Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

Hits: 38431
 • Gabriël van den Brink
 • Joke van der Zwaard
 • Cody Hochstenbach
 • Fabian Dekker
 • Gerard Drosterij
 • Hanneke Felten
 • Marguerite van den Berg
 • Paul Schnabel
 • Lucas Meijs
 • Maurits Barendrecht
 • Jan Derksen
 • Margo Trappenburg
 • Sonja Bekker
 • Ewald Engelen
 • Marc Schuilenburg
 • Andries Baart
 • Vasco Lub
 • Jacques Wallage
 • Ingrid Robeyns
 • Monique Kremer
 • Gwen van Eijk
 • Esther-Mirjam Sent
 • Willem Trommel
 • Frank van Tubergen
 • Justus Uitermark
 • Trudie Knijn
 • Mieke van Stigt
 • Mark Bovens
 • Jos van der Lans
 • James Kennedy
 • Micha de Winter
 • Ruben Gowricharn
 • Pearl Dykstra
 • Leo Lucassen
 • Peer van der Helm
 • Godfried Engbersen
 • Mariska van der Horst
 • Tine de Moor
 • Marcel Canoy
 • Joop Schippers
 • Hans Schnitzler
 • Huub Dijstelbloem
 • Halleh Ghorashi
 • Corien Prins
 • Nadja Jungmann
 • Rogier van Reekum
 • Nico de Boer
 • Marcel Spierts
 • Steven de Waal
 • Paul Frissen
 • Francio Guadeloupe
 • Ringo Ossewaarde
 • Henri Beunders
 • Willem Schinkel
 • Jean Pierre Wilken
 • Jan Rotmans
 • Rutger Claassen
 • Ton Wilthagen
 • Bas van Bavel
 • Johan Polder
 • Aletta Winsemius
 • Kees Bakker
 • Evelien Tonkens
 • Jan Willem Duyvendak
 • Hans Boutellier
 • Jaco Dagevos
 • Nanne Boonstra
 • Mirko Noordegraaf
 • Bas van Stokkom
 • Carsten de Dreu
 • Menno Hurenkamp