Over deze site

Op www.socialevraagstukken.nl publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties. Maandelijks is dat goed voor ruim 100.000 bezoeken.

De site is een initiatief van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de Universiteit van Tilburg (Tranzo), het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht, de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, de Nederlandse Sociologische Vereniging en Movisie.

www.socialevraagstukken.nl wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke redactie, met steun van de dragers van het maatschappelijke debat. Uitvoerend redacteuren: Jan van DamMarcel Ham (hoofdredactie, m.ham@movisie.nl), Marco Ploeger (webredactie) en Jolanda Verhaart en Jurre van den Berg (sociologieredacteur).

Reacties en agenda

Reacties op artikelen worden door de redactie gemodereerd, waardoor deze niet meteen te zien zijn.

Uw bijdragen voor de agenda kunt u sturen naar: Marco Ploeger

Schrijven voor socialevraagstukken.nl

Publiek

Bij Socialevraagstukken.nl proberen we een verbinding te maken tussen onderzoek en de praktijk. Bij het schrijven proberen we als lezer altijd de ‘sociale professional’ (van welzijnswerkers tot politieagenten), ingevoerde vrijwilliger, beleidsmaker of wetenschapper voor ogen te houden. Dat is een brede doelgroep en vereist evenwichtskunst: tussen diepgang en toegankelijkheid. Om die reden vermijden we jargon en vragen we om helder taalgebruik.

De vorm

We willen graag verhalen in toegankelijke en journalistieke vormen. Dus geen samenvattingen van beleidsstukken of onderzoeken. Wel interviews, reportages, goed geschreven en beeldende essays en beschouwingen. Geen algemene beweringen zonder onderbouwing, en wel graag concrete voorbeelden.

Zo plaatsen wij geen al te praktische methodiek-artikelen; we willen eerder inzichtelijk maken hoe je ook tegen een probleem aan kunt kijken. Wat zijn de nieuwe of vernieuwende inzichten in sociale problemen?

Onderbouwing

De empirie is belangrijker dan de opinie. Hoe zit het volgens wetenschap, onderzoek, cijfers et cetera? Overigens mag er dan best een mening volgen, maar de onderbouwing is cruciaal. We schuwen het aanhalen van onderzoek of van wetenschappelijk materiaal dus niet. Dat maakt een stuk krachtiger.

Formele eisen

  • De bijdragen aan www.socialevraagstukken.nl hebben bij voorkeur een lengte van tussen de 800 en 1200 woorden.
  • Om de leesbaarheid te vergroten gaat de voorkeur uit naar hyperlinks en eindnoten.

Stuur ons uw opzet

Wilt u graag een stuk schrijven, maar eerst uw idee toetsen bij de redactie? Stuur dan een korte opzet van het artikel dat u in gedachte heeft. In zes of zeven regels kunt u uiteenzetten welk punt u wilt maken, hoe u het artikel wilt structureren en op welke bronnen uw punt gebaseerd is. U kunt uw opzet sturen naar de redactie.