Dossier

Doenvermogen

  • Saskia Keuzenkamp schrijft in een column over mijn.overheid.nl, dat voelt als een buffer tussen de bureaucratische overheid en de burger.
  • Harrie Verbon vindt Weten is nog geen doen een curieus rapport: een omgevallen boekenkast van resultaten over zelfredzaamheid uit de sociaal-wetenschappelijke literatuur, gericht aan een bestuurslaag, het rijk, dat zich met het probleem van de zelfredzaamheid nauwelijks nog bezighoudt.
  • Nico de Boer pleit dat de WRR met het rapport Weten is nog geen doen - een realistisch perspectief op redzaamheid gaf. De WRR gaf stem aan wat veel sociaal werkers in hun dagelijkse praktijk tegenkomen: een overheid die te veel van haar burgers verwacht.