Dossier

Burgers nemen het over

Wat doen mensen die op eigen houtje aan het organiseren slaan? Waaróm doen ze dat, en in welke situaties? Hoe democratisch zijn de door bewoners beheerde zwembaden en buurthuizen? Is er sprake van uitsluiting en meer ongelijkheid? Krijgen ze last of steun van de overheid?

www.socialevraagstukken.nl verkent samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken in een een serie artikelen de mooie en donkere kanten van burgers die het heft in eigen handen nemen.

Een deel van dit dossier beslaat de felle polemiek tussen Jan Rotmans en Evelien Tonkens/Jan Willem Duyvendak. Die begon met de stelling van Rotmans dat Nederland kantelt ondanks of danzij de scepsis. Hij verwijt Tonkens en Duyvendak daarin dat ze burgerinitiatieven met dedain beschrijven en de participatiesameleving vooral bezien vanuit de overheid. De twee sociologen reageren daarop met een pleidooi voor een meer empirische kijk op burgerintiatieven en dat dan blijkt dat er geen sprake is van een beweging van onderop.

Hoogleraar transitiekunde Rotmans nodigt Tonkens en Duyvendak vervolgens uit om uit de ivoren toren te komen, en te zien dat de 'nieuwe wereld' geen wensdroom is maar een empirische werkelijkheid. De sociologiehoogleraren tonen zich niet onder de indruk en houden wetenschapper Rotmans voor dat hij zich niet moet wagen aan voorspellingen en bij de empirie moet blijven.

In zijn derde bijdrage aan deze polemiek stelt Rotmans dat Tonkens en Duyvendak niet begrijpen dat transitieonderzoek geen kweste is van voorspellen, maar theoretische concepten gebruikt om projecties van een toekomstige samenleving te maken.

 

Reacties op dit artikel (9)

 1. Bij het http://www.academischgenootschap.nl in Eindhoven vragen we ons al een tijdje af hoe wij met burgerinititatieven kunnen bijdragen aan de nieuwe samenleving die er wat ons betreft uitziet als: door en voor elkaar, dichtbij mensen.
  Een combinatie van vrijwilligers, ondersteund door een goede werkende infrastructuur en professionals.
  De concepten hiervoor werken wij uit binnen het OCWO: OndersteuningsCentrum voor WijkOndernemingen. Voor ons is het nieuwe dat wij tot nu toe professionals ondersteunen met kennis en goede techniek; wij willen daar vrijwilligers aan toevoegen op een manier dat die volledig ontzorgd kunnen worden en toch waar nodig kunnen terugvallen op kennis en capaciteit van professionals.
  Dit is dus ook een bedrijfsmatige opzet, want bijv. financiering en continuiteit moeten wel kloppen. De mensen in de wijk worden er namelijk echt afhankelijk van en dan moet dat juist beter kloppen dan bij burenhulp of allerlei andere vormen van informele diensten.
  Wij denken met het OCWO bij te dragen aan de transitievoorstellen van Jan Rotmans terwijl we de nadelen van Tonkens/Duyvendak zoveel mogelijk beperken. We hoeven er bijv. geen ‘beweging’ of ‘ideologie’ voor te starten. De enige voorwaarde is een aantal mensen in de wijk, bijv. via de buurtvereniging, die zich hiervoor willen gaan inzetten en dan kunnen wij ze helpen met goede systemen en een goed exploitatiemodel. Uiteindelijk levert dat zelfs een gezond bedrijf op dat zonder structurele subsidie zichzelf in stand kan houden. Kunnen we hier eens over doorpraten en er gewoon aan beginnen?
  Tijdens de UvH/Dies2015 hebben we een workshop verzorgd om onze ideeën te toetsen. Niemand vond het een slecht idee en er kwamen veel bruikbare sugesties. Graag jullie bericht.

 2. Beste Ton Vermeulen,
  Graag zou ik eens met je spreken over de verdienmodellen voor burgerinitiatieven. Ik heb een aantal burgerpersbureaus in Amsterdam helpen opzetten en ben bezig met marketing/partnering om te zien hoe ze hun kennis en kunde kunnen inzetten voor andere organisaties. Drie van de persbureaus werken al in opdracht (deels betaald dus).

  Vriendelijke groet,
  Nies

 3. Hallo Ton Vermeulen,
  Ook wij (van startend bewoners bedrijf Pek-O-Bello) zouden graag in gesprek gaan over mogelijke verdienmodellen. Wij zijn al geruime tijd in gesprek met Stadsdeel en woningcorporatie Ymere, en wij richten ons op overname van sociale taken (wijk onderhoud, schoon, groen, zorg), maar niet vrijwillige basis, maar als alternatieve opdrachtnemer, die daarmee/daarbij in de wijk de sociale cohesie en welvaart verhoogt.
  We zoeken bijv. opdrachten waar er enkel een resultaat afspraak en prijs wordt afgesproken, en waar de invulling bij ons komt te liggen (en dus uit het bedrijfsmatige, zakelijke) wordt gehaald. We zijn ten slotte ook gewoon bewoners die de wijk willen verbeteren.

  Met vriendelijke groet,
  Patrick Dirks

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *