maar wel noodzakelijke opdracht voor Nijmegen. Rob Jetten, Nijmeegs Tweede Kamerlid van D66, neemt ons mee in het belang en hoe de overheid dit faciliteert en stimuleert. Wat kunnen ondernemers en inwoners van Nijmegen doen?

  → Meer informatie
 • 25 september

  Introducing the Netherlands: Patriotism

  TILBURG. De liefde voor het vaderland is een ingewikkelde zaak, waarbij het gaat om een heikel evenwicht tussen de liefde van een bepaald deel van de mensheid en liefde voor de mensheid als geheel. Het vraagt dan ook om volledige betrokkenheid en een kritisch houding. In hoeverre voldoet de Nederlandse vaderlandsliefde aan deze eisen? Hoe verhoudt Nederland zich in dit opzicht tot andere landen? (taal: Engels)

  → Meer informatie
 • 25 september

  Lecture: How Attention Works: Noticing, Looking and Searching in a World Filled with Distractions

  MAASTRICHT. Advertisement hoardings, Facebook notifications and traffic lights: every day our eyes are bombarded by visual information. But what determines what we notice and what we ignore?
  Stefan van der Stigchel talks about how we process information, why our eyes see more than we process and what consequences this has in our daily lives. Attention is something very fragile that can be destroyed by one little peep from your smartphone. How can you arm yourself against that sort of distraction? This lecture looks at the question of how attention works. Van der Stigchel also discusses the tricks used by ‘attention architects’, such as advertisers and traffic experts, in order to grab our attention.

  → Meer informatie
 • 25 september

  Lezing: De man is geen jager

  GRONINGEN. De mens is verbluffend gevarieerd, in doen en laten, in gedachten, in gevoelens. Dat geldt zeker ook voor ‘seksualiteit’. Juist bij seks lijkt de waarneming haast reflexmatig gekleurd te worden door het gegeven dat er twee seksen zijn. Er wordt onnodig veel gerubriceerd in triviale man-vrouw-stereotypen. Wanneer seksuologen zich verdiepen in een hulpvrager, dan moeten ze zich niet laten beperken door het blote feit dat deze XX, dan wel XY is. Valkuilen te over: een man heeft altijd zin, vrouwen zijn empathischer, coïtuspijn is een typische vrouwen­klacht, man is polygamous, woman monogamous. Anderzijds is genderverschillen compleet uitvlakken ook niet verstandig: het seksuologische onderzoeksterrein levert namelijk ook wonderlijke vondsten op, waarin sekse wel degelijk een rol speelt.
  → Meer informatie
 • 26 september

  Bijeenkomst: 'Transitiearena vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk'

  UTRECHT. De transformatie is nog in volle gang. Kaders verschuiven en veranderen en nieuwe spelers zijn op het speelveld verschenen. De Transitiearena vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk van Movisie is in het werkveld een begrip geworden. Inmiddels zijn er 20 bijeenkomsten geweest, waaraan elke keer zo'n 40 mensen meedoen. De Transitiearena biedt deelnemers de gelegenheid om vernieuwing en verandering met elkaar te delen, experimenten te volgen en samen vooruit te kijken.
  → Meer informatie
 • 26 september

  Collegereeks: De zeepbellen en bubbels van het sociaal domein doorgeprikt

  AMSTERDAM. Zeepbellen en informatiebubbels verkleinen ons blikveld. Ook het sociaal domein kent ze. Daardoor kunnen bepaalde maatschappelijke problemen of oplossingen tijdelijk of langdurig buiten het blikveld van bestuurders, managers of professionals vallen. In de VU Divosa Collegereeks halen we de bubbels en bellen boven tafel en prikken we ze door. Bestuurders, directeuren en beleidsmedewerkers reflecteren op hun praktijk in het sociaal domein, gevoed door 10 spraakmakende wetenschappers.

  ​Avond 1: De maakbaarheidsbubbel | 16 mei
  Avond 2: De zelfredzaamheidszeepbel | 6 juni
  Avond 3: De veranderingsbubbel | 27 juni
  Avond 4: De nabijheidszeepbel | 5 september
  Avond 5: De netwerksturingsbubbel | 26 september

  → Meer informatie
 • 26 september

  Conference: How does technology transform media and public opinion

  UTRECHT. With the rise of digital platforms, media and public communication are changing. More people than ever can share their opinions on the Web and there are many challenges, e.g. hate speech, “fake news”, “filter bubbles” and “information wars”. In this event experts and practitioners from research, journalism, business and politics tackle these issues head on and discuss causes, responsibilities, consequences but also potential solutions.

