Dossier

Kloof hoog/laag opgeleiden

Een kloof tussen hoger en lager opgeleiden is van alle tijden. In dit dossier lees je over de verschillen tussen hoog en laag opgeleiden.

 • Mark Bovens is van mening dat meritocratie als politiek ideaal tekort schiet. De meritocratie is zeer op zijn plaats binnen de sport, de wetenschap en het openbaar bestuur, maar het leven is geen wedstrijd.
 • Herman van de Werfhorst vindt het een goede zaak dat sociale ongelijkheid weer in de belangstelling staat in het publieke en politieke debat, want de scheidslijnen zijn in Nederland persistent.
 • Ine Pulles en Koen Breedveld kaarten aan dat vooral hoogopgeleiden samen aan sport doen, terwijl sport dé plek van gelijke kansen is.
 • Gwen van Eijk vraagt zich af waarom lager opgeleiden niet zouden kunnen meedenken over de toekomst van ons land.
 • Mark Bovens, Paul Dekker en Will Tiemeijer schrijven over de contouren van een nieuwe sociaal-culturele scheidslijn in politiek en samenleving rondom globalisering en opleiding. Of de twee verschillende leefwerelden elkaar blijven raken, is afhankelijk van nieuwe ontmoetingsplekken.
 • Opleiding is de nieuwe maatschappelijke scheidslijn, zo betoogt Mark Bovens. Er dreigt een nieuwe sociale rangorde te ontstaan, gebaseerd op verschillen in opleidingsniveau.
 • Mark Bovens vraagt zich af in hoeverre er tegenwoordig sprake is van een nieuwe maatschappelijke scheidslijn: die tussen lager en de hoger opgeleiden.
 • Merijn Oudenampsen stelt de vraag af of de verklaring dat opkomst van het rechts populisme van Fortuyn en zijn navolgers komt door de afwijkende belangen van lager en hoger opgeleiden niet een kwestie van framing is.
 • Mark Bovens en Anchrit Wille beschrijven het law-and-order kabinet: op vrijwel alle onderwerpen die voor hoger opgeleiden belangrijk zijn wordt zwaar tot zeer zwaar bezuinigd. Zo zorgt de opkomst van populistische partijen voor een correctie van de diplomademocratie.
 • Josje den Ridder en Paul Dekker relativeren de toenemende kloof tussen hoger- en laagopgeleiden door zich af te vragen wat burgers daar zelf eigenlijk van vinden.
 • Dieneke de Ruiter, Lotte van Vliet en José Manshanden initiëren een discussie over het gevaar van een nieuwe klassenmaatschappij.
 • Volgens Mark Bovens en Anchrit Wille is er wel degelijk sprake van een kloof tussen hoger en lager opgeleiden. Die kloof is ook zichtbaar op het vlak van de politieke betrokkenheid.
 • De politicologen Armen Hakhverdian, Catherine de Vries en Wouter van der Brug ondervinden dat de politieke belangstelling naar de kloof tussen hoog- en laagopgeleiden eerder kleiner is geworden.
 • Mark Bovens en Anchrit Wille zetten in het boek Diplomademocratie uiteen of laaggeschoolden nog wel wat te vertellen hebben in Nederland. Hooggeschoolden hebben namelijk andere politieke voorkeuren, belangen en zelfs andere invloed dan laaggeschoolden.