Video-interviews

Jitse Schuurmans promoveert op de Amerikaanse hookup-cultuur

De bekende datingcultuur is de laatste decennia op Amerikaanse universiteitscampussen overgegaan in een zogenaamde hookup-cultuur: het aangaan van losse seksuele contacten zonder verwachtingen over een intieme relatie. Maar hoe ‘wild’ zijn de studenten nu werkelijk? Zijn er risico’s aan verbonden of zijn hookups vooral een goede manier om te experimenteren en grote beslissingen uit te stellen? En in hoeverre zien we dit gedrag terug in Nederland?

In een nieuwe reeks maandelijkse filmportretten van promovendi, deze maand Jitse Schuurmans, die op 19 december 2017 zijn proefschrift verdedigt aan de Universiteit van Amsterdam. Een film van Marcel van den Haak voor Sociale Vraagstukken.

Gesprek met Bowen Paulle over de Kinderfaculteit in Pendrecht

De Amerikaans-Nederlandse onderzoeker Bowen Paulle praat met Marcel Ham over zijn onderzoek naar de Kinderfaculteit in Pendrecht.

De Kinderfaculteit, begonnen als een vrijwilligersinitiatief, organiseert buitenschoolse lessen, trainingen sport- en muziekbijeenkomsten. De filantropische instelling De Verre Bergen financiert sinds enkele jaren de Kinderfaculteit, die voor meer dan 1000 basisschoolleerlingen in de wijk beschikbaar is. Sinds twee jaar onderzoekt Paulle vanuit de Universiteit van Amsterdam de effecten van de activiteiten.

De Kinderfaculteit is ontstaan in een samenwerking tussen de vier basisscholen: De Koppeling, De Hoeksteen, Over de Slinge en de Beatrixschool en de wijkorganisatie Vitaal Pendrecht.

Belangrijke financier van het programma is Stichting de Verre Bergen.

Socioloog Thijs van Dooremalen over de percepties rond 9/11

De aanslagen van 9/11 gaven in Nederland heel andere naschokken dan in de VS en Frankrijk. Bij ons werd het een botsing van Westerse waarden, in de VS een kwestie van nationale veiligheid. En de voor de Fransen bleef het een buitenlands probleem zonder binnenlandse gevolgen.

Socioloog Thijs van Dooremalen vertelt over de verschillen tussen de landen. Van Dooremalen promoveert binnenkort over dit onderwerp aan de Universiteit van Amsterdam. Waar komen die uiteenlopende percepties vandaan?

Sterre ten Houte de Lange, redacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, interviewt Thijs van Dooremalen in Amsterdam.