Dossier

Burn-out

Het aantal burn-outs blijft stijgen en komt steeds vaker voor bij jonge mensen. Wat kunnen we hier tegen doen?

  • Leidinggevenden kunnen veel meer doen om burn-out te voorkomen zegt Roy B. L. Sijbom.
  • Bram Gootjes betoogt dat meer kennis van burn-out ons niet helpt er meer grip op te krijgen, maar dat het hoogstens vertelt hoe we ons leven hebben georganiseerd.
  • Maarten de Winter zegt dat het werkproces, het functioneren en welzijn van de medewerkers en de kwaliteit van de leidinggevenden het kader vormt voor een effectieve aanpak om stress te voorkomen en succesvolle re-integratie na een burn-out te bevorderen.
  • Paul Castelijns vindt dat de invloed van leidinggevende bij burn-out wordt overschat.
  • Fabian Dekker zoekt verklaringen en oplossingen voor vroegtijdig opgebrande werkenden.