Dossier

Etnische diversiteit en cohesie volgens de WRR

Etnische diversiteit in een buurt leidt tot minder cohesie. Die conclusie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) riep flinke discussie op. In dit dossier gaat WRR-medewerker Roel Jennissen in op de kritiek op het WRR-rapport. Criminoloog en socioloog Gwen van Eijk reageert: 'De stelling dat "het nu eenmaal zo is" dat samenleven in diverse buurten moeilijker is, is voorbarig.'