Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

 • Halleh Ghorashi
 • Jan Willem Duyvendak
 • Pearl Dykstra
 • Monique Kremer
 • Esther-Mirjam Sent
 • Gabriël van den Brink
 • Mieke van Stigt
 • Rogier van Reekum
 • Carsten de Dreu
 • Ringo Ossewaarde
 • Willem Schinkel
 • Francio Guadeloupe
 • Marguerite van den Berg
 • Jean Pierre Wilken
 • Ton Wilthagen
 • Hanneke Felten
 • Jacques Wallage
 • Mirko Noordegraaf
 • Hans Boutellier
 • Fabian Dekker
 • Justus Uitermark
 • Micha de Winter
 • Mark Bovens
 • Godfried Engbersen
 • James Kennedy
 • Leo Lucassen
 • Samira van Bohemen
 • Andries Baart
 • Corien Prins
 • Marcel Spierts
 • Margo Trappenburg
 • Willem Trommel
 • Nanne Boonstra
 • Nadja Jungmann
 • Mariska van der Horst
 • Paul Schnabel
 • Sonja Bekker
 • Bas van Bavel
 • Jan Rotmans
 • Niels Spierings
 • Steven de Waal
 • Peer van der Helm
 • Tim Reeskens
 • Marij Swinkels
 • Marc Schuilenburg
 • Jaco Dagevos
 • Ruben Gowricharn
 • Menno Hurenkamp
 • Hans Schnitzler
 • Ewald Engelen
 • Kees Bakker
 • Aletta Winsemius
 • Mirjam de Klerk
 • Michael Merry
 • Joke van der Zwaard
 • Bram Peper
 • Cody Hochstenbach
 • Paul Frissen
 • Vincent Buskens
 • Maurits Barendrecht
 • Marcel Canoy
 • Bas van Stokkom
 • Evelien Tonkens
 • Joop Schippers
 • Trudie Knijn
 • Vasco Lub
 • Inge Sieben
 • Johan Polder
 • Huub Dijstelbloem
 • Jos van der Lans
 • Cok Vrooman
 • Lucas Meijs
 • Gwen van Eijk
 • Tine de Moor
 • Rutger Claassen
 • Henri Beunders
 • Ingrid Robeyns
 • Peter Achterberg
 • Gerard Drosterij
 • Jan Derksen