  → Meer informatie
 • 26 september

  Lezing: Empathy in the brain

  UTRECHT. In a world with many different individuals, empathy is often seen as the key to understand each other and cooperate. Neuroscientist prof dr Christian Keysers (Netherlands Institute for Neuroscience) studies what makes us social. He found out how our ability to empathise is logged in our brain. Crucial in this process are mirror neurons. Keysers discovered that certain neurons in the brain not only get active when you experience something yourself, but also when you see or hear someone else experiencing something. What does this say about human nature? And what role does empathy play in our society?

  → Meer informatie
 • 26 september

  VPRO Tegenlicht Meet UP: Voorbij de groene horizon - Hoe ziet de wereld eruit na de energietransitie?

  AMSTERRDAM. De transitie naar duurzame energie is volop aan de gang en zal de komende jaren alleen maar verder versnellen. We gaan massaal van het gas af, duurzame energie wordt goedkoper dan fossiele brandstoffen en onze mobiliteit wordt elektrisch en automatisch. Maar, waar gaan we precies naartoe? De veranderingen die deze transitie teweegbrengt zijn ingrijpend en maken impact op verschillende vlakken, van de manier waarop we samenleven tot de geopolitieke verhoudingen in de wereld. Vreemd genoeg zijn brede visies over deze groene horizon zeldzaam. Hoe ziet een wereld eruit die volledig duurzaam is? Wat gaat er allemaal veranderen?

  → Meer informatie
 • 28 september

  Inspiratie- en kennisdag: Tussen wil en wet 2018 - Werken aan werk voor iedereen

  UTRECHT. Op vrijdag 28 september kun je je een hele dag laten inspireren en informeren rondom het thema ‘Werken aan werk voor iedereen’. We delen mooie voorbeelden, aanpakken, ontwikkelingen en ervaringen. Je hoort verhalen van ondernemende mensen, praktijkvoorbeelden van sociale coöperaties, experimenterende organisaties en gemeenten. Jos Verhoeven, directeur van Start Foundation, deelt zijn visie op de parallelle arbeidsmarkt. Ook reiken wij je instrumenten en aanpakken aan die je kunt inzetten voor nieuwe werkwijzen en het durven benutten van de ruimte binnen de wet- en regelgeving.

  → Meer informatie
 • 28 september

  Symposium over mensen met een licht verstandelijke beperking

  TILBURG. Symposium voorafgaand aan de verdediging van het proefschrift van Peter Nouwens getiteld 'United by diversity: Identifying characteristics, profiles and support needs of people with mild intellectual disability or borderline intellectual functioning'. Tijdens dit symposium gaan we in op wat een licht verstandelijke beperking (LVB) is en welke ondersteuning mensen met een LVB nodig hebben. We besteden aandacht aan veel voorkomende, bijkomende problemen zoals psychische problemen en verslaving. Daarnaast wordt stilgestaan bij het belang van een goede relatie tussen mensen met een LVB en hun professionele hulpverleners.

  → Meer informatie
 • 1 oktober

  Lezing: Mad Men

  UTRECHT. Deze dramaserie geeft een kijkje in de gehaaide reclamewereld van de jaren 60. Stijlvolle outfits, tv-spotjes die sigaretten verheerlijken en vooral starre sekseverhoudingen. In hoeverre lijkt voor mannen en vrouwen de werkvloer van toen, op die van nu? En zijn genderrollen binnen- en buitenshuis nog altijd op deze manier verdeeld? Met socioloog prof. dr. ir. Tanja van der Lippe (UU).

  → Meer informatie
 • 1 oktober

  PraktijkVoorbeeldenParade: Sociaal Domein

  EINDHOVEN. Gemeenten werken samen met maatschappelijke organisaties en inwoners aan een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan en mag meedoen. Dit transformatiedoel vraagt om lokale, innovatieve en integrale manieren van werken. Maar wat maken we eigenlijk al waar? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten organiseert, in samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw, voor de eerste keer de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Drie regionale dagen waarin gemeenten en hun maatschappelijke partners een podium krijgen om aan elkaar te laten zien wat zij waarmaken van de transformatie in het sociaal domein.

