Dossier

Burgerkracht

Een systeeminnovatie in het Nederlandse welzijnsbestel is onontkoombaar, want het welzijnsbestel is rot. Dit beweren Nico de Boer en Jos van der Lans naar aanleiding van hun veldonderzoek in de welzijnssector. Burgers moeten meer zelf doen en voor mensen met een complexe problematiek moeten aparte wijkteams komen. Leuk bedacht, maar effectief beleid moet ontstaan door concrete veranderingen, vindt Jet Busssemaker. Welzijnsdirecteur Willem Draaisma ziet zo’n breed inzetbare ‘social worker’ wel zitten. Lucas Meijs vindt dat het welzijnswerk meer aan fondsenwerving moet doen. Maar hij wordt daarin tegengesproken door Dick Jansen; waarom zou een particulier een gat opvullen dat de overheid laat vallen? De suggestie om meer vrijwilligers in te zetten in plaats van professionals maakt opbouwwerker Fatima Lamkharrat boos, omdat het een miskenning betekent van haar expertise. Ard Sprinkhuizen, Lia van Doorn, Daan Heineke, Kees Penninx en Margot Scholte vinden dat de suggesties van De Boer en Van der Lans meer problemen veroorzaken dan oplossen. Een rijk, beschaafd land als Nederland zou zich juist moeten inzetten voor het welzijn van haar kwetsbare burgers.

In hun weerwoord betogen De Boer en Van der Lans dat meer burgerkracht onontkoombaar is: Een peuterspeelzaal in een gemiddelde Nederlandse stadswijk kan best door de ouders zelf worden gefinancierd.

Martin Zuithof vindt de argumenten van Van der Lans en De Boer nogal rammelen. Ze nemen op een te gemakkelijke manier afscheid van de welzijnssector.

Dit debat werd inmiddels door 10.000 mensen bezocht.