Dossier

Comeback debat sociale menging

Sociale menging is een voortdurend terugkerend thema in stedelijk beleid. Om het leefklimaat in kwetsbare wijken weer op peil te brengen, kunnen gemeenten niet anders dan zelf het initiatief nemen. In dit dossier artikelen over sociale menging in  steden en kwetsbare wijken.

Cody Hochstenbach betoogt dat het mengingsbeleid zich moet richten op het doorbreken van de elitewijken, als we segregatie tussen arm en rijk problematisch vinden.
Reinout Kleinhans, Lex Veldboer, Jan Willem Duyvendak pleiten dat elke protagonist in het mengingsdebat zichzelf én anderen zeven vragen zou moeten stellen om meer scherpte te creëren.
Matthijs Uyterlinde en Radboud Engbersen bespreken hoe Rotterdam zich ambitieus opstelt om het leefklimaat in kwetsbare wijken weer op peil te brengen.