Agenda

www.socialevraagstukken.nl geeft een overzicht van congressen, lezingen en debatten over maatschappelijke kwesties. Heeft u ook een bijdrage voor de agenda? Stuur deze dan naar d.vanheijningen@movisie.nl
 • 26 april

  Conferentie: Het klikt! - Jeugdhulp

  ZWOLLE.De Werkplaats Sociaal Domein Viaa organiseert i.s.m. Kennisplatform Jeugd de Voorjaarsconferentie Het Klikt! Voor meer samenhang in de toegang tot de jeugdhulp wordt gewerkt aan het versterken van de samenwerking tussen sociale wijkteams, huisartsen, jeugdgezondheidszorg en onderwijs rondom de toegang tot specialistische jeugdhulp. De bedoeling hiervan is dat kinderen en ouders een sneller en beter passend antwoord krijgen op hun ondersteuningsvraag.
  → Meer informatie
 • 6 februari 8 mei

  Collegereeks: De kracht van sociaal werk

  AMSTERDAM. Sociaal werk heeft vanaf het begin van de 20e eeuw een rijke traditie opgebouwd in Nederland: in benaderingswijzen en methodieken, als professie en in maatschappelijke betekenis. Vanaf haar ontstaan wordt de kracht van sociaal werk bepaald door het maatschappelijk nut dat zij heeft en dat op haar beurt is geënt op methodische kwaliteit, theoretische onderbouwing en maatschappelijk-ethische verantwoording. Met alle veranderingen in de samenleving en in het sociaal werk zélf is het zinvol om de theorie en de praktijk van het sociaal werk grondig tegen het licht te houden.

  → Meer informatie
 • 16 mei

  Collegereeks: De zeepbellen en bubbels van het sociaal domein doorgeprikt

  AMSTERDAM. Zeepbellen en informatiebubbels verkleinen ons blikveld. Ook het sociaal domein kent ze. Daardoor kunnen bepaalde maatschappelijke problemen of oplossingen tijdelijk of langdurig buiten het blikveld van bestuurders, managers of professionals vallen. In de VU Divosa Collegereeks halen we de bubbels en bellen boven tafel en prikken we ze door. Bestuurders, directeuren en beleidsmedewerkers reflecteren op hun praktijk in het sociaal domein, gevoed door 10 spraakmakende wetenschappers.

  ​Avond 1: De maakbaarheidsbubbel | 16 mei
  Avond 2: De zelfredzaamheidszeepbel | 6 juni
  Avond 3: De veranderingsbubbel | 27 juni
  Avond 4: De nabijheidszeepbel | 5 september
  Avond 5: De netwerksturingsbubbel | 26 september

  → Meer informatie
 • 16 mei

  Jaarcongres Sociaal Werk Nederland: ‘Een sterke sociale basis: en nu doen!’

  UTRECHT. Sociale basisvoorzieningen raken aan álle aspecten van het dagelijkse leven: onderwijs, opvoeding, werk en inkomen, gezondheid, ontmoeting, wonen, bewegen, cultuur en veiligheid. Het sociaal werk is als het ijzeren vlechtwerk in dat sociale fundament. Het versterken van de sociale basis is een voorwaarde voor een geslaagde transformatie in het sociaal domein. Hoe doen we dat? Met wie? En wat zijn de randvoorwaarden?

  → Meer informatie
 • 17 mei

  Congres: Als somberheid de oude dag beheerst - over depressie en rouw bij ouderen

  AMERSFOORT. Ruim 20% van de ouderen kampt met een depressie en het is een van de meestvoorkomende psychiatrische stoornissen bij ouderen. Vroegtijdige herkenning en behandeling is cruciaal voor het welbevinden van depressieve ouderen, maar hoe herkent u de signalen van depressie? Welke behandelinterventies heeft u voor handen? En hoe gaat u om met plotseling veranderd gedrag?

