Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

 • Maurits Barendrecht
 • Micha De Winter
 • Carsten de Dreu
 • Nadja Jungmann
 • Hanneke Felten
 • Marcel Canoy
 • Jos van der Lans
 • Gerard Drosterij
 • Henk Garretsen
 • Francio Guadeloupe
 • Mark Bovens
 • Paul Schnabel
 • Halleh Ghorashi
 • Tine De Moor
 • Ringo Ossewaarde
 • Aletta Winsemius
 • Hans Adriaansens
 • Nico de Boer
 • Nanne Boonstra
 • Lucas Meijs
 • Peter Achterberg
 • Monique Kremer
 • Heleen Terwijn
 • Corien Prins
 • Rogier van Reekum
 • Marc Schuilenburg
 • Vasco Lub
 • Fons van de Vijver
 • Joop Schippers
 • Bas van Stokkom
 • Pearl Dykstra
 • Ruben Gowricharn
 • Margo Trappenburg
 • Ton Wilthagen
 • Ewald Engelen
 • Ingrid Robeyns
 • Jan Rotmans
 • Willem Schinkel
 • Rutger Claassen
 • Esther-Mirjam Sent
 • Paul Frissen
 • Trudie Knijn
 • Hans Schnitzler
 • Huub Dijstelbloem
 • Hans Boutellier
 • Mieke Van Stigt
 • Sonja Bekker
 • Gwen van Eijk
 • Leo Lucassen
 • Tim Reeskens
 • Jan Willem Duyvendak
 • Willem Trommel
 • Gabriël van den Brink
 • Jacques Wallage
 • Marcel Spierts
 • Jean Pierre Wilken
 • Henri Beunders
 • Jan Derksen
 • Evelien Tonkens
 • Andries Baart
 • Marguerite Van den Berg
 • Johan Polder
 • Bas van Bavel
 • James Kennedy
 • Joke van der Zwaard
 • Hans Achterhuis
 • Mirko Noordegraaf
 • Godfried Engbersen