Agenda

www.socialevraagstukken.nl geeft een overzicht van congressen, lezingen en debatten over maatschappelijke kwesties. Heeft u ook een bijdrage voor de agenda? Stuur deze dan naar d.vanheijningen@movisie.nl
 • 28 augustus

  Conferentie: Stranger in the City

  ROTTERDAM. Leven in een stad geeft een meer dan dubbele kans om de diagnose schizofrenie te krijgen, terwijl migranten en hun kinderen een tot vijfmaal zo grote kans hebben om psychotisch te worden bevonden. Waarom, is er een verband en wat kunnen we eraan doen?

  → Meer informatie
 • 30 augustus

  Democratiefestival

  NIJMEGEN. Het democratiefestival op Nijmeegse eiland Veur Lent brengt mensen uit heel Nederland samen die elkaar in het dagelijks leven niet snel ontmoeten. Kom en praat mee over actuele onderwerpen. We vieren dat we in een land leven waar iedereen zijn of haar mening mag geven, waar verschillen mogen zijn en waar we samen de keuzes maken hoe moeilijk dat soms ook is.

  Ook aanwezig op het festival: Movisie. Met onder andere: de seksbiechtstoel, debat over de energietransitie, een zeepkist waarop bezoekers hun ervaringen met democratie kunnen delen en diverse interactieve spellen, zoals het Democratiespel.

  → Meer informatie
 • 9 september

  Debat: Het dilemma - Moet ik vaccineren?

  NIJMEGEN. Moet je je kinderen laten vaccineren? Steeds meer mensen kiezen ervoor om dit niet te doen. Maar niet-vaccineren brengt grote risico’s met zich mee: voor je eigen kind én voor die van anderen. Weegt de volksgezondheid zwaarder dan onze keuzevrijheid? Moet de overheid vaccineren verplichten? En is er zoiets als een morele plicht tot vaccineren? Samen met rechtsfilosoof Roland Pierik gaan we in gesprek en onderzoeken we of vaccineren wel of niet wenselijk is.

  → Meer informatie
 • 10 september

  Leerbijeenkomst: Mensen met een licht verstandelijke beperking doen mee in de buurt - Deel 2

  UTRECHT. Hoe kunnen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) beter en betekenisvol mee doen in de samenleving? Die vraag staat centraal tijdens een reeks van drie leerbijeenkomsten in 2019.

  Movisie organiseert dit jaar drie bijeenkomsten met enkele goede voorbeelden en de gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over wat mogelijk is om de participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) te bevorderen. Daarbij nodigen wij met name beleidsmedewerkers en professionals in zorg en welzijn uit die de maatschappelijke participatie van mensen met LVB willen vergroten.

  → Meer informatie
 • 11 september

  Studiedag: 'Zorgen met vrijwilligers - Vinden, binden en behouden'

  UTRECHT. Het vinden, binden en behouden van vrijwilligers valt niet altijd mee. Veel mensen zijn druk en hebben daardoor minder tijd voor vrijwilligerswerk en meer behoefte aan flexibiliteit. Waar vind je deze dagen vrijwilligers? Hoe kun je vrijwilligers met een rugzakje zo goed mogelijk inzetten? En hoe worden de rollen en taken tussen vrijwilligers, mantelzorgers en professionals verdeeld?

  Tijdens de studiedag krijgt u antwoord op deze vragen, wordt u bijgepraat over de wet- en regelgeving en wisselt u ervaringen uit.

  → Meer informatie
 • 14 september

  Middagsymposium Het Taboe te Lijf

  AMSTERDAM - DUIVENDRECHT. Kindermishandeling is een individueel én een maatschappelijk probleem. Als de slachtoffers jongens zijn, is er vaak weinig aandacht voor hun problemen. Op mishandeling en misbruik van jongens rust een taboe. Het doel van deze bijeenkomst is een bijdrage te leveren aan het doorbreken van dat taboe.

  Het symposium is bedoeld voor professionals met cliënten die als kind te maken hebben of hebben gehad met mishandeling. Andere geïnteresseerden, onder wie ook slachtoffers van kindermishandeling zelf, zijn uiteraard ook welkom. Met elkaar willen we manieren vinden om het taboe te lijf te gaan.

  → Meer informatie
 • 18 september

  Conferentie: 'Beyond Smart Cities Today'

  ROTTERDAM. In de afgelopen jaren is er veel gesproken over en onderzoek gedaan naar de opkomst van Smart Cities. Wat kunnen we leren uit deze onderzoeken, voor de Smart Cities van de toekomst?

