Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

Hits: 38058
 • Mirko Noordegraaf
 • Mark Bovens
 • Peer van der Helm
 • Francio Guadeloupe
 • Jos van der Lans
 • Justus Uitermark
 • Marcel Spierts
 • Andries Baart
 • Gwen van Eijk
 • James Kennedy
 • Leo Lucassen
 • Bas van Bavel
 • Kees Bakker
 • Henri Beunders
 • Menno Hurenkamp
 • Steven de Waal
 • Jacques Wallage
 • Nico de Boer
 • Johan Polder
 • Esther-Mirjam Sent
 • Ringo Ossewaarde
 • Evelien Tonkens
 • Trudie Knijn
 • Paul Frissen
 • Ewald Engelen
 • Gabriël van den Brink
 • Frank van Tubergen
 • Hans Boutellier
 • Godfried Engbersen
 • Paul Schnabel
 • Corien Prins
 • Tine de Moor
 • Bas van Stokkom
 • Ingrid Robeyns
 • Nadja Jungmann
 • Rogier van Reekum
 • Micha de Winter
 • Mieke van Stigt
 • Pearl Dykstra
 • Aletta Winsemius
 • Hans Schnitzler
 • Carsten de Dreu
 • Hanneke Felten
 • Willem Trommel
 • Monique Kremer
 • Ton Wilthagen
 • Marguerite van den Berg
 • Jean Pierre Wilken
 • Margo Trappenburg
 • Gerard Drosterij
 • Joke van der Zwaard
 • Jan Willem Duyvendak
 • Joop Schippers
 • Fabian Dekker
 • Willem Schinkel
 • Rutger Claassen
 • Jan Rotmans
 • Marc Schuilenburg
 • Marcel Canoy
 • Cody Hochstenbach
 • Halleh Ghorashi
 • Vasco Lub
 • Lucas Meijs
 • Jaco Dagevos
 • Nanne Boonstra
 • Huub Dijstelbloem
 • Ruben Gowricharn
 • Sonja Bekker
 • Jan Derksen
 • Maurits Barendrecht