  → Meer informatie
 • 2 oktober

  Lecture: The Carbon Bubble

  NIJMEGEN. The end of “black gold” is near. As demand for carbon energy decreases and investments in renewable energy sources go up oil companies are stuck with stranded assets. Should we be happy that we are finally losing our addiction to carbon energy, or will the bursting of this carbon bubble give rise to more financial and (geo)political instability than we can bear? the economic crisis that this might cause be worse than the one of 2007? Come and learn from climate scientist Jean-Francois Mercure and political scientist Thomas Eimer about the dangers and opportunities of the carbon bubble bursting.

  → Meer informatie
 • 3 oktober

  Lezig: De psychologie van in- en uitsluiting

  UTRECHT. Als je meerdere mensen bij elkaar zet, ontstaan automatisch groepen. Zelfs op basis van oppervlakkige kenmerken wordt onderscheid gemaakt. Dat bleek onder andere uit experimenten waarbij de kleur van t-shirts en het benoemen daarvan genoeg was om groepsvorming te initieren.Welke psychologische processen liggen daaraan ten grondslag? Sociaal wetenschapper prof. dr. Juliette Schaafsma (Tilburg University) doet onderzoek naar relaties tussen mensen in groepen. Wat kunnen inzichten uit de psychologie ons leren over maatschappelijke vraagstukken en conflicten?

  → Meer informatie
 • 3 oktober

  Symposium: Lokaal Experimenteren, Landelijk Leren - Brabantse lessen over gezondheid en welzijn

  TILBURG. In Brabant worden toonaangevende innovaties op het gebied van preventie, zorg en welzijn ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. Wat leveren deze innovaties op, wat leren we hiervan? Hoe kunnen we borgen dat datgene wat we leren in lokale proeftuinen ook landelijk zijn weg vindt? Of andersom: hoe kan de landelijke overheid beter leren van wat er lokaal en in de praktijk allemaal plaatsvindt?

  → Meer informatie
 • 3 oktober

  Talkshow: Seeking Justice Online

  ROTTERDAM. Mag je een video online plaatsen en daarmee iemands privacy schenden als dit onacceptabel of bijzonder gedrag toont? In de talkshow Seeking Justice Online bekijken we hoe digitale media ons gedrag beïnvloedt en welke rol online shaming speelt in onze samenleving.

  → Meer informatie
 • 4 oktober

  Lezing: Food Forward - De toekomst van voeding op jouw bord

  AMSTERDAM. Dát roze eten ineens hip is, dát we salades uit een potje eten, dát maaltijden plaats maken voor eetmomenten on the go kunnen we allemaal zien. De kernvraag is: waarom doen we dat? En hoe zal dit zich verder ontwikkelen? De trendwatcher Ariane van Mancius zal ons meer vertellen over de toekomst van ons eten.

  → Meer informatie
 • 5 oktober

  2e Jaarcongres Jeugdzorg - Integraal werken en innovatief aanpakken

  CULEMBORG. De Jeugdwet, die ondertussen ruim 3 jaar van kracht is, moest het jeugdstelsel vereenvoudigen, efficiënter én effectiever te maken. Met de decentralisatie richting de gemeente ging de jeugdzorg zich meer richten op preventie, integrale hulp en het maatwerk bieden aan gezinnen en het kind. Dit zou vervolgens het beroep op dure, gespecialiseerde hulp verminderen. Echter, de actualiteit in het sociaal domein laat zien dat er nog veel hobbels te nemen zijn.

  → Meer informatie
 • 5 oktober

  Amsterdam Privacy Conference 2018: Privacy in de stad

  AMSTERDAM. Intelligente sensoren, sociale robots, surveillancekapitalisme – welke gevolgen hebben deze en andere opkomende technologieën voor onze privacy? Hoe is privacybescherming te verenigen met de onstuitbare opkomst van algoritmische profilering, big data en kunstmatige intelligentie? En zijn traditionele opvattingen over persoonlijke privacy überhaupt nog relevant in de 21ste eeuw, waarin alles door data wordt aangestuurd? Over deze en vele andere vragen gaat de Amsterdam Privacy Conference 2018, die begin oktober plaatsvindt aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

  → Meer informatie
 • 5 oktober

  Bijeenkomst: Het falende onderwijsbeleid

  AMSTERDAM. Al decennia lang faalt het Nederlandse onderwijsbeleid in het behalen van geformuleerde doelstellingen. Zowel grote hervormingen (Tweede Fase, Studiehuis, Lerarenregister) als bescheidener interventies (rekentoets, meer gymlessen) bijten hun tanden stuk op de praktijk. Niet zelden wordt er vervolgens met een beschuldigende vinger gewezen naar scholen. Maar klopt dit wel? En hoe kan onderwijsbeleid effectiever en ondersteunend worden aan de praktijk? Vanavond praten we met leraren, beleidsmakers, bestuurders en wetenschappers over de mogelijkheden en beperkingen van onderwijsbeleid ten behoeve van het beste onderwijs voor ieder kind.

