Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

Hits: 39770
 • Paul Schnabel
 • Gabriël van den Brink
 • Marc Schuilenburg
 • Johan Polder
 • Jaco Dagevos
 • Lucas Meijs
 • Marcel Canoy
 • Cody Hochstenbach
 • Gwen van Eijk
 • Rutger Claassen
 • Leo Lucassen
 • Jean Pierre Wilken
 • Henri Beunders
 • Jan Rotmans
 • Gerard Drosterij
 • Bas van Stokkom
 • Mirko Noordegraaf
 • Francio Guadeloupe
 • Hans Boutellier
 • Justus Uitermark
 • Marcel Spierts
 • Bas van Bavel
 • Joop Schippers
 • Micha de Winter
 • Jan Derksen
 • Hanneke Felten
 • Maurits Barendrecht
 • Ingrid Robeyns
 • Marguerite van den Berg
 • Vasco Lub
 • Ewald Engelen
 • Ringo Ossewaarde
 • Hans Schnitzler
 • Steven de Waal
 • Aletta Winsemius
 • Mark Bovens
 • Andries Baart
 • Esther-Mirjam Sent
 • Peer van der Helm
 • Carsten de Dreu
 • James Kennedy
 • Monique Kremer
 • Jan Willem Duyvendak
 • Rogier van Reekum
 • Corien Prins
 • Ton Wilthagen
 • Jacques Wallage
 • Sonja Bekker
 • Nadja Jungmann
 • Huub Dijstelbloem
 • Willem Schinkel
 • Paul Frissen
 • Ruben Gowricharn
 • Joke van der Zwaard
 • Halleh Ghorashi
 • Nanne Boonstra
 • Fabian Dekker
 • Mieke van Stigt
 • Pearl Dykstra
 • Godfried Engbersen
 • Margo Trappenburg
 • Mariska van der Horst
 • Tine de Moor
 • Menno Hurenkamp
 • Frank van Tubergen
 • Jos van der Lans
 • Trudie Knijn
 • Evelien Tonkens
 • Willem Trommel
 • Nico de Boer
 • Kees Bakker