Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

 • Cody Hochstenbach
 • Tim Reeskens
 • Niels Spierings
 • Hans Schnitzler
 • Gwen van Eijk
 • Rutger Claassen
 • Henri Beunders
 • Mirjam de Klerk
 • Jan Derksen
 • Samira van Bohemen
 • Justus Uitermark
 • Trudie Knijn
 • Inge Sieben
 • Corien Prins
 • Jean Pierre Wilken
 • Cok Vrooman
 • Jacques Wallage
 • Aletta Winsemius
 • Maurits Barendrecht
 • Huub Dijstelbloem
 • Carsten de Dreu
 • Mieke van Stigt
 • Bas van Stokkom
 • Evelien Tonkens
 • Hans Boutellier
 • Nadja Jungmann
 • Esther-Mirjam Sent
 • Marc Schuilenburg
 • Margo Trappenburg
 • Willem Schinkel
 • Pearl Dykstra
 • Rogier van Reekum
 • Paul Schnabel
 • Mark Bovens
 • Ton Wilthagen
 • Leo Lucassen
 • Willem Trommel
 • Marguerite van den Berg
 • Peer van der Helm
 • Monique Kremer
 • Menno Hurenkamp
 • Mirko Noordegraaf
 • Halleh Ghorashi
 • Francio Guadeloupe
 • Jan Willem Duyvendak
 • Tine de Moor
 • Marij Swinkels
 • Joop Schippers
 • Lucas Meijs
 • Vasco Lub
 • Godfried Engbersen
 • Johan Polder
 • Vincent Buskens
 • Jan Rotmans
 • Ruben Gowricharn
 • Joke van der Zwaard
 • Peter Achterberg
 • Bas van Bavel
 • Michael Merry
 • Marcel Canoy
 • Nanne Boonstra
 • Marcel Spierts
 • Gabriël van den Brink
 • Ewald Engelen
 • Jaco Dagevos
 • Bram Peper
 • Ringo Ossewaarde
 • Andries Baart
 • Hanneke Felten
 • Fabian Dekker
 • Jos van der Lans
 • Ingrid Robeyns
 • Kees Bakker
 • Steven de Waal
 • Paul Frissen
 • Gerard Drosterij
 • Mariska van der Horst
 • James Kennedy
 • Micha de Winter
 • Sonja Bekker