Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

 • Bas van Stokkom
 • Willem Schinkel
 • Mirko Noordegraaf
 • Godfried Engbersen
 • Andries Baart
 • Ringo Ossewaarde
 • Gwen van Eijk
 • Halleh Ghorashi
 • Carsten de Dreu
 • Jacques Wallage
 • Ton Wilthagen
 • Peter Achterberg
 • Hanneke Felten
 • Trudie Knijn
 • Mark Bovens
 • Marguerite van den Berg
 • Esther-Mirjam Sent
 • Rogier van Reekum
 • Lucas Meijs
 • Nico de Boer
 • Nanne Boonstra
 • Francio Guadeloupe
 • Hans Schnitzler
 • Ruben Gowricharn
 • Marcel Canoy
 • Corien Prins
 • Gabriël van den Brink
 • Nadja Jungmann
 • Bas van Bavel
 • Tine de Moor
 • Ingrid Robeyns
 • Evelien Tonkens
 • Monique Kremer
 • Joop Schippers
 • Joke van der Zwaard
 • Johan Polder
 • Marc Schuilenburg
 • Willem Trommel
 • Paul Frissen
 • Paul Schnabel
 • Leo Lucassen
 • Gerard Drosterij
 • Henri Beunders
 • Vasco Lub
 • Jos van der Lans
 • Micha de Winter
 • Sonja Bekker
 • Pearl Dykstra
 • Rutger Claassen
 • Mieke van Stigt
 • Jan Rotmans
 • Ewald Engelen
 • Aletta Winsemius
 • James Kennedy
 • Cody Hochstenbach
 • Maurits Barendrecht
 • Margo Trappenburg
 • Huub Dijstelbloem
 • Marcel Spierts
 • Hans Boutellier
 • Jan Willem Duyvendak
 • Henk Garretsen
 • Tim Reeskens
 • Jean Pierre Wilken
 • Jan Derksen