Dossier

Ervaringsdeskundig

Is het een nieuwe hype in het sociaal domein? Zitten iedereen er op te wachten? In dit dossier uiteenlopende ervaringen met ervaringsdeskundigheid.