  → Meer informatie
 • 5 oktober

  Congres: De Vernieuwde Stad "Waardevol Wonen - Investeren in een Inclusieve Stad"

  UTRECHT. Voor De Vernieuwde Stad is het thema van de inclusieve stad een samenballing van waar we ons de afgelopen jaren over gebogen hebben: de toestroom van meer kwetsbare huishoudens – qua inkomen, lichamelijke en geestelijke gezondheid, leeftijd en achtergrond – naar onze wijken, buurten, complexen en portieken, en de vraag hoe wij beter in staat zijn om vanuit het wonen mensen met individuele vraagstukken op maat te kunnen ondersteunen, waarbij we over grenzen van ons eigen domein heen kijken en in alliantie met andere partijen, vanuit een zoveel mogelijk ontkokerd beleid, zelfregie en waardigheid bevorderen.

  → Meer informatie
 • 8 oktober

  College: Verzet in Nederland in de 20e eeuw

  DEN HAAG. Dit najaar organiseert ProDemos de nieuwe collegereeks ‘Mijn woede is wet’. Op maandag 8 oktober is de aftrap met historicus Jouke Turpijn. Tijdens deze avond kijken we terug op de geschiedenis van het verzet in Nederland tegen de politiek. Wat kunnen we leren van onze geschiedenis voor de heersende woede van vandaag?

  → Meer informatie
 • 8 oktober

  Film & Gesprek: Verdacht - over etnisch profileren

  NIJMEGEN. De documentaire Verdacht is een confronterende getuigenis over etnisch profileren. We zien veertien Nederlanders aan het woord. Zij hebben uiteenlopende beroepen (installateur, leraar, advocaat, militair, politieagent), ze verschillen in leeftijd en in afkomst. Ze hebben één overeenkomst: de politie wil regelmatig van ze weten wat ze hier doen, waar ze naar toe gaan en hoe ze heten.

  → Meer informatie
 • 8 oktober

  PraktijkVoorbeeldenParade: Sociaal Domein

  ZWOLLE. Gemeenten werken samen met maatschappelijke organisaties en inwoners aan een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan en mag meedoen. Dit transformatiedoel vraagt om lokale, innovatieve en integrale manieren van werken. Maar wat maken we eigenlijk al waar? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten organiseert, in samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw, voor de eerste keer de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Drie regionale dagen waarin gemeenten en hun maatschappelijke partners een podium krijgen om aan elkaar te laten zien wat zij waarmaken van de transformatie in het sociaal domein.

  → Meer informatie
 • 9 oktober

  Bijeenkomst: Over privacy en gezichtsherkenning

  AMSTERDAM. Gezichtsherkenning wordt steeds vaker ingezet door diverse organisatie, maar hoe zit het eigenlijk met de privacywetgeving? Waarom is de bescherming van persoonsgegevens zo belangrijk. En hoe gaan wij om met het opslaan van big data?

  → Meer informatie
 • 9 oktober

  Lectorale rede: Lea den Broeder - Als je maar gezond bent… Bewoners en buurten in beweging

  AMSTERDAM. Amsterdam is een superdiverse stad met belangrijke uitdagingen op het gebied van gezondheid. Overgewicht, eenzaamheid en de gezondheidskloof tussen de gevestigde bovenlaag en groepen die het minder goed getroffen hebben zijn daar enkele van. De wijk als omgeving waar mensen wonen, werken, spelen en leren biedt kansen maar ook belemmeringen voor de gezondheid. Een integrale, ‘Whole-of-Society’-aanpak met alle partijen inclusief bewoners, biedt aanknopingspunten om de gezondheid in grootstedelijke wijken te bevorderen en te verbeteren

  → Meer informatie
 • 9 oktober

  Lecture: Taking Democracy Seriously; a Defense of Populism

  MAASTRICHT. These days, virtually anyone outside the political mainstream is called a populist. The term populist is frequently used to denigrate people who vote the 'wrong way'. Frank Furedi argues that in the current climate anti-populism represents a far greater threat to public life than populism.

