Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

 • Monique Kremer
 • Gwen van Eijk
 • Leo Lucassen
 • Bas van Stokkom
 • Mirko Noordegraaf
 • Bas van Bavel
 • Hanneke Felten
 • Aletta Winsemius
 • Jan Rotmans
 • Micha de Winter
 • Ringo Ossewaarde
 • Gabriël van den Brink
 • Tim Reeskens
 • Mieke van Stigt
 • Maurits Barendrecht
 • Ingrid Robeyns
 • Rogier van Reekum
 • Paul Frissen
 • Corien Prins
 • Nico de Boer
 • Ton Wilthagen
 • Vasco Lub
 • Marc Schuilenburg
 • Esther-Mirjam Sent
 • Margo Trappenburg
 • Marcel Spierts
 • Rutger Claassen
 • Tine de Moor
 • Gerard Drosterij
 • Hans Boutellier
 • Peter Achterberg
 • Andries Baart
 • Jean Pierre Wilken
 • Jan Willem Duyvendak
 • Willem Trommel
 • Carsten de Dreu
 • Lucas Meijs
 • James Kennedy
 • Pearl Dykstra
 • Henk Garretsen
 • Jan Derksen
 • Marcel Canoy
 • Ewald Engelen
 • Ruben Gowricharn
 • Francio Guadeloupe
 • Hans Schnitzler
 • Marguerite van den Berg
 • Mark Bovens
 • Trudie Knijn
 • Henri Beunders
 • Godfried Engbersen
 • Joop Schippers
 • Huub Dijstelbloem
 • Johan Polder
 • Nanne Boonstra
 • Nadja Jungmann
 • Evelien Tonkens
 • Paul Schnabel
 • Halleh Ghorashi
 • Jacques Wallage
 • Cody Hochstenbach
 • Willem Schinkel
 • Joke van der Zwaard
 • Sonja Bekker
 • Jos van der Lans