Agenda

www.socialevraagstukken.nl geeft een overzicht van congressen, lezingen en debatten over maatschappelijke kwesties. Heeft u ook een bijdrage voor de agenda? Stuur deze dan naar socialevraagst@gmail.com
 • 7 september

  Thema-avond: Hoogsensitieve Kinderen: feiten en fabels

  DEN HAAG. Gemiddeld 1 op de 5 kinderen is hoogsensitief. Er bestaat dus een grote kans dat u ze in uw werk ontmoet. Maar dan de vraag of ze herkent? En of u deze kinderen anders zou moeten benaderen? In hoeverre beïnvloedt de hoogsensitiviteit hun gedrag en reacties?  Wilt u weten wat de kenmerken zijn van hoogsensitiviteit? Fabels van feiten kunnen onderscheiden? Wilt u weten of u rekening kunt houden met de hoogsensitiviteit en welke tips u aan ouders kunt geven? Kom dan naar deze thema-avond!

  → Meer informatie
 • 11 september

  Congres: Effectief Jongerenwerk

  ’S-HERTOGENBOSCH. In het jongerenwerk gaat het om presentie en talentgericht werken maar vooral om relaties. Geef jongerenwerkers dus tijd en ruimte om een band op te bouwen. En deel die kennis. Vanuit het jongerenwerk kun je scholen en andere partners trainen. Aanmelden kan tot 15 juli.

  → Meer informatie
 • 15 september

  Cursus: Efficiënt overleggen in wijkteams

  UTRECHT. Als sociaal professional overlegt u regelmatig in wijkteams. Denk hierbij aan vergaderingen, casusbesprekingen en intervisiebijeenkomsten. Wordt het uiteindelijke doel van uw groepsgesprekken gemist? Of vindt u het lastig om een goede opzet voor groepsgesprekken te bedenken? In deze cursus leert u drie componenten van het leiden van een succesvol gesprek: communicatieve vaardigheden, een onderzoeksmatige inslag en het gebruiken van creativiteit om het gesprek zo goed mogelijk op maat vorm te geven.

  → Meer informatie
 • 22 september

  Masterclass: Cultuursensitief Werken en Communiceren

  DEN HAAG. Werkt u in de jeugdzorg en bespreekt u opvoeding, gezondheid en identiteitsontwikkeling van kinderen met ouders met diverse culturele en religieuze achtergronden? Worstelt u wel eens met de vraag hoeveel kennis over een cultuur noodzakelijk is voor een goed contact met cliënten? ​Kost het soms moeite om écht contact te maken? Heeft u behoefte aan handvatten voor gesprekken over de verwachtingen van ouders of bijvoorbeeld het geloof in alternatieve therapieën? Dan is deze masterclass voor u!

  → Meer informatie
 • 28 september

  Bijeenkomst: Inclusieve Samenleving

  UTRECHT. Hoe komen we tot een inclusieve samenleving waar kwetsbare ouderen en mensen met een beperking gezond en veilig leven? Een samenleving waarin iedereen erbij hoort en mee kan doen. Welke rol kunnen technologie en innovatieve startups hierin vervullen?

  → Meer informatie
 • 11 oktober

  Congres: Armoede en schulden doorgrond

  EINDHOVEN. Veel sociale problematiek begint met armoede. Wie beter begrijpt wat armoede is, hoe het ontstaat, wat het met mensen doet, in welke wereld je terecht komt als je arm bent, kan die mensen beter helpen. Kun je hardop zeggen dat je, net als tienduizenden andere Nederlanders, afhankelijk bent van instanties? Dit congres biedt een podium aan die inzichten en initiatieven en de gelegenheid ze uitgebreid te bevragen en te bediscussiëren.

  → Meer informatie
 • 24 november

  Studiedag: Zorg voor KOPP/KVO

  BAARN. Ons land telt meer dan een half miljoen minderjarige kinderen met ouders die lijden aan psychische of verslavingsproblemen, zogenaamde KOPP/KVO. Deze kinderen zijn echter lang niet altijd in beeld; deels omdat kindsignalen ontbreken maar ook omdat de focus vooral ligt op de ouders met problemen. Omdat KOPP/KVO zelf een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van psychische problemen of een verslaving en meer dan gemiddeld gebruik maken van GGZ en Verslavingszorg, is vroegtijdig contact met deze kinderen en preventie echter van groot belang.

  → Meer informatie
 • 14 december

  Studiedag: Meisjes in de Zorg en Hulpverlening

  BAARN. Bij 35-50% van de meisjes met ADHD wordt de ADHD niet herkend ~ Meisjes krijgen vaak pas de diagnose autisme spectrum stoornis als ze in beeld zijn voor allerlei andere problemen ~ Residentiële zorg is vooral gebaseerd op behandelmodellen voor jongens. Bij zorg en hulpverlening is het van belang om sekseverschillen te (h)erkennen, zo blijkt uit een aantal recente berichten en onderzoeken. Meisjes verwerken emoties en ervaringen anders dan jongens en trekken minder vaak aandacht door hun gedrag. Daardoor kunnen we diagnoses missen en blijft adequate hulp (te lang) uit.

  → Meer informatie