Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

 • Godfried Engbersen
 • Marguerite van den Berg
 • Aletta Winsemius
 • Jan Rotmans
 • Jan Derksen
 • Huub Dijstelbloem
 • Gabriël van den Brink
 • Marij Swinkels
 • Ringo Ossewaarde
 • Joke van der Zwaard
 • Tine de Moor
 • Michael Merry
 • Carsten de Dreu
 • Evelien Tonkens
 • James Kennedy
 • Marc Schuilenburg
 • Inge Sieben
 • Kees Bakker
 • Peer van der Helm
 • Gerard Drosterij
 • Willem Schinkel
 • Marcel Canoy
 • Ruben Gowricharn
 • Henri Beunders
 • Joop Schippers
 • Cok Vrooman
 • Trudie Knijn
 • Francio Guadeloupe
 • Paul Schnabel
 • Ewald Engelen
 • Bram Peper
 • Vincent Buskens
 • Nanne Boonstra
 • Halleh Ghorashi
 • Jacques Wallage
 • Gwen van Eijk
 • Jaco Dagevos
 • Monique Kremer
 • Cody Hochstenbach
 • Johan Polder
 • Rutger Claassen
 • Hans Boutellier
 • Bas van Stokkom
 • Hans Schnitzler
 • Menno Hurenkamp
 • Willem Trommel
 • Mirko Noordegraaf
 • Jan Willem Duyvendak
 • Maurits Barendrecht
 • Margo Trappenburg
 • Andries Baart
 • Nadja Jungmann
 • Vasco Lub
 • Tim Reeskens
 • Justus Uitermark
 • Peter Achterberg
 • Paul Frissen
 • Ingrid Robeyns
 • Mirjam de Klerk
 • Fabian Dekker
 • Jean Pierre Wilken
 • Hanneke Felten
 • Samira van Bohemen
 • Jos van der Lans
 • Mark Bovens
 • Steven de Waal
 • Lucas Meijs
 • Mariska van der Horst
 • Ton Wilthagen
 • Sonja Bekker
 • Corien Prins
 • Leo Lucassen
 • Marcel Spierts
 • Pearl Dykstra
 • Mieke van Stigt
 • Niels Spierings
 • Rogier van Reekum
 • Micha de Winter
 • Bas van Bavel
 • Esther-Mirjam Sent