  → Meer informatie
 • 10 oktober

  Congres: Armoede en Schulden Doorgrond - Nieuwe kijk op de schuldhulpverlening

  EDE. Wanneer mensen leven met een laag inkomen, zijn zij vaak minder maatschappelijk betrokken, hebben zij minder sociale contacten, hebben zij vaak een minder goede fysieke en mentale gezondheid en daarmee vaak hogere zorgkosten. Verder is bekend dat mensen die stress ervaren door schulden op hun werk ook minder productief zijn.

  → Meer informatie
 • 10 oktober

  Film & Gesprek: Girl: over hoe het is om transgender te zijn

  NIJMEGEN. Hoe is het om transgender te zijn? Wat betekent het wanneer de ervaring van lichaam en geest als dag en nacht van elkaar verschillen? We bekijken de indringende film Girl en gaan daarna met elkaar in gesprek.

  → Meer informatie
 • 10 oktober

  Gesprek: Giacomo Corneo - Capitalism: in search for an alternative

  AMSTERDAM. The financial crisis, the Occupy movement, Brexit and the ongoing discussions about the rising economic inequality have caused a decline in enthusiasm about capitalism as the one and only system. Is capitalism a sustainable economic system? Giacomo Corneo, professor of Social Policy and Public Finance at the Free University of Berlin, proposes to gradually transform the current economic system so as to share prosperity and foster democratic participation.

  → Meer informatie
 • 10 oktober

  Lezing: Ongezond eten

  NIJMEGEN. Nederland wordt steeds ongezonder. Dat ligt voor een groot deel aan onze ongezonde manier van eten. Gezondheidswetenschapper Jaap Seidell stelt dat het naast onze eigen verantwoordelijkheid, ook die van de overheid en de voedselindustrie is om gezonde keuzes mogelijk te maken. Kom luisteren wat voor veranderingen volgens Jaap Seidell nodig zijn om ons  gezonder te laten eten.

  → Meer informatie
 • 10 oktober

  Lezing: Van nature sociaal?

  UTRECHT. Om als samenleving te functioneren is samenwerken essentieel. Maar is de mens van nature wel een sociaal wezen? Of denken we vooral aan ons eigenbelang? Econometrist prof. dr. Matthijs van Veelen (UvA) probeert ons gedrag vanuit de evolutie te verklaren. Altruïsme is een mooie eigenschap, maar evolutionair lastig te verklaren. Want als natuurlijke selectie wordt begrepen in termen van competitie en concurrentie, hoe komt het dan dat we toch geneigd zijn elkaar te helpen?

  → Meer informatie
 • 11 oktober

  Interview: Giacomo Corneo - Capitalism: in search for an alternative

  ROTTERDAM. Het kapitalistisch systeem waar we in leven produceert op een efficiënte manier economische groei, maar zorgt het ook voor welvaart? Het zogenaamd efficiënt toekennen van middelen lijkt steeds meer te haperen, resulterend in ongelijkheid, milieuschade en financiële onzekerheid. Als middelen zo goed zouden worden toegekend, waarom zien we dan overconsumptie in het Westen, terwijl in andere delen van de wereld mensen nog steeds verhongeren? Wat is hier efficiënt aan? En belangrijker nog; is er geen betere manier?

  → Meer informatie
 • 15 oktober

  College: Waarom is de burger boos?

  DEN HAAG. Op 15 oktober geeft socioloog Roy Kemmers het tweede college in de reeks ‘Mijn woede is wet’. Dit keer kijken we naar hedendaagse woede. Waarom is de burger boos en waar komt deze verontwaardiging vandaan?

  → Meer informatie
 • 16 oktober

  Lezing: How to Change Climate Change?

  NIJMEGEN. After a record-breaking hot summer it is evident that the climate is changing. How should we deal with climate change? What should (climate) scientists do? How do politicians and policy makers receive the results of scientific research and how can they be prompted to do more. Come and listen to ecologist Stephen W. Pacala and climate researcher Heleen de Coninck explain how they work to exert public influence.

