Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

 • Marc Schuilenburg
 • Godfried Engbersen
 • Paul Schnabel
 • Corien Prins
 • Gwen van Eijk
 • Tine de Moor
 • Jan Willem Duyvendak
 • Peter Achterberg
 • Henk Garretsen
 • Jacques Wallage
 • Paul Frissen
 • Evelien Tonkens
 • Mark Bovens
 • Leo Lucassen
 • Monique Kremer
 • Marcel Canoy
 • Jean Pierre Wilken
 • Aletta Winsemius
 • Marcel Spierts
 • Joke van der Zwaard
 • Mieke van Stigt
 • Ewald Engelen
 • Kees Bakker
 • Rutger Claassen
 • Francio Guadeloupe
 • Jan Derksen
 • Fabian Dekker
 • Margo Trappenburg
 • Nadja Jungmann
 • Andries Baart
 • Bas van Bavel
 • Joop Schippers
 • James Kennedy
 • Nico de Boer
 • Hans Schnitzler
 • Halleh Ghorashi
 • Hans Boutellier
 • Bas van Stokkom
 • Cody Hochstenbach
 • Hanneke Felten
 • Micha de Winter
 • Maurits Barendrecht
 • Ruben Gowricharn
 • Carsten de Dreu
 • Henri Beunders
 • Esther-Mirjam Sent
 • Trudie Knijn
 • Ton Wilthagen
 • Huub Dijstelbloem
 • Pearl Dykstra
 • Steven de Waal
 • Ringo Ossewaarde
 • Johan Polder
 • Ingrid Robeyns
 • Willem Trommel
 • Vasco Lub
 • Tim Reeskens
 • Mirko Noordegraaf
 • Lucas Meijs
 • Willem Schinkel
 • Jan Rotmans
 • Rogier van Reekum
 • Marguerite van den Berg
 • Nanne Boonstra
 • Sonja Bekker
 • Gabriël van den Brink
 • Gerard Drosterij
 • Jos van der Lans