Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

Hits: 44529
 • Nanne Boonstra
 • Menno Hurenkamp
 • Tine de Moor
 • Evelien Tonkens
 • Joop Schippers
 • Micha de Winter
 • Inge Sieben
 • Jos van der Lans
 • Hans Boutellier
 • Lucas Meijs
 • Leo Lucassen
 • Ton Wilthagen
 • Hans Schnitzler
 • Joke van der Zwaard
 • Sonja Bekker
 • Ingrid Robeyns
 • Mieke van Stigt
 • Gabriël van den Brink
 • Bas van Bavel
 • Andries Baart
 • Rogier van Reekum
 • Maurits Barendrecht
 • Henri Beunders
 • Ruben Gowricharn
 • Steven de Waal
 • Mark Bovens
 • Pearl Dykstra
 • Hanneke Felten
 • Marij Swinkels
 • Justus Uitermark
 • Willem Trommel
 • Aletta Winsemius
 • Marc Schuilenburg
 • James Kennedy
 • Paul Schnabel
 • Tim Reeskens
 • Jacques Wallage
 • Ringo Ossewaarde
 • Carsten de Dreu
 • Rutger Claassen
 • Johan Polder
 • Ewald Engelen
 • Trudie Knijn
 • Jan Derksen
 • Marcel Canoy
 • Samira van Bohemen
 • Gwen van Eijk
 • Monique Kremer
 • Marcel Spierts
 • Cody Hochstenbach
 • Jan Willem Duyvendak
 • Peer van der Helm
 • Mariska van der Horst
 • Jean Pierre Wilken
 • Jaco Dagevos
 • Esther-Mirjam Sent
 • Margo Trappenburg
 • Halleh Ghorashi
 • Nadja Jungmann
 • Peter Achterberg
 • Gerard Drosterij
 • Paul Frissen
 • Jan Rotmans
 • Huub Dijstelbloem
 • Marguerite van den Berg
 • Vasco Lub
 • Godfried Engbersen
 • Francio Guadeloupe
 • Bas van Stokkom
 • Mirko Noordegraaf
 • Kees Bakker
 • Corien Prins
 • Fabian Dekker
 • Willem Schinkel
 • Bram Peper