Dossier

De moeizame hybridisering van het sociale domein

Hybridisering betekent zoiets als vermenging en verbinding van tegendelen. In het sociaal domein heeft het betrekking op het als ideaal beschouwde samenwerken van sociaal professionals en informele partijen. In deze korte serie laten we zien wat er speelt in dit zogenoemde samenspel van sociaal professionals, al dan niet in een wijkteam, en vrijwilligers- en bewonersorganisaties in Amsterdam, Purmerend en Hoorn. Wat er best goed gaat en wat nog lang niet en wat misschien wel nooit niet.

De Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving onderzocht in deze steden in de periode 2016-2018 in hoeverre vormen van hybridisering zich inmiddels voordoen tussen sociale wijkteams en vrijwilligersorganisaties en bewonersorganisaties. In totaal zijn 157 respondenten (44 stakeholders zoals beleidsmakers en bestuurders, 58 professionals en 55 informele actoren) geïnterviewd. Vrijwilligers, lokale bewonersorganisaties, zelforganisaties en professionals in wijkteams werd gevraagd naar hun onderlinge verbindingen en kwesties die daarbij spelen.