Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

 • Marcel Canoy
 • Mark Bovens
 • Jan Willem Duyvendak
 • Henri Beunders
 • Ringo Ossewaarde
 • Carsten de Dreu
 • Marc Schuilenburg
 • Paul Schnabel
 • Esther-Mirjam Sent
 • Aletta Winsemius
 • Gabriël van den Brink
 • Corien Prins
 • Lucas Meijs
 • Andries Baart
 • Tim Reeskens
 • Marcel Spierts
 • Trudie Knijn
 • Rutger Claassen
 • Joop Schippers
 • Gerard Drosterij
 • Paul Frissen
 • Mieke van Stigt
 • Tine de Moor
 • Jean Pierre Wilken
 • Jan Rotmans
 • James Kennedy
 • Nadja Jungmann
 • Vasco Lub
 • Ewald Engelen
 • Hans Schnitzler
 • Ton Wilthagen
 • Margo Trappenburg
 • Evelien Tonkens
 • Halleh Ghorashi
 • Pearl Dykstra
 • Ruben Gowricharn
 • Nico de Boer
 • Nanne Boonstra
 • Monique Kremer
 • Hans Boutellier
 • Huub Dijstelbloem
 • Hanneke Felten
 • Jacques Wallage
 • Mirko Noordegraaf
 • Maurits Barendrecht
 • Leo Lucassen
 • Francio Guadeloupe
 • Ingrid Robeyns
 • Johan Polder
 • Sonja Bekker
 • Willem Trommel
 • Peter Achterberg
 • Henk Garretsen
 • Jan Derksen
 • Jos van der Lans
 • Gwen van Eijk
 • Godfried Engbersen
 • Willem Schinkel
 • Micha de Winter
 • Bas van Stokkom
 • Joke van der Zwaard
 • Rogier van Reekum
 • Bas van Bavel
 • Marguerite van den Berg