Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

 • Hans Schnitzler
 • Bas van Bavel
 • Marcel Canoy
 • Ingrid Robeyns
 • Jan Willem Duyvendak
 • Nanne Boonstra
 • Rogier van Reekum
 • Hans Boutellier
 • Ton Wilthagen
 • Nadja Jungmann
 • Jacques Wallage
 • Aletta Winsemius
 • Kees Bakker
 • Steven de Waal
 • Tine de Moor
 • Henk Garretsen
 • Ewald Engelen
 • Johan Polder
 • Vasco Lub
 • Mark Bovens
 • Willem Schinkel
 • Mieke van Stigt
 • Tim Reeskens
 • Gwen van Eijk
 • Andries Baart
 • Fabian Dekker
 • Joop Schippers
 • Gerard Drosterij
 • Nico de Boer
 • Paul Schnabel
 • Halleh Ghorashi
 • Esther-Mirjam Sent
 • Rutger Claassen
 • Marguerite van den Berg
 • Godfried Engbersen
 • Ringo Ossewaarde
 • Peter Achterberg
 • Maurits Barendrecht
 • Sonja Bekker
 • Paul Frissen
 • Margo Trappenburg
 • Ruben Gowricharn
 • Gabriël van den Brink
 • Peer van der Helm
 • James Kennedy
 • Trudie Knijn
 • Lucas Meijs
 • Henri Beunders
 • Carsten de Dreu
 • Mirko Noordegraaf
 • Jan Derksen
 • Jan Rotmans
 • Evelien Tonkens
 • Willem Trommel
 • Marc Schuilenburg
 • Cody Hochstenbach
 • Joke van der Zwaard
 • Micha de Winter
 • Monique Kremer
 • Pearl Dykstra
 • Leo Lucassen
 • Huub Dijstelbloem
 • Corien Prins
 • Bas van Stokkom
 • Marcel Spierts
 • Francio Guadeloupe
 • Hanneke Felten
 • Jean Pierre Wilken
 • Jos van der Lans