Dossier

De haperende lokale democratie

De lokale democratie hapert. Bijna de helft van de mensen komt niet meer stemmen voor de gemeenteraad, en degenen die in 2018 wel kwamen, maakten de lokale partijen het grootst, in een versplinterd politiek landschap. Ondertussen breken democratische vernieuwingen als burgertoppen, burgerpanels en burgerbegrotingen niet echt door. De ervaringen met bewonersinvloed van raadsleden houden niet over, en het aantal burgerinitiatieven groeit niet erg hard.

Kan het beter? En hoe dan? Of zijn we te somber over onze gemeentelijke democratie? In dit dossier verkennen we de zwakke en sterke kanten onze lokale democratie. Op 2 april organiseert het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken met Movisie en Democratie in Actie (van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) het congres ‘De haperende lokale democratie’. Dit congres is helaas volgeboekt maar u kun wel de discussie in dit dossier volgen en het themanummer van het tijdschrift bestellen.