Dossier
De verhuizing van de verzorgingsstaat
Dossier
Betere jeugdhulp
Onlangs kopte Trouw: ‘Een familielid als jeugdhulpverlener. De JIM rukt op’. Eén van de ontwikkelaars van deze methode zegt in het artikel dat een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) niet een professional vervangt, maar juist aanvult. Echter, als er iets vaststaat is het juist de op zichzelf staande waarde van informele steun. Is de huidige visie op steun van naasten binnen de Jeugdzorg daarom wel terecht? Tijd voor een kritische blik.
Dossier
Werkt Eigen Kracht?
Peer van der Helm zegt dat de effectiviteit van Eigen Kracht-conferenties alleen te onderzoeken is via gerandomiseerd onderzoek met controlegroep. Volgens Harro Labrujere laat dat juist zien dat Eigen Kracht-conferenties effectief zijn. Maar de onderzoekers zelf betichten Labrujere van misleiding (reactie onderaan het artikel). Hun onderzoek laat volgens hen juist zien dat de inzet van Eigen Kracht-conferenties niet leidt tot meer bescherming van kinderen of tot minder inzet van professionele zorg dan elders.