Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

Hits: 42341
 • Cody Hochstenbach
 • Carsten de Dreu
 • Godfried Engbersen
 • Ewald Engelen
 • Vasco Lub
 • Joke van der Zwaard
 • Henri Beunders
 • Lucas Meijs
 • Marguerite van den Berg
 • Halleh Ghorashi
 • Paul Frissen
 • Bram Peper
 • Frank van Tubergen
 • Jan Derksen
 • Hanneke Felten
 • Jacques Wallage
 • Marcel Canoy
 • Marc Schuilenburg
 • Tim Reeskens
 • Nanne Boonstra
 • Andries Baart
 • Rutger Claassen
 • Jan Rotmans
 • Corien Prins
 • Willem Trommel
 • Rogier van Reekum
 • Willem Schinkel
 • Bas van Bavel
 • Margo Trappenburg
 • Hans Boutellier
 • Sonja Bekker
 • Esther-Mirjam Sent
 • Trudie Knijn
 • Mariska van der Horst
 • Tine de Moor
 • Inge Sieben
 • Kees Bakker
 • Paul Schnabel
 • Justus Uitermark
 • Gwen van Eijk
 • Jean Pierre Wilken
 • Hans Schnitzler
 • Micha de Winter
 • James Kennedy
 • Johan Polder
 • Ruben Gowricharn
 • Ton Wilthagen
 • Mieke van Stigt
 • Gabriël van den Brink
 • Leo Lucassen
 • Peer van der Helm
 • Fabian Dekker
 • Aletta Winsemius
 • Mark Bovens
 • Peter Achterberg
 • Jos van der Lans
 • Bas van Stokkom
 • Ringo Ossewaarde
 • Menno Hurenkamp
 • Evelien Tonkens
 • Francio Guadeloupe
 • Monique Kremer
 • Mirko Noordegraaf
 • Jan Willem Duyvendak
 • Nadja Jungmann
 • Joop Schippers
 • Ingrid Robeyns
 • Maurits Barendrecht
 • Huub Dijstelbloem
 • Pearl Dykstra
 • Marcel Spierts
 • Steven de Waal
 • Jaco Dagevos
 • Gerard Drosterij
 • Nico de Boer