Agenda

www.socialevraagstukken.nl geeft een overzicht van congressen, lezingen en debatten over maatschappelijke kwesties. Heeft u ook een bijdrage voor de agenda? Stuur deze dan naar d.vanheijningen@movisie.nl
 • 5 maart

  Seminar Sociology: Tobias Stark

  TILBURG. t.b.a.

  → Meer informatie
 • 7 maart

  Webinar: Veilig loslaten - burgervoogdij voor voogden

  Dit webinar is bedoeld voor professionals bij gecertificeerde instellingen die namens die instelling de voogdij uitoefenen over kinderen die in een gezinshuis, leefgroep of pleeggezin wonen.  Tijdens deze onlinebijeenkomst krijgt je praktische informatie over wat burgervoogdij inhoudt, wat de voorwaarden zijn en hoe de overdracht van de voogdij in zijn werk gaat. Die informatie krijg je van ter zake deskundige leden van de Alliantie Burgervoogdij. Er is ook een burgervoogd bij,die uit ervaring kan vertellen hoe het is om deze belangrijke rol te spelen in het leven van een kind. Je kunt vragen stellen, ook over je eigen casus. En reageren op de vragen van anderen. We zijn met een kleine groep van maximaal 12 deelnemers.

  → Meer informatie
 • 13 maart

  Congres Vroegsignalering en Vroeghulp 2019

  EINDHOVEN. Vroegsignalering en vroeghulp krijgen een steeds prominentere plek in de hulpverlening. Goede signalering en goede hulp op jonge leeftijd kan zwaardere problematiek op latere leeftijd voorkomen. Het Congres wil professionals informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vroegsignalering en methodieken van vroeghulp uitlichten.

  → Meer informatie
 • 13 maart

  Dag van de Sociaal Werker 2019

  REEHORST. Op de derde editie van de Dag van de Sociaal Werker staat het werk van sociale professionals centraal. Dit is de dag voor en door sociaal werkers. Met sterke inhoudelijke sprekers en experts uit de praktijk die allemaal preventie weer centraal willen stellen in het sociaal werk.  En met de verkiezing van de Sociaal Werker van het Jaar 2019.

  → Meer informatie
 • 29 maart

  Meedenk-bijeenkomst over uithuiszettingen

  Hoe organiseren we een goed vangnet om hulp te bieden aan mensen wanneer zij op grond van huurachterstand niet meer wettelijk uit hun huis gezet mogen worden?

  Begin december is de door CDA-kamerlid René Peters ingediende motie over 'het actieplan naar nul uithuiszettingen wegens schulden' door de Tweede Kamer aangenomen.

  Er moet nu een praktisch model bedacht worden dat uitvoerbaar en aanvaardbaar is voor alle betrokken partijen.

  Voor het uitwerken hiervan vragen we uw medewerking. Het eindproduct van de bijeenkomst zal René Peters als ‘in het veld bedachte suggestie’ meenemen naar Den Haag.

  Bent u bij het onderwerp huisuitzettingen wegens schulden betrokken en wilt u graag meedenken over hoe deze kunnen worden teruggedrongen naar nul?

  Neem dan op 29 maart deel aan de bijeenkomst! Kijk voor meer informatie op de website van Eropaf!

  → Meer informatie
 • 12 april

  Webinar: Veilig loslaten - burgervoogdij voor voogden

  Dit webinar is bedoeld voor professionals bij gecertificeerde instellingen die namens die instelling de voogdij uitoefenen over kinderen die in een gezinshuis, leefgroep of pleeggezin wonen.  Tijdens deze onlinebijeenkomst krijgt je praktische informatie over wat burgervoogdij inhoudt, wat de voorwaarden zijn en hoe de overdracht van de voogdij in zijn werk gaat. Die informatie krijg je van ter zake deskundige leden van de Alliantie Burgervoogdij. Er is ook een burgervoogd bij,die uit ervaring kan vertellen hoe het is om deze belangrijke rol te spelen in het leven van een kind. Je kunt vragen stellen, ook over je eigen casus. En reageren op de vragen van anderen. We zijn met een kleine groep van maximaal 12 deelnemers.

  → Meer informatie
 • 19 september

  Landelijke studiedag: ‘Angst en Trauma bij LVB’

  AMSTERDAM. Ruim 10% van de mensen met een lichte verstandelijke beperking heeft last van serieuze angstklachten. Dit varieert van faalangst en paniekstoornissen tot gegeneraliseerde angststoornissen en fobieën. Ook trauma’s komen bij deze doelgroep veel vaker voor. Tijdens deze studiedag delen we kennis en handvatten m.b.t. de etiologie, diagnostiek en behandeling van angst en trauma. Daarnaast staan we stil bij de invloed van de emotionele beschikbaarheid van de professional op de cliënt.

  → Meer informatie