Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’  spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog, psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

Wilt u een nieuwe drager van het maatschappelijke debat nomineren? Mail dan naar m.ham@movisie.nl.

 

Hits: 37285
 • Godfried Engbersen
 • Peer van der Helm
 • Jos van der Lans
 • Gwen van Eijk
 • Rogier van Reekum
 • Jan Willem Duyvendak
 • Johan Polder
 • Cody Hochstenbach
 • Mark Bovens
 • Ewald Engelen
 • Huub Dijstelbloem
 • Halleh Ghorashi
 • Pearl Dykstra
 • Corien Prins
 • Joke van der Zwaard
 • Maurits Barendrecht
 • Willem Trommel
 • Margo Trappenburg
 • Hanneke Felten
 • Jean Pierre Wilken
 • Paul Schnabel
 • Joop Schippers
 • Steven de Waal
 • Andries Baart
 • Rutger Claassen
 • Ruben Gowricharn
 • Jan Derksen
 • Micha de Winter
 • Trudie Knijn
 • Ingrid Robeyns
 • Marcel Canoy
 • Mieke van Stigt
 • Hans Schnitzler
 • Gabriël van den Brink
 • Vasco Lub
 • Nadja Jungmann
 • Mirko Noordegraaf
 • Francio Guadeloupe
 • Aletta Winsemius
 • Monique Kremer
 • Henri Beunders
 • Nanne Boonstra
 • Ton Wilthagen
 • Kees Bakker
 • Fabian Dekker
 • Bas van Bavel
 • Hans Boutellier
 • Evelien Tonkens
 • Lucas Meijs
 • Sonja Bekker
 • Esther-Mirjam Sent
 • James Kennedy
 • Marc Schuilenburg
 • Willem Schinkel
 • Menno Hurenkamp
 • Jacques Wallage
 • Jan Rotmans
 • Marcel Spierts
 • Paul Frissen
 • Bas van Stokkom
 • Tine de Moor
 • Carsten de Dreu
 • Marguerite van den Berg
 • Nico de Boer
 • Ringo Ossewaarde
 • Leo Lucassen
 • Gerard Drosterij