Over deze site

Op www.socialevraagstukken.nl publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties. Maandelijks is dat goed voor 60.000 bezoeken.

De site is een initiatief van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de Universiteit van Tilburg (Tranzo), het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht, de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, de Nederlandse Sociologische Vereniging en Movisie.

www.socialevraagstukken.nl wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke redactie, met steun van de dragers van het maatschappelijke debat. Uitvoerend redacteuren: Jan van DamMarcel Ham (hoofdredactie), Marco Ploeger (webredactie) en Jolanda Verhaart en Jurre van den Berg (sociologieredacteur).

Uw bijdrage

Bijdragen aan www.socialevraagstukken.nl zijn welkom, en hebben bij voorkeur een lengte van tussen de 800 en 1200 woorden. Opinies zijn onderbouwd met onderzoek of gedocumenteerde argumenten.

Reacties op artikelen worden door de redactie gemodereerd, waardoor deze niet meteen te zien zijn.

Neem voor bijdragen en suggesties voor artikelen contact op met hoofdredacteur Marcel Ham, m.ham@movisie.nl.

Uw bijdragen voor de agenda kunt u sturen naar: Daniel van Heijningen.