  → Meer informatie
 • 22 mei

  Congres: Het wijkteam onder de loep

  EDE. Van wijkactiviteit tot probleemgezin, je bent als zorgprofessional in het wijkteam het eerste contact met de burger. Sinds de nieuwe WMO in 2015 hebben vrijwel in elke gemeente wijkteams in verschillende varianten hun intrede gedaan. Over de ontwikkeling, het beleid, budgettering en samenwerking is in de praktijk van wijkteams nog veel te doen.

  → Meer informatie
 • 29 mei

  Lectorale rede: Lex Veldboer

  AMSTERDAM. De stedelijke omgeving stelt sociaal werkenden voor extra uitdagingen. Wat hebben ze nodig om die het hoofd te bieden? Veldboer zal de grootstedelijke dilemma’s schetsen waarmee de sociaal werker van nu te maken heeft. Kan Amsterdam ‘een lieve stad’ blijven voor mensen die te maken hebben met sociale uitsluiting? Hoe kunnen sociaal werkers daaraan bijdragen? En wat heeft Frank Sinatra te maken met stedelijk sociaal werk?

  → Meer informatie
 • 30 mei

  Bijeenkomst: 'Transitiearena vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk'

  UTRECHT. De transformatie is nog in volle gang. Kaders verschuiven en veranderen en nieuwe spelers zijn op het speelveld verschenen. De Transitiearena vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk van Movisie is in het werkveld een begrip geworden. Inmiddels zijn er 20 bijeenkomsten geweest, waaraan elke keer zo'n 40 mensen meedoen. De Transitiearena biedt deelnemers de gelegenheid om vernieuwing en verandering met elkaar te delen, experimenten te volgen en samen vooruit te kijken.
  → Meer informatie
 • 1 juni

  Bijeenkomst: Maak MaGT! Popeldag ABCD

  SCHIEDAM. Op 1 juni is het tijd voor de derde Popeldag. Deze dag is voor mensen die popelen om te beginnen met ABCD (Asset Based Community Development), popelen om verhalen van community builders te horen, die al werken met ABCD, zij die popelen om hun worstelingen te delen en die popelen om Magt te Maken!

  → Meer informatie
 • 6 juni

  Collegereeks: De zeepbellen en bubbels van het sociaal domein doorgeprikt

  AMSTERDAM. Zeepbellen en informatiebubbels verkleinen ons blikveld. Ook het sociaal domein kent ze. Daardoor kunnen bepaalde maatschappelijke problemen of oplossingen tijdelijk of langdurig buiten het blikveld van bestuurders, managers of professionals vallen. In de VU Divosa Collegereeks halen we de bubbels en bellen boven tafel en prikken we ze door. Bestuurders, directeuren en beleidsmedewerkers reflecteren op hun praktijk in het sociaal domein, gevoed door 10 spraakmakende wetenschappers.

  ​Avond 1: De maakbaarheidsbubbel | 16 mei
  Avond 2: De zelfredzaamheidszeepbel | 6 juni
  Avond 3: De veranderingsbubbel | 27 juni
  Avond 4: De nabijheidszeepbel | 5 september
  Avond 5: De netwerksturingsbubbel | 26 september

  → Meer informatie
 • 12 juni

  Studiedag: Samenwerken in de wijk

  AMSTERDAM. Sinds de maatregel “decentralisatie overheidstaken naar gemeenten” is ingevoerd in 2015 is er veel veranderend in het sociale domein. Het zorgt voor nieuwe vraagstukken op het gebied van privacy wetgeving en manieren van samenwerking binnen de wijk. Bovendien zijn er grote verschillen per gemeente zichtbaar. Tijdens deze studiedag hoort u welke factoren zorgen voor succesvol samenwerken en krijgt u handvatten om kennis binnen uw wijkteam te vergroten en te borgen.

