Jaarboek 2005: Kiezen voor de kudde – Lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid

We zijn tegenwoordig allemaal unieke wezens. De druk van moraal, familie, kerk en staat, die vroeger voor iedereen bij geboorte een vaste levensroute uitstippelde, is weg. Er zijn geen collectieve verbanden meer waar je verantwoording aan af moet leggen. Volgens sommigen is dit goed en volgens anderen is dit erg slecht. Maar niemand vraagt zich af of het ook waar is. Als je kijkt naar het gedrag van mensen, zoals in dit boek gebeurt, heeft het alle schijn van moderne kuddegedrag. Hoewel bevrijd van dwang maken we toch massaal dezelfde keuzes, of deze nu gaan over het stichten van een gezin, het kopen van een auto of huis, het kiezen van een school of een jas. Gevraagd naar opvattingen over het goede leven vinden we allemaal hetzelfde. Van individualisering blijkt in de praktijk maar weinig. Herkennen van dit moderne kuddegedrag voorkomt veel misverstanden en is bovendien noodzakelijk voor het denken over integratie van vreemdelingen. Redactie: Jan Willem Duyvendak en Menno Hurenkamp.