Dossier
Politisering sociaal werk
Van de vier miljoen mantelzorgers in Nederland heeft bijna de helft naast de zorg ook een betaalde baan. De combinatie van taken gaat hen over het algemeen goed af. Toch kan die ook heel lastig zijn, vooral wanneer je intensief hulp geeft, je je sterk genoodzaakt voelt om te helpen of als je iemand met een psychisch probleem helpt [1].
Dossier
Politisering sociaal werk
Trekken sociaal werkers een te grote broek aan als ze zich willen inzetten voor het bevorderen van sociale rechtvaardigheid? Klaas Mulder acht de beroepsgroep daar eigenlijk niet toe in staat. Maar daarmee miskent hij de kern van de professionele identiteit van het beroep, betoogt Jan Willem Bruins, directeur van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk.