Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

 • Bas van Stokkom
 • Maurits Barendrecht
 • Hanneke Felten
 • Cody Hochstenbach
 • Samira van Bohemen
 • Huub Dijstelbloem
 • Tine de Moor
 • Nanne Boonstra
 • Paul Schnabel
 • Sonja Bekker
 • Mirko Noordegraaf
 • Nadja Jungmann
 • Rogier van Reekum
 • Bram Peper
 • Marguerite van den Berg
 • Vasco Lub
 • Ewald Engelen
 • Gabriël van den Brink
 • Henri Beunders
 • Margo Trappenburg
 • Steven de Waal
 • Tim Reeskens
 • Justus Uitermark
 • Ringo Ossewaarde
 • Francio Guadeloupe
 • Ruben Gowricharn
 • Paul Frissen
 • Gwen van Eijk
 • Menno Hurenkamp
 • Peer van der Helm
 • Jacques Wallage
 • Andries Baart
 • Rutger Claassen
 • Inge Sieben
 • Willem Schinkel
 • Jean Pierre Wilken
 • Hans Schnitzler
 • Mariska van der Horst
 • Jaco Dagevos
 • Marcel Spierts
 • Aletta Winsemius
 • Ton Wilthagen
 • Mark Bovens
 • Leo Lucassen
 • Jan Rotmans
 • James Kennedy
 • Jos van der Lans
 • Micha de Winter
 • Jan Derksen
 • Pearl Dykstra
 • Bas van Bavel
 • Johan Polder
 • Gerard Drosterij
 • Kees Bakker
 • Halleh Ghorashi
 • Joke van der Zwaard
 • Lucas Meijs
 • Corien Prins
 • Monique Kremer
 • Marcel Canoy
 • Marij Swinkels
 • Godfried Engbersen
 • Esther-Mirjam Sent
 • Hans Boutellier
 • Fabian Dekker
 • Joop Schippers
 • Jan Willem Duyvendak
 • Willem Trommel
 • Mieke van Stigt
 • Marc Schuilenburg
 • Peter Achterberg
 • Ingrid Robeyns
 • Evelien Tonkens
 • Carsten de Dreu
 • Trudie Knijn