INTERVIEW Nederland staat bekend om tolerantie van homoseksualiteit, maar subtielere uitsluiting blijft

Veel Nederlanders koesteren een zelfbeeld van tolerantie, onder meer ten opzichte van homoseksualiteit. Maar ervaren jongeren die (ook) op mensen van hetzelfde geslacht vallen dat óók zo? Of blijkt uit hun wederwaardigheden nog duidelijk dat ze anders zijn, door bijvoorbeeld grapjes, of het op schoolpleinen nog veel gebruikte scheldwoord ‘homo’? Jantine van Lisdonk schetst in haar proefschrift een genuanceerd beeld van het leven in een zogeheten heteronormatieve samenleving.

Jantine promoveerde 27 februari aan de Vrije Universiteit. Het kwalitatieve deel van haar studie was een verdieping op het kwantitatieve onderzoek dat zij deed in samenwerking met het SCP, gefinancierd door het Ministerie van OCW. Marcel van den Haak sprak haar in Utrecht, waar ze nu werkt bij Rutgers, Kenniscentrum seksualiteit.