Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

Hits: 41013
 • Marguerite van den Berg
 • Carsten de Dreu
 • Mirko Noordegraaf
 • Paul Schnabel
 • Aletta Winsemius
 • Bram Peper
 • Nico de Boer
 • Micha de Winter
 • Halleh Ghorashi
 • Marc Schuilenburg
 • Lucas Meijs
 • Cody Hochstenbach
 • Gerard Drosterij
 • Marcel Canoy
 • Kees Bakker
 • Trudie Knijn
 • Jos van der Lans
 • Jan Derksen
 • Mariska van der Horst
 • Henri Beunders
 • Ingrid Robeyns
 • Ewald Engelen
 • Bas van Stokkom
 • Margo Trappenburg
 • Pearl Dykstra
 • Jan Rotmans
 • Ruben Gowricharn
 • Nadja Jungmann
 • Willem Schinkel
 • Hanneke Felten
 • Gabriël van den Brink
 • Tine de Moor
 • Godfried Engbersen
 • Jacques Wallage
 • Johan Polder
 • Huub Dijstelbloem
 • Nanne Boonstra
 • Vasco Lub
 • Willem Trommel
 • Steven de Waal
 • Frank van Tubergen
 • Gwen van Eijk
 • Andries Baart
 • Justus Uitermark
 • Corien Prins
 • Ton Wilthagen
 • James Kennedy
 • Maurits Barendrecht
 • Paul Frissen
 • Peer van der Helm
 • Tim Reeskens
 • Bas van Bavel
 • Ringo Ossewaarde
 • Jaco Dagevos
 • Hans Boutellier
 • Francio Guadeloupe
 • Monique Kremer
 • Marcel Spierts
 • Rutger Claassen
 • Rogier van Reekum
 • Peter Achterberg
 • Fabian Dekker
 • Jan Willem Duyvendak
 • Inge Sieben
 • Hans Schnitzler
 • Jean Pierre Wilken
 • Mark Bovens
 • Mieke van Stigt
 • Menno Hurenkamp
 • Esther-Mirjam Sent
 • Evelien Tonkens
 • Leo Lucassen
 • Joop Schippers
 • Joke van der Zwaard
 • Sonja Bekker