Agenda

www.socialevraagstukken.nl geeft een overzicht van congressen, lezingen en debatten over maatschappelijke kwesties. Heeft u ook een bijdrage voor de agenda? Stuur deze dan naar d.vanheijningen@movisie.nl
 • 14 september

  Middagsymposium Het Taboe te Lijf

  AMSTERDAM - DUIVENDRECHT. Kindermishandeling is een individueel én een maatschappelijk probleem. Als de slachtoffers jongens zijn, is er vaak weinig aandacht voor hun problemen. Op mishandeling en misbruik van jongens rust een taboe. Het doel van deze bijeenkomst is een bijdrage te leveren aan het doorbreken van dat taboe.

  Het symposium is bedoeld voor professionals met cliënten die als kind te maken hebben of hebben gehad met mishandeling. Andere geïnteresseerden, onder wie ook slachtoffers van kindermishandeling zelf, zijn uiteraard ook welkom. Met elkaar willen we manieren vinden om het taboe te lijf te gaan.

  → Meer informatie
 • 23 september

  Conferentie: Uitgerekend Nu?

  UTRECHT. Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat staatssecretaris Paul Blokhuis graag met u in gesprek over het Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener)zwangerschappen. Hij zal het met u hebben over de verbinding tussen zorg en onderwijs.

  De conferentie is bedoeld voor alle uitvoerende professionals, zoals: onderwijs (MBO, praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, maatschappelijk werk, schoolloopbaanbegeleiders, zorg coördinatoren, docenten burgerschap, betrokkenen gezonde school);

  Zorg en ondersteuning (wijkteams, huisartsen, abortusklinieken, schuldhulpverleners, verloskundigen, jeugdgezondheidszorg, GGD-verpleegkundigen, COA, daklozenopvang, gesloten jeugdhulp, verslavingszorg, GGZ);

  Wanneer: 23 september 2019 van 9:00 - 17:30uur

  Waar: Beatrix Theater Utrecht

  U wordt geïnspireerd en krijgt praktische informatie mee ten behoeve van uw rol en eigenaarschap bij onbedoelde (tiener) zwangerschappen, van preventie tot en met nazorg. Op een later moment ontvangt u het programma en de aanmeldingsinstructie voor de conferentie.

  → Meer informatie
 • 23 september

  Lezing: Ype de Boer - Het erotisch experiment

  AMSTERDAM - In wat voor erotische ruimte bevinden wij modernen ons? Tegen welke horizon van idealen en beelden spelen onze seksuele handelingen zich af? Welke lichaamsopvatting, welk idee van lust en verlangen stuurt ons begrip en onze ervaring ervan? In zijn recent verschenen boek ‘Het erotisch experiment’ ontwikkelt Ype de Boer een filosofisch experiment om de moderne erotische leefwereld open te breken.

  Ype de Boer is filosoof en promoveert aan de VU. Hij schrijft over het samenspel van denken en leven, en verkent daarbij de raakvlakken tussen filosofie, literatuur en kunst.

  → Meer informatie
 • 23 september

  Theater en debat: De Première - Honderd jaar vrouwenkiesrecht

  NIJMEGEN - Op 28 september 2019 is het honderd jaar geleden dat het vrouwenkiesrecht in Nederland werd ingevoerd. Maar wat heeft dit ons gebracht? Is de politiek door de invloed van vrouwen veranderd? En waarom wachten we nog steeds op de eerste vrouwelijke premier?

  Dit is een programma van Radboud Reflects in samenwerking met LUX, Peitho – kenniscentrum voor retorica aan de Radboud Universiteit.

  → Meer informatie
 • 24 september

  Symposium: Eerst mens, dan burger?

  NIJMEGEN - Het kenniscentrum HAN Sociaal organiseert op dinsdag 24 september een symposium over de dillema's rondom participatie en burgerschap van mensen met een verstandelijke beperking of autisme. Keynote speaker is Caren Sax, professor aan de San Diego State University.

  → Meer informatie
 • 25 september

  Masterclass: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

  UTRECHT. De huidige Wet Bopz wordt per 1 januari 2020 vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) voor de psychiatrie en de Wet zorg en dwang voor de psychogeriatrie en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Binnen de Wvggz zijn de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ geregeld.

