Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

 • Francio Guadeloupe
 • Marguerite van den Berg
 • Ton Wilthagen
 • Sonja Bekker
 • Rutger Claassen
 • Carsten de Dreu
 • Evelien Tonkens
 • Jan Rotmans
 • Hans Schnitzler
 • Ringo Ossewaarde
 • Pearl Dykstra
 • Hanneke Felten
 • Marij Swinkels
 • Margo Trappenburg
 • Peter Achterberg
 • Halleh Ghorashi
 • Jean Pierre Wilken
 • Cody Hochstenbach
 • Mirko Noordegraaf
 • Michael Merry
 • Ingrid Robeyns
 • Ruben Gowricharn
 • Gerard Drosterij
 • Vincent Buskens
 • Gwen van Eijk
 • Willem Trommel
 • Nadja Jungmann
 • Aletta Winsemius
 • Jan Willem Duyvendak
 • Rogier van Reekum
 • Hans Boutellier
 • Leo Lucassen
 • Nanne Boonstra
 • Samira van Bohemen
 • Henri Beunders
 • Marc Schuilenburg
 • Cok Vrooman
 • Jaco Dagevos
 • Monique Kremer
 • Esther-Mirjam Sent
 • Mark Bovens
 • Corien Prins
 • Lucas Meijs
 • Paul Schnabel
 • Jacques Wallage
 • Bram Peper
 • Tim Reeskens
 • Huub Dijstelbloem
 • Gabriël van den Brink
 • Willem Schinkel
 • Joke van der Zwaard
 • Mieke van Stigt
 • Jan Derksen
 • Tine de Moor
 • Niels Spierings
 • Vasco Lub
 • Marcel Spierts
 • Paul Frissen
 • Inge Sieben
 • Marcel Canoy
 • Bas van Stokkom
 • Maurits Barendrecht
 • Fabian Dekker
 • Justus Uitermark
 • Kees Bakker
 • Mariska van der Horst
 • Bas van Bavel
 • Steven de Waal
 • Andries Baart
 • Peer van der Helm
 • Menno Hurenkamp
 • Ewald Engelen
 • Johan Polder
 • James Kennedy
 • Jos van der Lans
 • Trudie Knijn
 • Godfried Engbersen
 • Joop Schippers
 • Mirjam de Klerk
 • Micha de Winter