Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

 • Carsten de Dreu
 • Ton Wilthagen
 • Rogier van Reekum
 • Joke van der Zwaard
 • Ringo Ossewaarde
 • Marcel Canoy
 • Jacques Wallage
 • Monique Kremer
 • Bas van Bavel
 • Marcel Spierts
 • Henk Garretsen
 • Trudie Knijn
 • Jan Derksen
 • Jean Pierre Wilken
 • Ingrid Robeyns
 • Gabriël van den Brink
 • Hans Schnitzler
 • Pearl Dykstra
 • Tim Reeskens
 • Paul Frissen
 • Mirko Noordegraaf
 • Francio Guadeloupe
 • Johan Polder
 • Lucas Meijs
 • Bas van Stokkom
 • Halleh Ghorashi
 • Henri Beunders
 • Jos van der Lans
 • Aletta Winsemius
 • Peter Achterberg
 • Godfried Engbersen
 • Marguerite van den Berg
 • Esther-Mirjam Sent
 • Nico de Boer
 • Willem Trommel
 • Andries Baart
 • Marc Schuilenburg
 • Gerard Drosterij
 • Jan Willem Duyvendak
 • Maurits Barendrecht
 • Sonja Bekker
 • Ruben Gowricharn
 • Willem Schinkel
 • Nanne Boonstra
 • Joop Schippers
 • Cody Hochstenbach
 • Rutger Claassen
 • Ewald Engelen
 • Huub Dijstelbloem
 • Vasco Lub
 • Micha de Winter
 • Evelien Tonkens
 • Nadja Jungmann
 • Tine de Moor
 • Mark Bovens
 • Paul Schnabel
 • Margo Trappenburg
 • Hans Boutellier
 • Hanneke Felten
 • Mieke van Stigt
 • Fabian Dekker
 • Corien Prins
 • Gwen van Eijk
 • James Kennedy
 • Leo Lucassen
 • Jan Rotmans