  Tijdens deze masterclass krijgt u een overzicht van de nieuwe wet en leert u in het bijzonder welke gevolgen de wet heeft voor de praktijk van de zorgverlening. Aan de hand van casuïstiek leert u de wet zelf toe te passen. Daarnaast is er uitgebreid ruimte voor vragen.

  → Meer informatie
 • 26 september

  Congres - Regiotour: Verwonder en Verbeter

  ASSEN. De ouderenzorg en gehandicaptensector kunnen veel van elkaar leren. Kom dat ontdekken tijdens de regiotour, georganiseerd door UNO-UMCG en Vilans, om kennis in deze werkvelden beter vindbaar en toepasbaar te maken en praktijk en wetenschap dichter bij elkaar te brengen.

  → Meer informatie
 • 26 september

  Congres: Het Geheim van Sociaal Werk

  ASSEN - De Tintengroep heeft als organisatie werkzaam in het sociaal domein veel kennis en ervaring opgedaan. Daarnaast hebben we een duidelijke visie over de toekomst van sociaal werk en hoe we daar mee om willen gaan. Dit houden we niet voor onszelf maar delen we graag met mensen en organisaties die hier hun voordeel mee kunnen doen! Tijdens diverse workshops ontrafelen we de geheimen van sociaal werk en laten we u zien hoe deze geheimen leiden tot een betere dienstverlening.

  → Meer informatie
 • 27 september

  Boekpresentatie: 'De zin van het leven'

  AMSTERDAM - Volkskrant-journalist Fokke Obbema stelde zich, na in 2017 ternauwernood een hartstilstand te hebben overleefd, existentiële vragen: waartoe dient het leven, wat is de essentie van het bestaan en wat betekent het om mens te zijn? In een serie veelgeprezen interviews ging hij daarover het gesprek aan met mensen met zeer diverse beroepen en achtergronden.

  In De zin van het levenGesprekken over de essentie van ons bestaan (uitgeverij Atlas Contact) bundelt Obbema deze gesprekken. Het resultaat is een boek vol inspirerende antwoorden op vragen die we ons allemaal wel eens stellen, maar zelden expliciet beantwoorden.

  → Meer informatie
 • 27 september

  Debat: Wie zit er aan de knoppen? - Hoe ‘coders’ jouw leven bepalen

  DEN HAAG - Op 7 november is tech-journalist Clive Thompson te gast bij het Rathenau Instituut. In dit programma gaan we met hem in gesprek over de vormgevers van het internet: de programmeurs die ongemerkt onze dagelijkse bezigheden bepalen.

  Aan de hand van de beschouwingen van Thompson over de ‘coders’ praten we over de rol en maatschappelijk waarde van digitale technologie in ons leven. Op zoek naar de beste manier om vorm te geven aan een toekomstige samenleving waarin technologie een oplossing biedt voor de uitdagingen van deze tijd.

  → Meer informatie
 • 1 oktober

  Conferentie: My Circle of Life 2019 - Gelukkig oud worden

  UTRECHT - Wat zijn de kansen voor het vergroten van Gezondheid en Geluk in de regio Utrecht? Dat begint ermee dat we zorg en welzijn ook echt mét elkaar gaan vormgeven. Deze conferentieserie van de Health Hub Acadamy is daarom georganiseerd rond vier levensfasen: gezond opgroeien, gebalanceerd leven, gelukkig oud worden en waardig sterven. In deze cross-over conferenties wordt de brug geslagen tussen praktijk, onderzoek, beleid, ontwerp en ondernemen.

   

   

  → Meer informatie
 • 1 oktober

  Health Hub Utrecht: Gelukkig oud worden en waardig sterven

  UTRECHT. Hoe maken we van oud worden en afscheid nemen samen iets moois?

  Het goede nieuws eerst: alle generaties zijn online en we hebben een comfortabele oude(re) dag. Daartegenover staat dat in onze samenleving steeds meer mensen in hun eentje aan het overleven zijn, wat letterlijk gepaard gaat met vallen en niet zo goed meer opstaan. De laatste twee fasen van het leven bieden enorme kansen om van oud worden en afscheid nemen samen weer iets moois te gaan maken.

