Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

 • Godfried Engbersen
 • Micha de Winter
 • Nanne Boonstra
 • Maurits Barendrecht
 • Johan Polder
 • Gabriël van den Brink
 • Joop Schippers
 • Hanneke Felten
 • Henri Beunders
 • Mieke van Stigt
 • Ringo Ossewaarde
 • Jacques Wallage
 • Hans Boutellier
 • Bas van Bavel
 • Rutger Claassen
 • Nadja Jungmann
 • Joke van der Zwaard
 • Nico de Boer
 • Ruben Gowricharn
 • Jean Pierre Wilken
 • Cody Hochstenbach
 • Marcel Canoy
 • Gerard Drosterij
 • Tine de Moor
 • Francio Guadeloupe
 • Marc Schuilenburg
 • Ton Wilthagen
 • Aletta Winsemius
 • Jan Willem Duyvendak
 • Andries Baart
 • Rogier van Reekum
 • Mark Bovens
 • Jos van der Lans
 • Trudie Knijn
 • Henk Garretsen
 • Bas van Stokkom
 • Huub Dijstelbloem
 • Willem Trommel
 • James Kennedy
 • Mirko Noordegraaf
 • Carsten de Dreu
 • Leo Lucassen
 • Fabian Dekker
 • Paul Schnabel
 • Evelien Tonkens
 • Pearl Dykstra
 • Peter Achterberg
 • Jan Rotmans
 • Tim Reeskens
 • Willem Schinkel
 • Corien Prins
 • Halleh Ghorashi
 • Marguerite van den Berg
 • Vasco Lub
 • Ewald Engelen
 • Sonja Bekker
 • Marcel Spierts
 • Hans Schnitzler
 • Jan Derksen
 • Margo Trappenburg
 • Paul Frissen
 • Esther-Mirjam Sent
 • Monique Kremer
 • Ingrid Robeyns
 • Gwen van Eijk
 • Lucas Meijs