Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

Hits: 44985
 • Jan Willem Duyvendak
 • Sonja Bekker
 • Hans Boutellier
 • Leo Lucassen
 • Esther-Mirjam Sent
 • Jaco Dagevos
 • Marc Schuilenburg
 • Corien Prins
 • Jean Pierre Wilken
 • Fabian Dekker
 • Bram Peper
 • Evelien Tonkens
 • Trudie Knijn
 • Peer van der Helm
 • Inge Sieben
 • Andries Baart
 • Mirko Noordegraaf
 • Jacques Wallage
 • Pearl Dykstra
 • Huub Dijstelbloem
 • Peter Achterberg
 • Aletta Winsemius
 • Paul Schnabel
 • Jan Derksen
 • Willem Schinkel
 • Ruben Gowricharn
 • Jan Rotmans
 • Paul Frissen
 • Bas van Stokkom
 • Gwen van Eijk
 • Jos van der Lans
 • Menno Hurenkamp
 • Mieke van Stigt
 • Steven de Waal
 • Ewald Engelen
 • Joop Schippers
 • Vasco Lub
 • Margo Trappenburg
 • Samira van Bohemen
 • Monique Kremer
 • Rutger Claassen
 • Marguerite van den Berg
 • Nadja Jungmann
 • Henri Beunders
 • Kees Bakker
 • Mariska van der Horst
 • Ingrid Robeyns
 • Francio Guadeloupe
 • Hans Schnitzler
 • Bas van Bavel
 • Mark Bovens
 • Gerard Drosterij
 • Rogier van Reekum
 • Marij Swinkels
 • Maurits Barendrecht
 • Marcel Spierts
 • James Kennedy
 • Joke van der Zwaard
 • Halleh Ghorashi
 • Micha de Winter
 • Tine de Moor
 • Tim Reeskens
 • Gabriël van den Brink
 • Willem Trommel
 • Justus Uitermark
 • Johan Polder
 • Nanne Boonstra
 • Godfried Engbersen
 • Lucas Meijs
 • Ringo Ossewaarde
 • Hanneke Felten
 • Marcel Canoy
 • Ton Wilthagen
 • Carsten de Dreu
 • Cody Hochstenbach