  Op 1 oktober kijken de partners uit beleid, praktijk, onderzoek, ontwerp en ondernemen binnen de regio-alliantie Health Hub Utrecht naar leerzame initiatieven en rijkere samenwerkingsverbanden in de regio Utrecht! Wie houdt zich bezig met veilig bewegen in een sociale wijk en wie ontbreekt nog in de optelsom? En hoe breken we het gesprek over de laatste levensfase open, om de belangrijke zaken op tijd en op ieders eigen manier te delen?

  → Meer informatie
 • 1 oktober

  Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019

  BUSSUM - De kinder- en jeugdpsychiatrie heeft een schat aan betrouwbare kennis voorhanden. Voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben, is in veel gevallen bekend welke hulp in hun geval effectief is. Maar vier jaar na de transitie blijft er in elke sector van de jeugdhulp veel onzekerheid over hoe het in de toekomst verder moet. Biedt onze kennis wel antwoorden op de maatschappelijke vragen die nu leven? Welke kansen bieden nieuwe technologische ontwikkelingen en innovatieve werkwijzen?

   

  → Meer informatie
 • 2 oktober

  Congres: Jongeren met LVB in het Sociaal Domein

  EDE - Hoe herken en behandel je jongeren met een lichte verstandelijke beperking (lvb)? Tijdens dit congres gaan we in op het herkennen van een lvb bij jongeren met (multi)problematiek, de harde knip tussen 18- en 18+ en krijg je aan de hand van diverse praktijkcasussen handvatten hoe om te gaan met jongeren met een lvb. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek. Hoe komen we met elkaar echt tot actie om de samenleving voor jongeren met een lvb leefbaar te maken?

  → Meer informatie
 • 2 oktober

  Symposium: Niet opsluiten wat dan wel?

  SOESTERBERG -

  In de zorg en het sociaal domein heb je ermee te maken: AGRESSIE! Iedereen ervaart het zo nu en dan aan den lijve. Het lijkt er bovendien op dat zowel
  verbale als fysieke agressie en zelfs geweld, toeneemt.

  Psychiater Jeroen Terpstra, crisisverpleegkundigen Bauke Koekkoek en Aron Vos alsmede ervaringswerker Hans van Eeken hebben de koppen bij elkaar gestoken om deze thematiek nu eens écht vanuit de leefwereld te belichten.

  Is High Intensive Care een goed alternatief voor opsluiten?  Ook Shared Risk Taking komt aan de orde: kun je in de wijk en in een ambulante setting samen beslissen over aanvaardbare risico’s? Wanneer is iemands gedrag ook het probleem van familie en buurt? En wat is wijsheid als de boel toch uit de hand loopt, en opsluiten wél de beste optie lijkt? Praat en doe met ons mee!

  Meer kennis over de achtergrond van agressief gedrag en verbeterde vaardigheid om het te hanteren, helpt je bij het uitvoeren van passende reacties. Aan het einde van de dag weet je hoe je ‘niet opsluiten’ (nog beter) kunt realiseren.

  → Meer informatie
 • 3 oktober

  Werkconferentie: Participatiemoeheid

  AMSTERDAM - Participatiemoeheid is het verzamelbegrip voor serieuze vermoeidheidsverschijnselen bij burgers en ambtenaren op het gebied van maatschappelijke en politieke participatie. Alle aanleiding voor een scherpe gedachtewisseling tussen ervaringsdeskundigen: burgers, ambtenaren, mantelzorgers, maatschappelijk werkers en wetenschappers. Kennisdeling vanuit verschillende perspectieven om tot beter begrip van het verschijnsel te komen. Inclusief lunch en borrel.

  → Meer informatie
 • 11 oktober

  Congres: Op weg naar dialoog - openingen en valkuilen

  UTRECHT - Dit symposium biedt zorgprofessionals, bestuurders, cliënten en zeker ook een algemeen publiek een openhartige blik in de keuken van Peer-supported Open Dialogue (POD).

