Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

 • Rutger Claassen
 • Gerard Drosterij
 • Hans Boutellier
 • Jean Pierre Wilken
 • Hanneke Felten
 • Tim Reeskens
 • Nico de Boer
 • Willem Schinkel
 • Paul Schnabel
 • Rogier van Reekum
 • Joke van der Zwaard
 • Bas van Stokkom
 • Ruben Gowricharn
 • Willem Trommel
 • Margo Trappenburg
 • Bas van Bavel
 • Johan Polder
 • Fabian Dekker
 • Hans Schnitzler
 • James Kennedy
 • Micha de Winter
 • Carsten de Dreu
 • Ingrid Robeyns
 • Lucas Meijs
 • Halleh Ghorashi
 • Jan Willem Duyvendak
 • Tine de Moor
 • Leo Lucassen
 • Ringo Ossewaarde
 • Jos van der Lans
 • Esther-Mirjam Sent
 • Joop Schippers
 • Peter Achterberg
 • Trudie Knijn
 • Nadja Jungmann
 • Kees Bakker
 • Ewald Engelen
 • Francio Guadeloupe
 • Mirko Noordegraaf
 • Ton Wilthagen
 • Maurits Barendrecht
 • Evelien Tonkens
 • Vasco Lub
 • Nanne Boonstra
 • Jan Rotmans
 • Gabriël van den Brink
 • Mark Bovens
 • Paul Frissen
 • Monique Kremer
 • Henri Beunders
 • Jacques Wallage
 • Pearl Dykstra
 • Marcel Canoy
 • Gwen van Eijk
 • Steven de Waal
 • Cody Hochstenbach
 • Peer van der Helm
 • Marguerite van den Berg
 • Menno Hurenkamp
 • Aletta Winsemius
 • Sonja Bekker
 • Godfried Engbersen
 • Mieke van Stigt
 • Corien Prins
 • Marc Schuilenburg
 • Jan Derksen
 • Huub Dijstelbloem
 • Andries Baart
 • Marcel Spierts