Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

 • Gerard Drosterij
 • Micha De Winter
 • Monique Kremer
 • Marguerite Van den Berg
 • Marcel Spierts
 • Ruben Gowricharn
 • Bas van Stokkom
 • Bas van Bavel
 • Corien Prins
 • Gwen van Eijk
 • Paul Frissen
 • Margo Trappenburg
 • Joke van der Zwaard
 • Andries Baart
 • Ringo Ossewaarde
 • Carsten de Dreu
 • Willem Trommel
 • Jos van der Lans
 • Sonja Bekker
 • Johan Polder
 • Marc Schuilenburg
 • Jan Derksen
 • Lucas Meijs
 • Evelien Tonkens
 • James Kennedy
 • Rogier van Reekum
 • Jean Pierre Wilken
 • Paul Schnabel
 • Aletta Winsemius
 • Rutger Claassen
 • Jan Rotmans
 • Hans Schnitzler
 • Henk Garretsen
 • Maurits Barendrecht
 • Leo Lucassen
 • Ton Wilthagen
 • Pearl Dykstra
 • Godfried Engbersen
 • Hans Boutellier
 • Mark Bovens
 • Jan Willem Duyvendak
 • Ewald Engelen
 • Nadja Jungmann
 • Francio Guadeloupe
 • Gabriël van den Brink
 • Joop Schippers
 • Marcel Canoy
 • Nanne Boonstra
 • Ingrid Robeyns
 • Mirko Noordegraaf
 • Nico de Boer
 • Esther-Mirjam Sent
 • Hanneke Felten
 • Vasco Lub
 • Huub Dijstelbloem
 • Henri Beunders
 • Tim Reeskens
 • Trudie Knijn
 • Tine De Moor
 • Halleh Ghorashi
 • Mieke Van Stigt
 • Willem Schinkel
 • Peter Achterberg
 • Jacques Wallage