Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

 • Ringo Ossewaarde
 • Henk Garretsen
 • Ruben Gowricharn
 • Corien Prins
 • Ewald Engelen
 • Nanne Boonstra
 • Monique Kremer
 • Maurits Barendrecht
 • Jean Pierre Wilken
 • Gabriël van den Brink
 • Cody Hochstenbach
 • Willem Schinkel
 • Marcel Spierts
 • Evelien Tonkens
 • Hans Boutellier
 • Lucas Meijs
 • James Kennedy
 • Mark Bovens
 • Joke van der Zwaard
 • Marc Schuilenburg
 • Trudie Knijn
 • Willem Trommel
 • Jos van der Lans
 • Tim Reeskens
 • Kees Bakker
 • Pearl Dykstra
 • Hans Schnitzler
 • Sonja Bekker
 • Mieke van Stigt
 • Gwen van Eijk
 • Bas van Stokkom
 • Peer van der Helm
 • Andries Baart
 • Paul Schnabel
 • Marguerite van den Berg
 • Leo Lucassen
 • Gerard Drosterij
 • Francio Guadeloupe
 • Esther-Mirjam Sent
 • Ton Wilthagen
 • Bas van Bavel
 • Paul Frissen
 • Johan Polder
 • Steven de Waal
 • Tine de Moor
 • Margo Trappenburg
 • Peter Achterberg
 • Godfried Engbersen
 • Carsten de Dreu
 • Nico de Boer
 • Rogier van Reekum
 • Rutger Claassen
 • Joop Schippers
 • Marcel Canoy
 • Halleh Ghorashi
 • Jan Rotmans
 • Vasco Lub
 • Jan Willem Duyvendak
 • Micha de Winter
 • Henri Beunders
 • Jan Derksen
 • Fabian Dekker
 • Huub Dijstelbloem
 • Mirko Noordegraaf
 • Ingrid Robeyns
 • Nadja Jungmann
 • Aletta Winsemius
 • Jacques Wallage
 • Hanneke Felten