Tijdschriften

Sociale Vraagstukken werkt samen met de volgende tijschriften:

Sociologie

Sociologie publiceert over actuele maatschappelijke vraagstukken en sociologisch-theoretische onderwerpen. De artikelen en essays zijn interessant voor een breed, interdisciplinair publiek. Naast onderzoeksartikelen en boekbesprekingen biedt Sociologie met essays en debatten een podium voor gedachtewisseling en sociologische verbeelding. Sociologie is sinds 2016 het eerste en enige Nederlandstalig sociaal-wetenschappelijke tijdschrift dat volledig Open Access wordt gepubliceerd, zonder auteursbijdragen. Het tijdschrift biedt tevens abonnementen aan op de papieren versie. Sociologie is het resultaat van het samengaan van de gerenommeerde tijdschriften Sociologische Gids en Amsterdams Sociologisch Tijdschrift en bestrijkt een breed terrein van de sociologiebeoefening in Nederland.

Mens en Maatschappij

Mens en Maatschappij is een Nederlandstalig tijdschrift voor sociale wetenschappen. Het biedt het beste en breedste begrip van de actuele ontwikkelingen binnen de sociale wetenschappen en sociologie. De redactie selecteert artikelen op wetenschappelijke kwaliteit en actualiteit. Alle artikelen worden onderworpen aan een peer-reviewproces. Het tijdschrift is geen spreekbuis van een bepaalde richting of stroming, maar staat open voor elke bijdrage op wetenschappelijk niveau. Naast de reguliere nummers verschijnt ieder jaar een themanummer. Het tijdschrift heeft 4 nummers per jaar waaronder een themanummer.

Beleid en Maatschappij

Beleid en Maatschappij richt zich op bestuur en beleid in de overheidssector én de particuliere sector. Als onafhankelijk forum biedt het ruimte aan zowel feitelijk gedocumenteerde analyse als wetenschappelijk verantwoorde kritiek op beleid. Dit vindt plaats vanuit een multidisciplinair perspectief: sociologie, economie, recht, geschiedenis, politicologie, bestuurskunde en (politieke) filosofie. Beleid en Maatschappij is onmisbaar voor iedereen die bij wil blijven op zijn vakgebied: bestuurders en beleidsambtenaren bij de overheid en in de non-profitsector, onderzoekers, docenten en studenten.

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken

Het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (TvA) besteedt vanuit een sociaal-wetenschappelijke invalshoek aandacht aan vraagstukken betreffende de arbeidsmarkt, arbeidsorganisatie, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid. Het tijdschrift bevat wetenschappelijke artikelen die gekenmerkt worden door een zekere actualiteitswaarde en/of beleidsgerichtheid: onderzoeksartikelen (inclusief casestudies en literatuurstudies), opiniërende artikelen, onderzoeksnotities (korte artikelen met de uitkomsten van recent verricht onderzoek), columns en boekbesprekingen.

Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (TSV) geeft antwoord op maatschappelijke kwesties door interviews, reportages, opiniestukken en onderzoeksbijdragen. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en is interessant voor sociale professionals, beleidsmakers bij gemeenten en rijk, studenten, wetenschappers en betrokkenen bij sociale kwesties.