Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

 • Hans Schnitzler
 • Gwen van Eijk
 • Jos van der Lans
 • Joop Schippers
 • Mieke Van Stigt
 • Sonja Bekker
 • Ruben Gowricharn
 • Nico de Boer
 • Mark Bovens
 • Henk Garretsen
 • Margo Trappenburg
 • Nanne Boonstra
 • Hans Boutellier
 • Jan Derksen
 • Corien Prins
 • Marguerite Van den Berg
 • Monique Kremer
 • Peter Achterberg
 • Esther-Mirjam Sent
 • Mirko Noordegraaf
 • Hans Adriaansens
 • Vasco Lub
 • Marc Schuilenburg
 • Rogier van Reekum
 • Jean Pierre Wilken
 • Johan Polder
 • James Kennedy
 • Godfried Engbersen
 • Francio Guadeloupe
 • Micha De Winter
 • Rutger Claassen
 • Jan Rotmans
 • Pearl Dykstra
 • Ringo Ossewaarde
 • Andries Baart
 • Aletta Winsemius
 • Hanneke Felten
 • Tim Reeskens
 • Trudie Knijn
 • Paul Schnabel
 • Nadja Jungmann
 • Leo Lucassen
 • Ewald Engelen
 • Carsten de Dreu
 • Jacques Wallage
 • Bas van Stokkom
 • Hans Achterhuis
 • Gabriël van den Brink
 • Bas van Bavel
 • Marcel Spierts
 • Jan Willem Duyvendak
 • Maurits Barendrecht
 • Ton Wilthagen
 • Huub Dijstelbloem
 • Gerard Drosterij
 • Joke van der Zwaard
 • Paul Frissen
 • Fons van de Vijver
 • Willem Schinkel
 • Ingrid Robeyns
 • Tine De Moor
 • Willem Trommel
 • Halleh Ghorashi
 • Heleen Terwijn
 • Evelien Tonkens
 • Marcel Canoy
 • Henri Beunders
 • Lucas Meijs