  → Meer informatie
 • 27 juni

  Collegereeks: De zeepbellen en bubbels van het sociaal domein doorgeprikt

  AMSTERDAM. Zeepbellen en informatiebubbels verkleinen ons blikveld. Ook het sociaal domein kent ze. Daardoor kunnen bepaalde maatschappelijke problemen of oplossingen tijdelijk of langdurig buiten het blikveld van bestuurders, managers of professionals vallen. In de VU Divosa Collegereeks halen we de bubbels en bellen boven tafel en prikken we ze door. Bestuurders, directeuren en beleidsmedewerkers reflecteren op hun praktijk in het sociaal domein, gevoed door 10 spraakmakende wetenschappers.

  ​Avond 1: De maakbaarheidsbubbel | 16 mei
  Avond 2: De zelfredzaamheidszeepbel | 6 juni
  Avond 3: De veranderingsbubbel | 27 juni
  Avond 4: De nabijheidszeepbel | 5 september
  Avond 5: De netwerksturingsbubbel | 26 september

  → Meer informatie
 • 5 september

  Collegereeks: De zeepbellen en bubbels van het sociaal domein doorgeprikt

  AMSTERDAM. Zeepbellen en informatiebubbels verkleinen ons blikveld. Ook het sociaal domein kent ze. Daardoor kunnen bepaalde maatschappelijke problemen of oplossingen tijdelijk of langdurig buiten het blikveld van bestuurders, managers of professionals vallen. In de VU Divosa Collegereeks halen we de bubbels en bellen boven tafel en prikken we ze door. Bestuurders, directeuren en beleidsmedewerkers reflecteren op hun praktijk in het sociaal domein, gevoed door 10 spraakmakende wetenschappers.

  ​Avond 1: De maakbaarheidsbubbel | 16 mei
  Avond 2: De zelfredzaamheidszeepbel | 6 juni
  Avond 3: De veranderingsbubbel | 27 juni
  Avond 4: De nabijheidszeepbel | 5 september
  Avond 5: De netwerksturingsbubbel | 26 september

  → Meer informatie
 • 26 september

  Bijeenkomst: 'Transitiearena vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk'

  UTRECHT. De transformatie is nog in volle gang. Kaders verschuiven en veranderen en nieuwe spelers zijn op het speelveld verschenen. De Transitiearena vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk van Movisie is in het werkveld een begrip geworden. Inmiddels zijn er 20 bijeenkomsten geweest, waaraan elke keer zo'n 40 mensen meedoen. De Transitiearena biedt deelnemers de gelegenheid om vernieuwing en verandering met elkaar te delen, experimenten te volgen en samen vooruit te kijken.
  → Meer informatie
 • 26 september

  Collegereeks: De zeepbellen en bubbels van het sociaal domein doorgeprikt

  AMSTERDAM. Zeepbellen en informatiebubbels verkleinen ons blikveld. Ook het sociaal domein kent ze. Daardoor kunnen bepaalde maatschappelijke problemen of oplossingen tijdelijk of langdurig buiten het blikveld van bestuurders, managers of professionals vallen. In de VU Divosa Collegereeks halen we de bubbels en bellen boven tafel en prikken we ze door. Bestuurders, directeuren en beleidsmedewerkers reflecteren op hun praktijk in het sociaal domein, gevoed door 10 spraakmakende wetenschappers.

  ​Avond 1: De maakbaarheidsbubbel | 16 mei
  Avond 2: De zelfredzaamheidszeepbel | 6 juni
  Avond 3: De veranderingsbubbel | 27 juni
  Avond 4: De nabijheidszeepbel | 5 september
  Avond 5: De netwerksturingsbubbel | 26 september

  → Meer informatie
 • 28 november

  Bijeenkomst: 'Transitiearena vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk'

  UTRECHT. De transformatie is nog in volle gang. Kaders verschuiven en veranderen en nieuwe spelers zijn op het speelveld verschenen. De Transitiearena vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk van Movisie is in het werkveld een begrip geworden. Inmiddels zijn er 20 bijeenkomsten geweest, waaraan elke keer zo'n 40 mensen meedoen. De Transitiearena biedt deelnemers de gelegenheid om vernieuwing en verandering met elkaar te delen, experimenten te volgen en samen vooruit te kijken.
  → Meer informatie