   

  → Meer informatie
 • 19 september

  Landelijke studiedag: ‘Angst en Trauma bij LVB’

  AMSTERDAM. Ruim 10% van de mensen met een lichte verstandelijke beperking heeft last van serieuze angstklachten. Dit varieert van faalangst en paniekstoornissen tot gegeneraliseerde angststoornissen en fobieën. Ook trauma’s komen bij deze doelgroep veel vaker voor. Tijdens deze studiedag delen we kennis en handvatten m.b.t. de etiologie, diagnostiek en behandeling van angst en trauma. Daarnaast staan we stil bij de invloed van de emotionele beschikbaarheid van de professional op de cliënt.

  → Meer informatie
 • 20 september

  Symposium: 'Zelfmanagement: hoe dan?'

  UTRECHT. Het platform Zelfmanagement richt zich specifiek op het ontwikkelen van kennis en oplossingen waarmee kwetsbare groepen gezondheidsvaardigheden ontwikkelen met als resultaat meer gezond gedrag, een betere gezondheid en verbetering van de kwaliteit van leven. Het platform bestaat uit een stuurgroep en drie werkgroepen met een open karakter: Kennis- en onderzoeksagenda, Onderwijs en Visie.

  Alle leden van het platform maken onderdeel uit van kennisinstellingen, patiënten(groepen) of hun vertegenwoordigers en samenwerkingspartners, waaronder private partijen. Speciale groep samenwerkingspartners zijn de zogenoemde platformpartners. Ieder werkpakket richt zich op een specifiek thema en heeft als doel om een concreet product te ontwikkelen dat bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs en het werkveld en aan de ontwikkeling van praktijkgericht onderzoek op het gebied van zelfmanagement.

  Praktische informatie
  Datum: 20 september 2019
  Tijd: 10:00 - 15:00 uur
  Locatie: Social Impact Factory, Vredenburg 40, 3511 BD, Utrecht (5 minuten lopen vanaf Utrecht CS)

  Het programma wordt later bekend gemaakt.

  → Meer informatie
 • 23 september

  Conferentie: Uitgerekend Nu?

  UTRECHT. Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat staatssecretaris Paul Blokhuis graag met u in gesprek over het Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener)zwangerschappen. Hij zal het met u hebben over de verbinding tussen zorg en onderwijs.

  De conferentie is bedoeld voor alle uitvoerende professionals, zoals: onderwijs (MBO, praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, maatschappelijk werk, schoolloopbaanbegeleiders, zorg coördinatoren, docenten burgerschap, betrokkenen gezonde school);

  Zorg en ondersteuning (wijkteams, huisartsen, abortusklinieken, schuldhulpverleners, verloskundigen, jeugdgezondheidszorg, GGD-verpleegkundigen, COA, daklozenopvang, gesloten jeugdhulp, verslavingszorg, GGZ);

  Wanneer: 23 september 2019 van 9:00 - 17:30uur

  Waar: Beatrix Theater Utrecht

  U wordt geïnspireerd en krijgt praktische informatie mee ten behoeve van uw rol en eigenaarschap bij onbedoelde (tiener) zwangerschappen, van preventie tot en met nazorg. Op een later moment ontvangt u het programma en de aanmeldingsinstructie voor de conferentie.

  → Meer informatie
 • 25 september

  Masterclass: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

  UTRECHT. De huidige Wet Bopz wordt per 1 januari 2020 vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) voor de psychiatrie en de Wet zorg en dwang voor de psychogeriatrie en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Binnen de Wvggz zijn de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ geregeld.

  Tijdens deze masterclass krijgt u een overzicht van de nieuwe wet en leert u in het bijzonder welke gevolgen de wet heeft voor de praktijk van de zorgverlening. Aan de hand van casuïstiek leert u de wet zelf toe te passen. Daarnaast is er uitgebreid ruimte voor vragen.

  → Meer informatie
 • 26 september

  Congres - Regiotour: Verwonder en Verbeter

  ASSEN. De ouderenzorg en gehandicaptensector kunnen veel van elkaar leren. Kom dat ontdekken tijdens de regiotour, georganiseerd door UNO-UMCG en Vilans, om kennis in deze werkvelden beter vindbaar en toepasbaar te maken en praktijk en wetenschap dichter bij elkaar te brengen.

  → Meer informatie
 • 1 oktober

  Health Hub Utrecht: Gelukkig oud worden en waardig sterven

  UTRECHT. Hoe maken we van oud worden en afscheid nemen samen iets moois?

  Het goede nieuws eerst: alle generaties zijn online en we hebben een comfortabele oude(re) dag. Daartegenover staat dat in onze samenleving steeds meer mensen in hun eentje aan het overleven zijn, wat letterlijk gepaard gaat met vallen en niet zo goed meer opstaan. De laatste twee fasen van het leven bieden enorme kansen om van oud worden en afscheid nemen samen weer iets moois te gaan maken.