  Dialoog en inzicht in mogelijke openingen en valkuilen die zich daarbij voordoen, staan tijdens dit PODNL-symposium centraal. Het programma laat zien dat de intentie om tot dialoog te komen op zich ontoereikend is, en dat je er wel degelijk vaardigheden voor nodig hebt. Er zijn echter geen snelle methodes of pasklare strategieën.

  Keynotespreker Paul Moyaert, auteur en emeritus hoogleraar Wijsgerige Antropologie aan de KU Leuven, vertelt over zijn persoonlijke weg naar dialoog. In een serie korte presentaties delen diverse betrokkenen bij POD-netwerkgesprekken hun ervaringen. In de twee workshoprondes komen verschillende POD-thema’s aan bod. Tijdens het gehele programma is er ruimte voor kritische vragen en uitwisseling van ideeën.

  → Meer informatie
 • 16 oktober

  Debat: Pierre Rosanvallon over de toekomst van de progressieve politiek

  AMSTERDAM - Ter gelegenheid van de publicatie van zijn boek 'De democratie denken. Werk in uitvoering', discussieert de spraakmakende historicus en filosoof Pierre Rosanvallon met Lilianne Ploumen, Sarah de Lange en Paul Scheffer over de uitdagingen en kansen van een progressieve politiek.

  → Meer informatie
 • 24 oktober

  Congres: 'Depressie bij kinderen en jongeren'

  ZEIST - Somberheid en angst komt voor bij 1 op de 4 jongeren. Onzekere gevoelens zijn normaal. Maar wanneer is sprake van depressief of zelfs suïcidaal gedrag? Jongeren zoeken niet snel hulp.Een aanzienlijk gedeelte van de piekeraars vervalt in een serieuze depressie. Onder jongeren is suïcide doodsoorzaak nummer één. Dat moet anders.

  Onder leiding van Robert Schoevers, hoogleraar en hoofd afdeling psychiatrie UMCG komen de belangrijkste trends, oorzaken en behandelmethoden aan bod. Afgewisseld met het eigen verhaal van een ervaringsdeskundige.

  → Meer informatie
 • 30 oktober

  Congres: Armoede en Schulden Doorgrond

  UTRECHT. Wat is de doorwerking van geldstress op gedrag? Experts als Nadja Jungmann, Judith Wolf en Witte Hoogendijk geven je inzicht in wat geldzorgen doen met het functioneren van mensen. Stress-sensitief werken is een hulpmiddel om mensen die leven in armoede echt verder te helpen.

  Een belangrijke overeenkomst tussen mensen in verschillende vormen van hulpverleningstrajecten is dat zij financiële problemen en zorgen hebben. De afgelopen jaren is er steeds meer wetenschappelijke kennis beschikbaar gekomen over de doorwerking van aanhoudende geldstress. Zo gaat men meer bij de dag leven en heeft meer moeite om emoties en verlangens te reguleren.

  De publieke hulp- en dienstverlening staat voor de opgave om deze groep ondersteuning te bieden die werkt. Dat kan onder meer door rekening te houden met de doorwerking van geldstress op gedrag. Hierbij is het van belang om ook aandacht te hebben voor de grote vragen die gaan komen, zoals de energietransitie en de impact daarvan op deze groep.

  Op dit congres leer je wat geldzorgen doen met het functioneren van mensen. Je krijgt inzicht in wat zij nodig hebben in hulp- en dienstverlening in het sociaal domein en in de opgaven waar zij de komende jaren voor staan.

  → Meer informatie
 • 30 oktober

  Congres: Armoede en Schulden Doorgrond

  UTRECHT - Wat is de doorwerking van geldstress op gedrag? Experts als Nadja Jungmann, Judith Wolf en Witte Hoogendijk geven je inzicht in wat geldzorgen doen met het functioneren van mensen. Stress-sensitief werken is een hulpmiddel om mensen die leven in armoede echt verder te helpen. Hoe? Dat leer je tijdens dit congres.

  → Meer informatie
 • 31 oktober

  Themamiddag Persoonsgerichte Aanpak in de Praktijk!

