Dossier

Wat kunnen Wajongers?

Hoe krijgen we minder jonggehandicapten in de Wajong?

  • Anja Holwerda onderzocht hoe de instroom van jongeren met een beperking in de Wajong voorkomen kan worden. Door vroegtijdige adequate begeleiding en intensieve samenwerking worden hun kansen op werk verhoogd.
  • Leon de Groot Heupner adviseert dat een herkeuring van Wajongers alleen zinvol is wanneer er rekening wordt gehouden met de werkelijke bekwaamheden van deze mensen met een beperking.
  • Frans Nijhuis betoogt dat het beter is bestaande functies op te splitsen voor Wajongers.
  • Mariet Feenstra spreekt namens de werkgevers dat ze zoveel mogelijk jonggehandicapten aan het werk willen hebben. Maar ze vindt ook dat te veel jongeren als Wajonger worden beoordeeld en zodoende nodeloos worden gestigmatiseerd.
  • Irmgard Borghouts - van de Pas betoogt dat de veranderingen die het kabinet voorstelt, niet werkt. Maar met de quota die Job Cohen werkgevers wil opleggen gaat het ook niet lukken. Het is beter om werkgevers kennis laten maken met jonggehandicapten.