  Op 1 oktober kijken de partners uit beleid, praktijk, onderzoek, ontwerp en ondernemen binnen de regio-alliantie Health Hub Utrecht naar leerzame initiatieven en rijkere samenwerkingsverbanden in de regio Utrecht! Wie houdt zich bezig met veilig bewegen in een sociale wijk en wie ontbreekt nog in de optelsom? En hoe breken we het gesprek over de laatste levensfase open, om de belangrijke zaken op tijd en op ieders eigen manier te delen?

  → Meer informatie
 • 30 oktober

  Congres: Armoede en Schulden Doorgrond

  UTRECHT. Wat is de doorwerking van geldstress op gedrag? Experts als Nadja Jungmann, Judith Wolf en Witte Hoogendijk geven je inzicht in wat geldzorgen doen met het functioneren van mensen. Stress-sensitief werken is een hulpmiddel om mensen die leven in armoede echt verder te helpen.

  Een belangrijke overeenkomst tussen mensen in verschillende vormen van hulpverleningstrajecten is dat zij financiële problemen en zorgen hebben. De afgelopen jaren is er steeds meer wetenschappelijke kennis beschikbaar gekomen over de doorwerking van aanhoudende geldstress. Zo gaat men meer bij de dag leven en heeft meer moeite om emoties en verlangens te reguleren.

  De publieke hulp- en dienstverlening staat voor de opgave om deze groep ondersteuning te bieden die werkt. Dat kan onder meer door rekening te houden met de doorwerking van geldstress op gedrag. Hierbij is het van belang om ook aandacht te hebben voor de grote vragen die gaan komen, zoals de energietransitie en de impact daarvan op deze groep.

  Op dit congres leer je wat geldzorgen doen met het functioneren van mensen. Je krijgt inzicht in wat zij nodig hebben in hulp- en dienstverlening in het sociaal domein en in de opgaven waar zij de komende jaren voor staan.

  → Meer informatie
 • 15 november

  Conferentie: Echt geluk kent geen oorzaak

  SOESTERBERG. Eerste internationale Mind Only conferentie voor toegepaste boeddhistische psychologie, gericht op dienstverleners, beleidsmakers en onderzoekers in de werkvelden onderwijs, zorg, justitie en wetenschap.

  Geluk is daar. Het bestaat in ieder mens. Het is aanwezig wanneer we de stilte in onszelf ontdekken. Het is daar in rust en plezier maar ook in pijn en verdriet. Het is daar wanneer we zonder oordeel naar elkaar kunnen kijken en luisteren.

  Op deze conferentie onderzoeken wetenschappers Dan Lusthaus (Harvard, USA) en Henk Blezer (Universiteit Leiden), samen met de oprichter van Mind Only, Cuong Lu, hoe ons bewustzijn en onze waarneming werken en hoe we daarop reageren. De sprekers werken vanuit de boeddhistische psychologie. Daarin staat het bewustzijn centraal. Zij bespreken of ons bewustzijn op de juiste manier waarneemt, of misschien maar heel beperkt. Of wij goede beslissingen nemen. Of wij met ons waarnemen ons werk goed kunnen doen en wijze besluiten kunnen nemen.

  Actrice Birgit Schuurman vertelt over haar theaterstuk Gevangenis Monologen 2 en stelt de vraag: wat is waar en wat is niet waar? Wat is een dader, wat is een slachtoffer?

  In de middag zijn er workshops en presentaties om stilte te oefenen, te concentreren en helder inzicht te herkennen.

  De conferentie is voor mensen die met mensen werken in de hulpverlening, geestelijke gezondheidszorg, onderwijs en justitie.

  → Meer informatie
 • 21 november

  Jaarcongres Huiselijk Geweld

  EDE. Huiselijk geweld is een complex vraagstuk, voor zowel de betrokkenen zelf als de betrokken professional. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zorgt door de gemeentelijke decentralisaties, voortschrijdende inzichten en andere manieren van werken voor heftige debatten en veel dynamiek in de sector. Ook de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten schudt de aanpak van geweld in huiselijke kring flink op.

  → Meer informatie
 • 2 december

  Middagsymposium Het Taboe te Lijf

  Kindermishandeling is een individueel én een maatschappelijk probleem. Als de slachtoffers jongens zijn, is er vaak weinig aandacht voor hun problemen. Op mishandeling en misbruik van jongens rust een taboe. Het doel van deze bijeenkomst is een bijdrage te leveren aan het doorbreken van dat taboe.

  Het symposium is bedoeld voor professionals met cliënten die als kind te maken hebben of hebben gehad met mishandeling. Andere geïnteresseerden, onder wie ook slachtoffers van kindermishandeling zelf, zijn uiteraard ook welkom. Met elkaar willen we manieren vinden om het taboe te lijf te gaan.

  → Meer informatie