Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV)

De Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) behartigt de belangen van de Nederlandse sociologie in ruime zin. Ze heeft als doel om bij te dragen aan de bevordering van de kwaliteit van sociologisch onderzoek en onderwijs. Ook zet de NSV zich in voor een versterking van de positie van sociologen op de arbeidsmarkt en op de werkvloer.

De NSV stelt zich ten doel om de bekendheid van het werk van sociologen te vergroten. De NSV is een kleine maar actieve en dynamische organisatie, met een bestuur dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sociologie-afdelingen van alle Nederlandse universiteiten en vertegenwoordigers van verschillende andere maatschappelijke organisaties.

Meer weten? Kijk verder op de website van de NSV.