  → Meer informatie
 • 17 oktober

  Lezing: Voorbij polarisatie

  UTRECHT. Wit of zwart, arm of rijk, slim of dom. Hokjesdenken is menseigen. Maar in het Nederland van nu leidt dit denken in categorieën eerder tot afstand dan tot verbinding. We leggen de nadruk te veel op verschil en te weinig op wat we gemeenschappelijk hebben, stelt hoogleraar diversiteit en inclusie prof. dr. Halleh Ghorashi (VU). In een open samenleving hoeven diverse groepen het niet over alles eens te zijn, maar wel over de meest essentiële zaken. Ghorashi geeft haar analyse van de huidige samenleving en werpt een blik op de toekomst. Hoe zorgen we dat verschil ons verrijkt in plaats van beangstigt?

  → Meer informatie
 • 17 oktober

  Onbenoemde activiteit

  → Meer informatie
 • 22 oktober

  College: Omgaan met de boze burger

  DEN HAAG. Op maandag 22 oktober vindt alweer het derde college plaats in de collegereeks ‘Mijn woede is wet’. Dit keer geeft politiek antropoloog Nanke Verloo het college en kijken we naar de verschillende manieren om om te gaan met de boze burger. Waar heeft de democratie het meest aan?

  → Meer informatie
 • 24 oktober

  Bijeenkomst: Me, myself and my selfie - Will Storr on how we became so self-obsessed and what it's doing to us

  AMSTERDAM. Beautiful, wealthy, happy and successful, we want people to think of us in this way and even more importantly, we like to show others that we are all of this. We’ve even created a selfie stick to create the perfect image. But how much self-occupation is healthy? Have we become to self-obsessed? And what does this behaviour entail for our societies? During this evening we will discuss ourselves, our self-images, selfies, self-obsession, self-love, self-hate and self-confidence with a.o. Will Storr, writer of the book Selfie.

  → Meer informatie
 • 24 oktober

  Lezing: Laat ons ook ongelukkig zijn

  NIJMGEN. We zijn geobsedeerd door geluk. Alles moet leuk zijn, er is geen ruimte voor falen of tegenslag. Dat is een vergissing volgens psychiater Dirk de Wachter. We moeten af van het idee dat ons leven alleen maar leuk moet zijn en hoeven niet bang te zijn voor wat ongeluk. Kom luisteren en leer je eigen ongeluk omarmen.

  → Meer informatie
 • 29 oktober

  College: Onbevreesd openbaar bestuur

  DEN HAAG. Dit najaar organiseert ProDemos de nieuwe collegereeks ‘Mijn woede is wet’. Op maandag 29 oktober sluit professor Sarah de Lange de reeks af. Hoe komen boze burgers en openbaar bestuur bij elkaar? Hoe komen we tot een onbevreesd openbaar bestuur?

  → Meer informatie
 • 29 oktober

  Eindsymposium: eHealth in de Wijk

  ZWOLLE. Wijkverpleegkundigen hebben sinds 2015 de verantwoordelijkheid om zorg in de thuissituatie te indiceren. Zij stellen vast welke zorg cliënten nodig hebben en hoe die zorg het beste geleverd kan worden. eHealth wordt hier in toenemende mate onderdeel van. Wijkverpleegkundigen zijn echter niet altijd volledig op de hoogte van het brede aanbod aan bestaande en nieuwe eHealth-toepassingen. Het onderzoeksteam heeft in de afgelopen twee jaar naar waar zij tegen aanlopen bij de inzet van eHealth. Tijdens deze bijeenkomst wil het lectoraat haar inzichten met je delen en haar kennisproducten aan je tonen.

  → Meer informatie
 • 30 oktober

  Duurzaamheidscafe: Wie bepaalt er wat jij eet?

  NIJMEGEN. Tijdens dit duurzaamheidscafé gaan we in op de rol van grote spelers in de voedingsindustrie. Bepalen zij wat we eten, of bepalen we dat zelf?

  → Meer informatie
 • 28 november

  Bijeenkomst: 'Transitiearena vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk'

  UTRECHT. De transformatie is nog in volle gang. Kaders verschuiven en veranderen en nieuwe spelers zijn op het speelveld verschenen. De Transitiearena vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk van Movisie is in het werkveld een begrip geworden. Inmiddels zijn er 20 bijeenkomsten geweest, waaraan elke keer zo'n 40 mensen meedoen. De Transitiearena biedt deelnemers de gelegenheid om vernieuwing en verandering met elkaar te delen, experimenten te volgen en samen vooruit te kijken.
  → Meer informatie