Dossier

Minder overheid, meer zelf doen?

Het huidige demissionaire kabinet wil een kleinere, snellere en betere overheid. De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob), adviesorgaan van regering en parlement over het functioneren van de overheid en de democratie, om advies gevraagd over de uitwerking van zo'n 'compacte' overheid. De minister vraagt daarbij speciale aandacht voor ‘vermaatschappelijking’: het overdragen van publieke taken van de overheid aan de samenleving. Verschillende auteurs zullen de Rob op hun beurt op deze plek van advies voorzien.