Dossier

Toekomst hoger sociaal onderwijs

In het rapport Meer van Waarde adviseert een commissie onder voorzitterschap van Hans Boutellier om het Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs te herschikken. In plaats van het huidige gevarieerde aanbod van specialistische opleidingen als CMV, SPH, MWD, SJD, etc. zou er een generieke opleiding (50 procent) moeten komen, waarna de student kan kiezen tussen drie richtingen: integraal sociaal werk (waaronder CMV), sociaal werk in de langdurige zorg (ouderen, gehandicapten) en sociaal werk in het brede jeugddomein.

Eltje Bos en Pieter van Vliet van de Hogeschool van Amsterdam zijn daar kritisch over. Zij vinden dat huidige studierrichtingen met meer nadruk op vakmanschap een betere basis voor de aankomende professional bieden om zich gaandeweg verder te ontwikkelen. In hun optiek heeft de commissie van Hans Boutellier te weinig oog voor wat de netwerksamenleving vraagt.

Hans Boutellier vindt dat een gekke reactie. Juist redenerend vanwege de netwerksamenleving moeten sociale professionals anders worden opgeleid, opdat ze beter dan nu zijn voorbereid. Hij verwijt Bos en Van Vliet 'resistance to change'. Volgens hem willen de HvA-auteurs afgestudeerden leren zwemmen in het diepe.

In een reactie daaronder vinden Bos en en Van Vliet het verwijt van weerstand tegen verandering een rethorische truc, waarvan managers zich bedienen als ze inhoudelijke argumenten willen vermijden. Toch vinden ze het tweede deel van Boutelliers artikel wel interessant omdat hierin duidelijk wordt wat in het advies nog niet stond.

Macel Spierts en Lies Schilder pleiten voor vernieuwing, maar zonder de bijl aan de wortels van de opleidingen te zetten, zoals de commissie volgen hen doet.

Vier medewerkers van de Hogeschool Utrecht vinden dat de commissie Boutellie te veel leunt op het beleid en het huidige werkveld. Spiert en Schilder hebben volgens het viertal weer te weinig oog voor veranderingen in het sociale domein.