  BAARN - Mindert Rakhorst en Reinier van der Grijp zijn twee ervaren en bevlogen PGA- en interventiespecialisten. Op basis van jarenlange ervaring met dossiers die variëren van Top X-jongeren tot ex-gedetineerden, slachtoffers van huiselijk geweld en jongeren met multi-problematiek hebben zij de ‘Reindert Methode’ ontwikkeld.

  Tijdens een inspirerende themamiddag op 31 oktober nemen Mindert en Reinier deelnemers mee in hun werkwijze en laten ze aan de hand van storytelling en praktijkvoorbeelden zien hoe deelnemers deze methode kunnen toepassen in hun gemeente of regio.

  → Meer informatie
 • 31 oktober

  Themamiddag Persoonsgerichte Aanpak in de Praktijk!

  Mindert Rakhorst en Reinier van der Grijp zijn twee ervaren en bevlogen PGA- en interventiespecialisten. Op basis van jarenlange ervaring met dossiers die variëren van Top X-jongeren tot ex-gedetineerden, slachtoffers van huiselijk geweld en jongeren met multi-problematiek hebben zij de ‘Reindert Methode’ ontwikkeld.

  Tijdens een inspirerende themamiddag op 31 oktober nemen Mindert en Reinier deelnemers mee in hun werkwijze en laten ze aan de hand van storytelling en praktijkvoorbeelden zien hoe deelnemers deze methode kunnen toepassen in hun gemeente of regio.

   

  Themamiddag Persoonsgerichte Aanpak in de Praktijk!

  31 oktober 2019, 13:30 uur – 16:30 uur

  Conferentiecentrum Drakenburg, Baarn

  Kosten: EUR 160,- p.p. en EUR 145,- p.p. bij gelijktijdige aanmelding van collega.

  Informatie en aanmelden: www.saha-communicatie.nl/pga

  → Meer informatie
 • 7 november

  Congres: Een Toekomst zonder Armoede?

  AMSTERDAM - Is een Nederland zonder armoede mogelijk en hoe verhouden financiële schaarste en andere leefdomeinen zich tot elkaar? Wordt onze samenleving steeds ongelijker en, zo ja, wat betekent dat voor het aantal huishoudens dat te maken heeft met armoede? Welke rol kunnen professionals uit andere leefdomeinen spelen bij het terugdringen van armoede? Is het universele basisinkomen één van de antwoorden? Inspirerende sprekers schijnen hun licht op deze vragen, en meer. Organisatie: Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (HvA).

  → Meer informatie
 • 7 november

  Debat: Wie zit er aan de knoppen? - Hoe ‘coders’ jouw leven bepalen

  Op 7 november is tech-journalist Clive Thompson te gast bij het Rathenau Instituut. In dit programma gaan we met hem in gesprek over de vormgevers van het internet: de programmeurs die ongemerkt onze dagelijkse bezigheden bepalen.

  Aan de hand van de beschouwingen van Thompson over de ‘coders’ praten we over de rol en maatschappelijk waarde van digitale technologie in ons leven. Op zoek naar de beste manier om vorm te geven aan een toekomstige samenleving waarin technologie een oplossing biedt voor de uitdagingen van deze tijd.

  → Meer informatie
 • 13 november

  Debat: Het Nationale Algoritme Debat

  AMSTERDAM - Moeten we vooral blij zijn met de mogelijkheden die algoritmes bieden of kunnen we beter wantrouwig blijven? Zeker is dat algoritmes niet meer weg te denken zijn uit onze huidige maatschappij. Of het nu gaat over het voorspellen van consumentengedrag, het analyseren van verkeersstromen, spraakassistentie of het zoeken naar fraude. Algoritmes helpen om de juiste keuzes te maken: beter en efficiënter dan mensen dit kunnen.

  Maar zijn wij als mensen nog wel de baas over algoritmes? En wat doet de inzet van algoritmes met de grondrechten van mensen?

  → Meer informatie
 • 15 november

  Conferentie: Echt geluk kent geen oorzaak

  SOESTERBERG. Eerste internationale Mind Only conferentie voor toegepaste boeddhistische psychologie, gericht op dienstverleners, beleidsmakers en onderzoekers in de werkvelden onderwijs, zorg, justitie en wetenschap.

