Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

 • Godfried Engbersen
 • Gabriël van den Brink
 • Joke van der Zwaard
 • Fabian Dekker
 • Jaco Dagevos
 • Ringo Ossewaarde
 • Kees Bakker
 • Carsten de Dreu
 • Evelien Tonkens
 • Esther-Mirjam Sent
 • Jean Pierre Wilken
 • Ewald Engelen
 • Mariska van der Horst
 • Micha de Winter
 • Jacques Wallage
 • Ton Wilthagen
 • Jos van der Lans
 • Maurits Barendrecht
 • Pearl Dykstra
 • Vasco Lub
 • James Kennedy
 • Cok Vrooman
 • Marc Schuilenburg
 • Samira van Bohemen
 • Andries Baart
 • Margo Trappenburg
 • Johan Polder
 • Marcel Spierts
 • Mark Bovens
 • Inge Sieben
 • Trudie Knijn
 • Rutger Claassen
 • Bas van Bavel
 • Nadja Jungmann
 • Hans Boutellier
 • Hanneke Felten
 • Huub Dijstelbloem
 • Sonja Bekker
 • Ruben Gowricharn
 • Mirko Noordegraaf
 • Menno Hurenkamp
 • Gwen van Eijk
 • Henri Beunders
 • Monique Kremer
 • Cody Hochstenbach
 • Tim Reeskens
 • Peer van der Helm
 • Justus Uitermark
 • Gerard Drosterij
 • Nanne Boonstra
 • Marij Swinkels
 • Rogier van Reekum
 • Bas van Stokkom
 • Willem Trommel
 • Willem Schinkel
 • Jan Willem Duyvendak
 • Jan Derksen
 • Francio Guadeloupe
 • Joop Schippers
 • Marcel Canoy
 • Halleh Ghorashi
 • Lucas Meijs
 • Ingrid Robeyns
 • Leo Lucassen
 • Paul Schnabel
 • Corien Prins
 • Hans Schnitzler
 • Steven de Waal
 • Paul Frissen
 • Tine de Moor
 • Marguerite van den Berg
 • Aletta Winsemius
 • Jan Rotmans
 • Peter Achterberg
 • Vincent Buskens
 • Mieke van Stigt
 • Bram Peper