  Geluk is daar. Het bestaat in ieder mens. Het is aanwezig wanneer we de stilte in onszelf ontdekken. Het is daar in rust en plezier maar ook in pijn en verdriet. Het is daar wanneer we zonder oordeel naar elkaar kunnen kijken en luisteren.

  Op deze conferentie onderzoeken wetenschappers Dan Lusthaus (Harvard, USA) en Henk Blezer (Universiteit Leiden), samen met de oprichter van Mind Only, Cuong Lu, hoe ons bewustzijn en onze waarneming werken en hoe we daarop reageren. De sprekers werken vanuit de boeddhistische psychologie. Daarin staat het bewustzijn centraal. Zij bespreken of ons bewustzijn op de juiste manier waarneemt, of misschien maar heel beperkt. Of wij goede beslissingen nemen. Of wij met ons waarnemen ons werk goed kunnen doen en wijze besluiten kunnen nemen.

  Actrice Birgit Schuurman vertelt over haar theaterstuk Gevangenis Monologen 2 en stelt de vraag: wat is waar en wat is niet waar? Wat is een dader, wat is een slachtoffer?

  In de middag zijn er workshops en presentaties om stilte te oefenen, te concentreren en helder inzicht te herkennen.

  De conferentie is voor mensen die met mensen werken in de hulpverlening, geestelijke gezondheidszorg, onderwijs en justitie.

  → Meer informatie
 • 21 november

  Jaarcongres Huiselijk Geweld

  EDE. Huiselijk geweld is een complex vraagstuk, voor zowel de betrokkenen zelf als de betrokken professional. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zorgt door de gemeentelijke decentralisaties, voortschrijdende inzichten en andere manieren van werken voor heftige debatten en veel dynamiek in de sector. Ook de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten schudt de aanpak van geweld in huiselijke kring flink op.

  → Meer informatie
 • 21 november

  Workshop: Social inequality - what has work got to do with it?

  AMSTERDAM - De verdeling van welvaart, inkomen en maatschappelijke mogelijkheden is sterk afhankelijk van de wijze waarop werk georganiseerd is. Om de de grote ongelijkheid qua beloning en waardering van werk beter willen begrijpen, is het noodzakelijk om verder te kijken dan vraag- en aanbodmechanismes.

  Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISH) organiseert deze workshop op 21 en 22 november als onderdeel van een lange traditie gericht op het bestuderen van sociale bewegingen en wereldwijde arbeidsverhoudingen.

  → Meer informatie
 • 22 november

  Lezingen, debatten, theater: Nacht van de Sociologie

  ROTTERDAM - Tijdens de Nacht van de Sociologie zijn in de drie zalen van Arminius een keur aan lezingen, debatten en theater te zien.

  De Franse socioloog Nathalie Heinich is in Nederland vanwege de vertaling van haar boek Wat onze identiteit niet is.

  Abraham de Swaan en Willem Trommel bespreken de verzorgingsstaat en de Swaan’s nieuwe boek Tegen de vrouwen.

  Giselinde Kuipers verklaart de rol van humor in de maatschappij en Mark van Ostaijen gebruikt de sociologie om het dagelijks leven te begrijpen.

  Ook in de Nacht van de Sociologie: de presentatie van het Jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Dit en nog veel meer!

  → Meer informatie
 • 2 december

  Middagsymposium Het Taboe te Lijf

  Kindermishandeling is een individueel én een maatschappelijk probleem. Als de slachtoffers jongens zijn, is er vaak weinig aandacht voor hun problemen. Op mishandeling en misbruik van jongens rust een taboe. Het doel van deze bijeenkomst is een bijdrage te leveren aan het doorbreken van dat taboe.

  Het symposium is bedoeld voor professionals met cliënten die als kind te maken hebben of hebben gehad met mishandeling. Andere geïnteresseerden, onder wie ook slachtoffers van kindermishandeling zelf, zijn uiteraard ook welkom. Met elkaar willen we manieren vinden om het taboe te lijf te gaan.

  → Meer informatie